Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Lisätietoa tästä tuotteesta

Ota yhteyttä

Ratkaiseva tekijä: lujitettuihin kannettaviin tietokoneisiin sijoittaminen maksaa itsensä takaisin

HAASTE

Löytää tapa suorittaa menestyksekkäästi laaja, pitkäaikainen ja työvaltainen kenttätietojen keruuhanke säästäen samalla rahaa.

RATKAISU

Siirtyä vanhasta ja aikaa vievästä paperipohjaisesta tietojenkeruuprosessista digitaaliseen järjestelmään käyttämällä lujitettuja ja kannettavia Algiz 7 -kämmentietokoneita ja yksilöityä GeoField -ohjelmaa.

TULOS

Tehostunut prosessi, joka lisää tarkkuutta, vähentää aikaa ja työn tarvetta kentällä, nopeuttaa ympäristön tilan elpymistä tarjoamalla parempia tietoja nopeammin ja käyttökelpoisemmassa muodossa sekä mahdollistaa yli 80 prosentin säästöt työkustannuksissa.

 

Skotlannin ympäristönsuojeluviranomainen käyttää mobiilitekniikkaa säästääkseen rahaa pitkäaikaisessa kenttätietojen keruuprojektissa

Organisaatioiden syitä uuden tekniikan soveltamiseen on monia. Uusimmat huipputekniikkalaitteet voivat tehdä prosesseista helpompia, nopeampia, tarkempia ja turvallisempia. Lisäksi jotkut saavat etua siitä, että heillä on käytössään uusimmat laitteet. Mutta viime kädessä uuden tekniikan käyttöön on olemassa yksi syy ylitse muiden: ratkaiseva tekijä. Tärkein syy on, että sijoitus maksaa itsensä takaisin, joten uusi tekniikka on järkevin vaihtoehto, koska se voi säästää paljon rahaa.

Tämä johtopäätös sai Skotlannin ympäristönsuojeluviranomaisen (SEPA) sijoittamaan yli kahteen tusinaan Handheldin lujitettua ja kannettavaa Algiz 7 -kämmentietokonetta kerätäkseen tietoja saasteiden arvioinnin pilottihankkeessa. SEPA, jolla on edessään todella mittava tehtävä budjettileikkausten ohessa, käyttää uutta tekniikkaa, joka saattaa säästää yli 840 000 euroa jo 15-vuotisen hankkeen kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

TIEDOT AVAINASEMASSA VESIVÄYLIEN PARANTAMISESSA

Skotlannin ympäristönsuojeluviranomaisella on 1 000 työntekijää 22 kenttätoimistossa. Sen tehtävänä on suojella ja parantaa maan 78 000 neliömetriä kattavaa maa-aluetta, joka sisältää 25 000 järveä ja yli 125 000 kilometriä virtaavia vesiä.

Lähes kolme neljäsosaa Skotlannin maa-alueesta on maatalouskäytössä ja maatalouden hajakuormitus on maan suurin ympäristöongelma. Tämä pätee etenkin Skotlannin vesiväyliin. Ja vaikka niistä 63 prosenttia määritellään hyväkuntoisiksi, Skotlannin hallitus on EU:n vesipolitiikan direktiivin puitteissa päättänyt nostaa tätä lukua 98 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä.

SEPA on määrittänyt 102 “ensisijaista valuma-aluetta”. Nämä ovat vesiväyliä, joita tulee parantaa tämän kunnianhimoisen suunnitelman puitteissa. Ensimmäinen vaihe on määrittää ja luokitella saastetyypit ja niiden lähteet jokaisen kilometrin varrella. Tämä edellyttää kovaa, paikan päällä tehtävää kenttätyötä: SEPAn henkilöstö kulkee koko jokiverkoston läpi tutkien jokaista valuma-aluetta ja suorittaa myös maatilojen kontrolleja ympäri Skotlannin.

Ensimmäiset 14 ensisijaista valuma-aluetta on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2015 mennessä. Kaikki tämä työ on kuitenkin tehtävä nykyisissä vaikeissa olosuhteissa: julkinen sektori aikoo tehdä mittavia menoleikkauksia ja vähentää muun muassa 20 prosenttia henkilöstöstään.

PILOTTIHANKE PAREMMAN MENETELMÄN TESTAAMISEKSI

Tohtori Jonathan Bowes on SEPAn Senior Data Analyst/ohjelmistosuunnittelija, joka on erikoistunut hajakuormituksen GIS-tietoihin. Tämän hankkeen tietojenkeruun vastuuhenkilönä hän näki heti nykyisessä tilanteessa ja tekniikassa vakavia puutteita: tarvittavat mittavat kenttätiedot kerättiin ja tallennettiin käsin. Kenttähenkilöstön piti kulkea koko valuma-alueen läpi ja tallentaa luvattomia maatalouskäytäntöjä (55 erilaista) sekä esimerkiksi vierasperäisiä lajeja ja aitarakenteita koskevat tiedot…paperille. Tämän jälkeen tiedot piti järjestellä ja syöttää käsin SEPAn keskustietojärjestelmään, mikä vei runsaasti aikaa.

GIS-asiantuntijana Jonathan tiesi, että tekniikan käyttö saattaisi tehostaa prosessia. “Tämän tehtävän odotetun valtavan paperityömäärän vuoksi on ollut tarpeen muuttaa SEPAn tiedonkeruumenetelmiä perinpohjaisesti,” hän sanoo.

Joten SEPA kehitti pilottihankkeen testatakseen lujitettujen ja kannettavien tietokoneiden käytön tehoa ja kustannussäästöjä kentällä. Nämä tietokoneet varustettiin hankkeeseen sopivalla ohjelmalla, mikä poistaisi paperin ja paperitöiden tarpeen kokonaan. Pilottihankkeen alueeksi valittiin South Eskin ensisijainen valuma-alue. Siellä digitaalista tietojenkeruutekniikkaa testattiin jo käytössä olevien menetelmien rinnalla.

OIKEIDEN TYÖKALUJEN LÖYTÄMINEN TYÖHÖN

SEPA etsi sopivia resursseja varmistaakseen, että pilottihanke todisti digitaalisen tietojenkeruun parantavan tehokkuutta, mutta myös löytääkseen parhaat työkalut tiedonkeruuseen. SEPA sovelsi avointa tarjouskilpailuprosessia ja valitsi Sigma Sevenin GeoField-kenttäkartoitus- ja tietojenkeruuratkaisun. Lisäksi se testasi kolmen eri valmistajan lujitettuja ja kannettavia tietokoneita kenttäkokeissa.

“Valitsimme GeoFieldin, koska se on nopea, kevyt, helppokäyttöinen ja täysin SEPAn liiketoiminnallisiin tarpeisiin räätälöitävä ja Sigma Seven tarjosi meille erittäin vetovoimaisen ja riippumattoman ratkaisun”, sanoo Jonathan.

Koska SEPA tunsi hankkeen tarpeet hyvin, se määritteli useita erityisvaatimuksia kannettaville tietokoneille. Laitteiden tuli sisältää monia toimintoja, eikä niissä saanut olla oheislaitteita tai erillisiä osia. Niiden tuli osoittaa paikkatiedot korkeintaan 5 metrin tarkkuudella, olla tärinän-, pölyn- ja vedenkestäviä ja painaa alle 1,2 kiloa. Lisäksi akun tuli kestää koko työpäivän ajan kentällä yhdellä latauksella ja näyttöteknologian tuli olla edistyksellinen.

Nämä vaatimukset kavensivat varteenotettavien laitteiden listaa melko paljon. Voittajaksi valittiin Handheld Groupin ultra-lujitettu ja ultra-kannettava Algiz 7 -kämmentietokone. Algiz 7 tarjosi kaikkea, mitä SEPA tarvitsi ja vielä enemmän: siinä oli 1.6 MHz Intel -prosessori ja massiivinen 64 GB kovalevy ja 2 GB RAM-muistia. Algiz 7 -laitteessa on 7 tuuman ulkoilmaolosuhteisiin soveltuva MaxView-kosketusnäyttö ja Windows 7 -käyttöjärjestelmä ja lisäksi sisäänrakennettu GPS, täysin integroitu langaton yhteys ja 2 megapikselin kamera. Laite painaa vain 1,1 kiloa ja sen kaksi 2600 mAh:n akkua kestävät koko työpäivän ajan ja ne voidaan jopa poistaa tietokoneen ollessa käynnissä.

MOBIILITEKNOLOGIAPROSESSIT TARJOAVAT MERKITTÄVÄÄ HYÖTYÄ

Työntekijät levittäytyivät eri puolille South Eskin valuma-aluetta ja keräsivät tietoja vesiväylien varrelta kämmentietokoneillaan ja ohjelmillaan tutkien maatalouden hajakuormituslähteitä sekä muita veden laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten joen varteen tehtyjä rakennuksia, vierasperäisiä lajeja ja myös hyviä toimintatapoja. Erillinen tiimi tutki samaa aluetta kynää ja paperia käyttämällä. Ja tulokset osoittivat syyt, jotka on lueteltu tämän artikkelin alussa.

GeoFieldin yksilöity ohjelmarajapinta poistaa tarpeettomat kentät ja toiminnot ja varmistaa tietojenkeruun äärimmäisen tarkkuuden ja yhdenmukaisuuden. Sigma Sevenin neuvoa-antava ja tehtävään suuntautunut asenne rohkaisi SEPAn kenttähenkilöstöä antamaan verrattoman arvokasta palautetta kokeista. Tämä antoi SEPAlle mahdollisuuden hienosäätää ratkaisua, mikä puolestaan paransi järjestelmän tehokkuutta kentällä. “Sigma Seven on antanut meille mahdollisuuden osallistua sovelluksen kehittämiseen sallien meidän näin vaikuttavan sen ominaisuuksiin,” sanoo Jonathan Bowes.

Sähköinen tietojenkeruu eliminoi käytännöllisesti katsoen syöttö- ja kirjoitusvirheet sekä luettavuuteen ja kirjoitustarvikkeiden puuttumiseen liittyvät ongelmat. Lisäksi se eliminoi vaikutukset, joita sääolosuhteilla voi olla paperityöhön.

SEPA raportoi, että koe oli antanut kokeneelle kenttähenkilöstölle mahdollisuuden käyttää järjestelmää ”vihaisina” monissa haastavissa olosuhteissa, kuten sateisilla ja mutaisilla ylängön valuma-alueilla, aitojen ja seinien yli hypittäessä, tiheässä kasvillisuudessa ja jokien jyrkkäseinäisissä osissa. Lisäksi laitetta pudotettiin ja lyötiin.

Tiedot ovat turvassa lujitetulla Algiz 7 -laitteistolla. Tiedot kerätään ja tallennetaan reaaliaikaisesti ja ne ladataan lähes välittömästi SEPAn järjestelmiin. Näin raportit ja kartat sekä täydellinen kirjausketju voidaan luoda helposti ja automaattisesti. Joten kyllä, prosessi on helpompi, nopeampi, tarkempi ja turvallisempi. Mutta mitä se todellisuudessa merkitsee – säästöjä?

SÄÄSTÖT SEN TODISTAVAT

SEPA pystyi vertaamaan South Eskin valuma-alueella kannettavilla tietokoneilla tehtyä työtä paperipohjaiseen työskentelyyn kulkien 400 kilometriä vesiväyliä pitkin kumpaakin menetelmää käyttäen. Ja ajansäästöt hätkähdyttivät.

Paperipohjaisessa menetelmässä tietojenkeruu kenttäkarttoihin vei 16 työpäivää. Tietojen muokkaaminen taulukkomuotoon vei yhdeksän päivää, kenttäkarttojen skannaaminen PDF-tiedostoiksi vei 10 päivää ja taulukkotietojen siirto SEPAn GIS-järjestelmään vei 10 päivää. Käytetty aika kokonaisuudessaan (josta myös maksettiin): 45,5 päivää ja noin 9 600 euroa työkustannuksina.

Sama tietojenkeruu ja työ mobiilitekniikkaa käyttämällä – kenttätyöstä GIS-järjestelmään integrointiin – vei yhteensä vain kahdeksan työpäivää.

Tämä vastaa yli 80 prosentin säästöjä työkustannuksissa tai karkeasti arvioiden 7 700 euroa. Kun tätä sovelletaan hankkeen ensimmäisen osaan, vain 14 tärkeimpään valuma-alueeseen, arvioidut työsäästöt ovat 850 000 euroa. Ja kun tätä sovelletaan koko projektiin eli 102 valuma-alueeseen, säästöt voisivat olla valtavat.

ARVIOITA SUORAAN KENTÄLTÄ

Kustannussäästöjen laskeminen on tietenkin turhaa, jos uusi tekniikka ei ole hyödyllinen eikä uusi prosessi tehokas.

SEPA on huomannut, että uusi tietojenkeruu- ja tallennusjärjestelmä nopeuttaa huomattavasti ympäristön tilan kohenemista. SEPA kerää ja tallentaa kenttätietoja nopeammin, puhtaammin mutta ennen kaikkea se voi lähettää kartoituksia ja tarkastuksia hallinto- ja tiedehenkilöstölle sisäisten verkkopohjaisten GIS-sovellusten kautta. Tässä kohtaa yhteensopimattomuusasiat maanomistajien kanssa voidaan korjata huomattavasti nopeammin, mikä teoreettisesti nopeuttaa ympäristön elpymistä.

Jonathan Bowes tiivistää: “Koko prosessi nopeutuu.”

Ja palaute kentältä on ollut hyvin myönteistä. SEPA raportoi, että työntekijät ovat pitäneet Algiz 7 -kämmentietokoneita “hyödyllisinä ja tehokkaina koko päivän kestävässä työssä kovassa ja syrjäisessä maastossa. Ja digitaalinen tietojenkeruu kartalle on tehokas, tarkka, luja ja helppokäyttöinen vaihtoehto paperipohjaiselle työlle. ”

Yrityksen virallisessa palauteraportissa mainitaan myös, että Algiz 7 on “kevyt ja täydellisesti käteen sopiva”, että MaxView-näyttö tarjoaa “erinomaista suorituskykyä suorassa auringonpaisteessa ja heijastus on hyvin vähäistä” ja että akkujen pitkä käyttöikä antoi työntekijöille mahdollisuuden “hoitaa koko päivän työn helposti vain yhdellä latauksella.”

TÄYSIN OIKEUTETTU UUSI SUUNTA

Pilottihanke on viitoittanut tien SEPAn saasteiden arvioinnin tehokkaaseen jatkumiseen. Tutkittuaan noin 12 000 kilometriä jokia perinteistä paperityötä soveltamalla SEPA siirtyy nyt puhtaasti digitaaliseen tietojenkeruujärjestelmään noin 26 GeoField Exchange -ohjelmalla varustetulla Algiz 7 -kämmentietokoneella. Nämä yhdistetään SEPAN Oracle-tietokantaan ja spatiaalisiin tietokantoihin.

Miksikö? Koska uusi tekniikka on helpompi, nopeampi, tarkempi ja turvallisempi. Mutta ennen kaikkea siksi, että se säästää huomattavasti rahaa. Ja uusi tekniikka tarjoaa kiistattomasti vastinetta rahoille.

Lopuksi muutama sana tohtori Bowesilta: “Hanke on saanut runsaasti huomiota SEPAssa, koska paperittoman kenttätyön käsitettä voi soveltaa miltei kaikkeen toimintaamme. Se saattaa mullistaa monia SEPAn liiketoiminnan osia.”