Puun koon mittaus lujitetuilla tietokoneilla Tarkka tiedonkeruu taimitarhoissa

Taimikkojen tiedot voi kerätä nopeammin ja tarkemmin lujitettuihin ALGIZ 8X- ja NAUTIZ X9 -tietokoneisiin asennetulla uudella yhden käden digitaalimittaustyökalulla 

Haaste

Mittausnopeuden ja -tarkkuuden parantaminen taimitarhoissa, joiden hinnoittelu perustuu rungon ympärysmittaan. 

Ratkaisu

Täydellisen digitaalisen mittaus- ja tiedonkeruuratkaisun kehittäminen kokonaispakettina, johon kuuluvat ohjelmisto, mittausvälineet ja Handheldin erityislujitettu mobiilitietokone. 

Tulos

Digitaaliset mittausvälineet nopeuttavat mittausprosessia huomattavasti vähentäen samalla työtunteja sekä parantaen tarkkuutta ja tietoturvaa.

Syyskuu voi olla raskasta ja kallista aikaa Alankomaiden puunviljelijöille heidän valmistautuessaan myyntikauteen, joka alkaa 1. lokakuuta. Taimitarhat hinnoittelevat puut niiden ympärysmitan mukaan. Koska sadot kasvavat koko kauden ajan, viljelijät tekevät mittaukset ja hinnanmäärityksen mielellään mahdollisimman lähellä myyntiajankohtaa, jotta he saavat puista mahdollisimman hyvän tuoton. 

Handheldin lujitettuja Algiz 8X- ja Nautiz X9 -tietokoneita käyttävä uusi digitaalinen mittausratkaisu tarjoaa hollantilaisille puunviljelijöille mahdollisuuden loppukesän tiedonkeruun nopeuttamiseen ja tarkkuuden parantamiseen. Samalla se auttaa heitä saamaan paremmat tiedot puukannastaan sekä selviytymään helpommin ja vähemmällä stressillä kasvukauden lopusta. 

Manuaalisen tiedonkeruun heikkoudet

Taimitarhan puut eivät ole täydellisen pyöreitä tai soikeita, vaan jotain siltä väliltä. Niiden rungon ympärysmitta on aina mitattu käsin mittanauhaa käyttäen, ja yleensä toinen kenttätyöntekijä kirjaa ylös toisen mittaamat tulokset. Tämän jälkeen työntekijät kirjaavat tämän tiedon uudelleen toimiston tietokantaan. 

Tietoja syntyy valtavasti myös sellaisessa mittausprosessissa, jossa mitataan pelkästään edustavat otokset jokaisen taimikon puiden koosta, sillä puita istutetaan jopa 13 000 kappaletta hehtaaria kohti. Manuaalinen mittaus ei ole ainoastaan uskomattoman tehotonta ja aikaa vievää, vaan siihen liittyy myös runsaasti virhemahdollisuuksia. 

Puun ympärys voidaan mitata väärin, se voidaan kirjata ylös väärin kentällä tai se voidaan syöttää väärin toimiston tietokantaan. Koska kenttätyöntekijät tekevät mittaukset ulkona kastelulaitteistojen, lian ja kaikenlaisten odottamattomien sääolojen ympäröiminä, tarkatkin tiedot vahingoittuvat ja tuhoutuvat helposti, ennen kuin ne päätyvät turvallisesti tietokantaan. 

Digitaalisen puunmittausratkaisun kehittäminen

Vuonna 2010 Alankomaiden Wageningenin yliopisto ja Tree Centre Opheusden (TCO) – Opheusdenin alueen aktiivisten puunviljelijöiden yhdistys – muodostivat yhteisen tutkimustiimin. Tutkimustiimi sai selville, että puunviljelijät tarvitsevat digitaalisia mittausvälineitä ympärysmittojen mittauksen ja hinnoittelun nykyaikaistamiseksi. 

Aluksi kehitetyt ratkaisut eivät kuitenkaan olleet toimivia:
”Useat yritykset yrittivät kehittää näitä laitteita, mutta ne epäonnistuivat”, kertoo Stijn Raaijmakers, hollantilaisen LINX-mobiiliratkaisujen omistaja. ”TCO esitteli tarpeensa markkinoille uudelleen vuonna 2014. LINX ja laitetoimittajamme päättivät osallistua hankkeeseen ja alkoivat kehittää ratkaisua, joka sisältää ohjelmiston, elektronisen laitteiston ja mittauslaitteet.” 

Tämän uusien puunviljelyn teknologiaratkaisujen kehityshankkeen seurauksena syntyi TreeHug BV. TreeHugia markkinoidaan taimitarhojen elektronisten tarkistus- ja mittausvälineiden kehittäjänä, ja se on LINX-mobiiliratkaisujen ja mittauslaitetoimittajien Wageningen Instruments ja ENRIN Environmental Research Instruments yhteishanke. 

TreeHug on nyt kehittänyt täyden tuotevalikoiman sekä Alankomaiden että ulkomaisten taimitarhojen ja puunviljelijöiden tarpeisiin. Näitä tuotteita ovat TreeHugger, erittäin tarkka ympärysmitan mittauslaite; TreeVoice, mittaustietojen äänisyötejärjestelmä; TreeID, joka koodaa puiden sijainnit viivakoodien ja RFID-koodien avulla; TreeMap, joka mahdollistaa GPS- ja GNSS-sijaintiseurannan; ja TreeLink, erityiskäyttöliittymä, joka yhdistää mobiilitietokoneesi erityiseen yrityksen sisäiseen taustajärjestelmään. Tulevat tuotteet tarjoavat viljelijöille mahdollisuuden suurempien puiden korkeuden sekä rungon ympärysmitan mittaukseen vain yhdellä kädellä. 

TreeHug-ratkaisua varten tarvittiin mobiililaitteita, jotka pyörittävät sen kaikkia ohjelmia ja viestivät digitaalisten mittausvälineiden kanssa. Valinta osui Handheldin lujitettuun Algiz 8X -tablettiin ja erityislujitettuun Nautiz X9 -kämmenmikroon niiden kestävyyden, sarjaliitännän saatavuuden ja pitkän akun keston vuoksi. 

Algiz 8X on pienikokoinen tabletti, joka soveltuu erityisesti Windows 10 -käyttöjärjestelmän ja johtoliitännän TreeHugger-laitteistoon tarvitseville asiakkaille. Nautiz X9 on puolestaan lujitettu kämmenmikro, jossa on Android-käyttöjärjestelmä, langaton BT-yhteys ja jota on todella helppo kuljettaa mukana sen pienen koon ansiosta. 

Kummassakin laitteessa on kapasitiivinen kosketusnäyttö, jota voidaan katsella suorassa auringonvalossa ja käyttää myös rankkasateessa. Erinomaisen lujituksen ansiosta nämä tietokoneet eivät päästä sisäänsä pölyä eikä vettä ja kestävät toistuvia pudotuksia, voimakasta tärinää ja äärimmäisiä käyttölämpötiloja. Niissä on useita liitäntäportteja, mm. Algiz 8X:n telakointitapit, ja ”reppu” mukautettujen lisäosien lisäämistä varten. Niiden akut kestävät koko työpäivän ja ovat vaihdettavissa järjestelmää sammuttamatta, joten niillä voi työskennellä keskeytyksittä kaikissa tilanteissa. 

Mittausvälineiden testaus

Kun TreeHug oli kehittänyt useita tuotteiden prototyyppejä, yritys alkoi rakentaa esituotantoyksikköjä markkinointia, tuote-esittelyä ja testausta varten. Sen jälkeen TCO valvoi laajoja kenttätestejä, jotka suoritettiin useilla paikallisilla taimitarhoilla ja joilla pyrittiin hienosäätämään sekä laitteiston että ohjelmiston toimintoja. 

Tulos? ”Järjestelmä tuli valmiiksi vaativan neljä vuotta kestäneen suunnittelu-, kehitys-, testaus- ja käyttöönottoprosessin jälkeen, ja se sisältää mittausyksikön, Algiz 8X:n tai Nautiz X9:n ja ohjelmiston,” Raaijmakers kertoo. 

Elektronisen mittauksen ja suoran tiedontallennuksen ansiosta taimitarhat ovat huomanneet, että yksi kenttätyöntekijä pystyy nyt hoitamaan työt, joihin vaadittiin aiemmin kaksi työntekijää. Lisäksi mittaustuloksia ei enää tarvitse kirjata kahteen kertaan, koska tiedot siirretään automaattisesti kenttätyöntekijän laitteelta varastonhallintajärjestelmään. 

Raha ei kasva puissa. TreeHugin pienet, puunviljelijöille tarkoitetut tiedonkeruuratkaisut ovat mahdollisesti säästäneet tuhansia työntekijätunteja. Lähes yhtä tärkeä parannus on myös se, että ne ovat parantaneet varastojen tarkkuutta ja tietojen saatavuutta.