Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Lisätietoa tästä tuotteesta

Ota yhteyttä

TURVALLISEMPAA JA EDULLISEMPAA ENNAKOIVAA KUNNOSSAPITOA LUJITETTUJEN TABLETTIKONEIDEN AVULLA

Haaste

Turvallisemman, kustannustehokkaamman, vaativissa teollisissa käyttöympäristöissä kestävän ennakoivan kunnossapitoratkaisun kehittäminen.

Ratkaisu

Modulaarisen, BT-yhteensopivan tiedonkeruujärjestelmän ja tiedonkeruutablettien kehittäminen.

Tulos

Kestävämpi laitteisto, joka alentaa asiakkaiden kustannuksia ja lisää työturvallisuutta.

Handheldin lujitettujen Algiz 7- ja Algiz 10x -tablettikoneiden ansiosta Yhdysvaltain Massachusettsissa toimiva, ennakoivia kunnossapitopalveluja tuottava Azima DLI pystyi aloittamaan uudenlaisen tiedonkeruuratkaisun tarjoamisen asiakkailleen: lujitetun, siirrettävän ratkaisun, joka on turvallisempi käyttää, luotettavampi vaativissa olosuhteissa ja helpompi päivittää uuden tekniikan tullessa markkinoille.

Sen innovatiivinen ratkaisu, erittäin kestäviin lujitettuihin Algiz 7- ja Algix 10 -tabletteihin rakennetut TRIO-sarjan kannettavat tiedonkeruulaitteet, on sekä parantanut merkittävästi asiakkaiden turvallisuutta että alentanut huomattavasti ennakoivan kunnossapitojärjestelmän omistuskustannuksia.

Laitteistovikojen ennakoiminen lujitettujen Handheld-tietokoneiden avulla

Useimmissa pyörivissä koneenosissa on nähtävissä merkkejä rikkoutumisesta ennen itse toimintahäiriön tapahtumista. Ennakoivien kunnossapito-ohjelmien ansiosta nämä varhaiset merkit voidaan havaita ja koneenosat korjata tai vaihtaa ennen niiden rikkoutumista. Näin säästytään kalliilta ja aikaavieviltä pysyviltä toimintahäiriöiltä.

Vaikka yritykset voivat säästää paljon aikaa ja rahaa myös perinteisen valvontatekniikan avulla, perinteisissä tekniikoissa on myös omat puutteensa: Niiden käyttö saattaa olla vaarallista, ne saattavat olla liian herkästi rikkoutuvia teollisessa käyttöympäristössä, ja tietotekniikan vanhentuessa voidaan joutua tekemään kalliita laitteistovaihtoja.

Azima DLI toimittaa huippuluokan ennakoivia analyyttisiä kunnossapitopalveluita ja -tuotteita, jotka täyttävät asiakkaiden vaativat luotettavuus-, saatavuus- ja käyttöaikavaatimukset. Azima DLI:llä on asiakkaita kaikilta teollisuudenaloilta, esim. kemikaalien käsittelyn, teollisen valmistuksen, merenkäynnin, öljy- ja kaasuteollisuuden, lääke- ja bioteknisen teollisuuden, energiantuotannon ja sellu- ja paperiteollisuuden aloilta.

”Näissä ympäristöissä on usein korkea lämpötila, paljon likaa ja pölyä sekä iskujen ja putoamisen riski”, kertoo Azima DLI:n tuotejohtajana toimiva Michael DeMaria.

DeMaria tiesi, että kestävämmän ratkaisun tarjoaminen asiakkaille auttaisi vähentämään heidän kokonaisomistuskustannuksiaan. Tämä edellyttäisi sekä laitteiston ympäristöhaasteiden että tekniikan päivitystarpeen ennakoimista käyttöjärjestelmäpäivitysten yhteydessä. Niinpä hän alkoi tiiminsä kanssa kehittää uutta lähestymistapaa, joka perustuu lujitettujen tiedonkeruuseen käytettävien tablettien käyttämiseen.

Siten syntyi ajatus modulaarisesta järjestelmästä, jossa tiedot lähetetään lujitetulle, täysin kannettavalle tablettitietokoneelle BT-yhteensopivan tiedonsiirron avulla. Langaton yhteys erillisen tiedonkeruulaitteen ja tiedonkeruutabletin välillä olisi turvallisempi ratkaisu, sillä sen ansiosta voitaisiin lisätä laitteiston ja työntekijöiden välistä etäisyyttä. Se mahdollistaisi myös tietokonelaitteiston päivittämisen joutumatta uusimaan koko järjestelmää.

Kun näihin kahteen haasteeseen löydettiin ratkaisu, jäljelle jäi vielä yksi pulma: Mikä lujitettu tabletti sopisi parhaiten heidän asiakkaidensa haastaviin teollisympäristöihin?

Lujitettu mobiiliratkaisu

”Etsimme laajalti tiedonkeruuseen käytettävää tablettia, jolla voisi siirtää tietoja BT-liitännän kautta ja joka kestäisi riittävän hyvin kenttäkäytössä”, DeMaria kertoo. ”Handheld osoittautui parhaimmaksi järjestelmäratkaisuksi.”

Azima DLI päätti tarjota asiakkailleen useita eri tablettivaihtoehtoja, jotta he voisivat mukauttaa tiedonkeruujärjestelmänsä omia tarpeitaan vastaaviksi. TRIO-sarja on modulaarinen: TRIO CX7 toimitetaan Handheldin erittäin lujitetun Algiz 7 - tablettitietokoneen kanssa, ja CX10:n mukana toimitetaan lujitettu Algiz 10 X -tabletti.

Algiz 7- ja Algiz 10X -tiedonkeruutabletit tuovat tehokkaan laskennan kaikkiin teollisiin kenttätyöskentely-ympäristöihin. Niiden suojausluokitus on IP65, ja ne täyttävät Yhdysvaltain armeijan MIL-STD-810G-standardin tiukat vaatimukset, jotka koskevat pölyn, veden, tärinän, pudotuksen, äärilämpötilojen ja vaihtelevien korkeuksien kestoa. Niissä on useita eri liitettävyysmahdollisuuksia, mukaan lukien BT 4.0, ja niissä on erittäin nopeat kaksiytimiset Intel Atom -suorittimet ja Windows 7 Ultimate -käyttöjärjestelmä. Tästä syystä se sopii täydellisesti Microsoft-ympäristöihin.

Kummassakin Handheld-tabletissa on kirkkaat resistiiviset kosketusnäytöt, joissa käytetään viimeisintä MaxView-tekniikkaa. Algiz 7:ssä on 7-tuumainen näyttö, jota voi lukea myös auringonvalossa. Algiz 10X:ssä on puolestaan 10,1 tuuman näyttö ja ympäristönvalon havaitseva anturi, joka säätää näytön taustavalon automaattisesti.

Nämä lujitetut tabletit ovat myös kevyitä ja kannettavia. Algiz 7 painaa vain 1,1 kg ja Algiz 10X puolestaan vain 1,3 kg.

Työturvallisuutta ja alhaisemmat kustannukset

Kun työntekijät haluavat käyttää TRIO-järjestelmää, he liittävät tärinää mittaavat anturit pyörivän koneiston (esim. moottorin, pumpun ja kompressorin) laakeripesiin. Tiedonhakulaite kerää tiedot ja lähettää ne langattomasti tiedonkeruutabletille, minkä jälkeen tabletin ohjelmisto tulkitsee lukemat. TRIOn ExpertALERT-ohjelmisto tiedottaa käyttäjille näiden tietojen perusteella mahdollisista tulevista ongelmista.

DeMarian mukaan Azima DLI on huomannut tämän modulaarisen, päivitettävän käyttöympäristön asiakasmäärien lisääntyneen huomattavasti. Verrattuna perinteisiin tiedonkeruulaitteisiin, joita Azima DLI:kin on myynyt vuosien ajan, Algiz 7- ja Algiz 10X -tabletteihin rakennettu TRIO-käyttöympäristö on kaksinkertaistanut laajennetun tukisopimuksen ostaneiden asiakkaiden määrän.

”TRIOn ansiosta asiakkaat voivat päivittää tablettinsa tiedonkeruulaitteiston pysyessä samana, mikä alentaa kustannukset murto-osaan entisestä. Asiakkaat myös laajentavat tukisopimuksiaan voidakseen tehdä näin”, DeMaria kertoo. ”Handheld kehittää lujitettuja tablettitietokoneitaan jatkuvasti, ja modulaarisen lähestymistavan ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme viimeisintä tekniikkaa heti sen tullessa markkinoille asiakkaiden joutumatta uusimaan koko järjestelmää.”

Kun tämä lähestymistapa yhdistetään Handheldin laajaan lujitettujen tablettikäyttöympäristöjen valikoimaan, saadaan houkutteleva, pitkäikäinen päivitysmenetelmä ja lisätään asiakkaiden mahdollisuuksia omien, joustavien valintojen tekemiseen.

”Monet asiakkaistamme pitävät 7-tuumaista Algix 7:ää parhaana ratkaisuna, koska sitä voi kantaa helposti lantiolla mukana. Toiset taas suosivat Algiz 10x:tä sen 10-tuumaisen näytön vuoksi”, DeMaria kertoo. ”Handheldin ja Azima DLI:n yhteistyön ansiosta voimme kartoittaa asiakkaidemme tarpeet, päivittää heidän järjestelmänsä helposti ja samalla pienentää omistamisen kokonaiskustannuksia.”

  Read more ALGIZ 7 and ALGIZ 10X case studies here: