Vad är stryktålighet?

Vad menas med att en dator är robust? Vad är stryktålighet? Ur ett användarperspektiv är det en dators förmåga att fortsätta att arbeta under krävande och utsatta förhållanden. Men inte bara en gång, utan varje gång den används under hela dess livstid, vilket lätt kan bli 3-5 år.

Uppfattningen om stryktålighet hör ofta ihop med arbetsuppgiften där det som är stryktåligt för en användare inte nödvändigtvis är stryktåligt för en annan användare. Till exempel riskerar en dator som används i en lagermiljö att tappas i golvet och utsättas för damm, men det är mindre troligt att den utsätts för extrema temperaturer eller regn. Däremot behöver en skogsarbetare datorer som tål vatten, kyla och värme men funderar knappast över skyddet för damm.

Rätt verktyg för uppgiften

En mobil dator är ett redskap som ska hjälpa dig att utföra ditt jobb. Så grundregeln för en användare är: hitta rätt verktyg för uppgiften. En inköpare av mobila datorer utvärderar noggrant vilka slags arbetsförhållanden som datorerna ska användas i. Därefter tittar man på utbudet av stryktåliga och robusta datorer för att hitta en enhet som är tillräckligt stryktålig för de förhållanden den ska användas i. Det är alltid en bra idé att välja en enhet som är lite mer stryktålig än vad du egentligen behöver, allt för att ha marginalerna på din sida. Det är helt klart bättre att ha för mycket stryktålighet än för lite, och du kan ju faktiskt komma att utsätta datorn för tuffare förhållanden än vad du först förutspådde.

Hur definieras stryktålighet?

Nivå av stryktålighet definieras bäst med specifikationer som anger skydd mot omgivande miljö de tre vanligaste och mest användbara specifikationerna är:

  • Temperaturskala
  • MIL-STD-810G (tidigare MIL-STD-810F)
  • IP-klassning

Dessa specifikationer finns nästan alltid med på stryktåliga datorers produktblad.

Temperaturspecifikationen anger datorns driftstemperatur det vill säga inom vilka intervall som datorn fungerar att arbeta med. Att använda en dator i kallare eller varmare temperaturer än rekommenderade kan innebära att datorn slutar att fungera.

MIL-STD-810G är en standard som utarbetats av den amerikanska arméns testkommando (United States Army's Developmental Test Command). Standarden består av en serie olika miljötester utformade för att bevisa att den utrustning som motsvarar standarden kommer att överleva på fältet. Testerna är utformade för militär utrustning, men används nu även för att testa ett brett urval av både militära och civila produkter, inklusive mobila och stryktåliga datorer.

IP står för Ingress Protection, dvs. intrångsskydd, där IP klassning anger vilken nivå av skydd som finns för elektrisk utrustning mot fasta föremål och vätskor. Med andra ord beskriver IP hur stora föremål eller hur mycket vätska som kan tränga in och eventuellt skada en utrustning. IP-klassning definieras av den internationella standarden IEC 60529.

Testmetoder i MIL-STD

MIL-STD-810G består av 24 laboratorietestmetoder som täcker en lång rad miljöer, från förmågan att prestera på hög höjd (metod 500.5) till förmågan att överleva chock och mekaniskt inducerade stötar (metod 516.6). Ingen mobil dator har testats enligt alla 24 testmetoder, många av testmetoderna avser inte mobila datorer. Men generellt gäller att ju fler tester som en dator har utsatts för, och klarat av, desto tåligare är den. De mest stryktåliga enheterna (som exempelvis våra Algiz 7 och Algiz 10X tablets) har testat för mellan 8 st och 10 st testmetoder enligt MIL-STD-810G.

Var uppmärksam på vilka metoder som motsvarar ditt behov när du utvärderar ett produktblads specifikationer. Om du kommer att arbeta på 3 000 m höjd över havet bör du se till att enheten har testats enligt den MIL STD-metod som täcker in höjd. Om du kommer att arbeta i förhållanden med temperaturer som snabbt förändras bör du se till att enheten har testats för temperaturpåfrestningar.

IP-definitionerna - vilken nivå behöver du?

IP-klassningar visas med tvåsiffriga nummer. Den första siffran visar graden av skydd mot fasta partiklar, till exempel sand och damm. Den andra siffran visar graden av skydd mot inträngande vätskor (vatten).

 

First digit
Protection against dust

    Second digit 
Protection against water
  0: No protection     0: No protection
  1: Protection against solids up to 50 mm     1: Protected against dripping water
  2: Protection against solids up to 12 mm     2: Protected against dripping water (tilted)
  3: Protection against solids up to 2.5 mm     3: Protected against water spray
  4: Protection against solids up to 1 mm     4: Protected against splashing water
  5: Protection against dust; limited ingress     5: Protected against water jets
  6: Totally protected against dust    

6: Protected against a nozzle under pressure

        7: Protected against immersion (1 meter for 30 min)
        8: Protected against submersion (at depth, under pressure)

 

Från tabellen kan vi se att tekniskt sett har specifikationen för fasta föremål 7 olika nivåer, nivå 0 till nivå 6 och specifikationen för vatten har 9 olika nivåer, nivå 0 till nivå 8. Men i praktiken har alla stryktåliga datorer ett dammskydd på minst nivå 5 och vattenskydd på som lägst nivå 4. För användaren kan nivåerna betyda stor skillnad. Till exempel innebär dammnivå 5 att lite damm kan tränga in i enheten där nivå 6 innebär att enheten är helt dammtät.

En IP67-klassad dator är alltså helt dammtät och är testad för att kunna klara av att sänkas ned i vatten under minst 30 minuter till ett djup av 1 meter. En dator med IP67-klassning skulle vara ett utmärkt val för arbeten i antingen en mycket dammig eller smutsig miljö, utomhus där man arbetar oavsett väder eller där det finns risk att datorn kan tappas i vattnet som en sjö eller ett vattendrag. Å andra sidan innebär en klassning som IP54 bara ett begränsat skydd mot damm och vatten och bör därför aldrig sänkas ned helt.

Allt fler robusta tillverkare använder termen IP68. För att kunna avgöra den verkliga innebörden av en IP68-klassning behöver du känna till en extra detalj om hur klassificeringen utförs. För om IP67 är nedsänkbar i vatten, hur kan då IP68 bli mer robust? Jo, det handlar helt enkelt om hur lång tid datorn klarar under vatten och vilket vattendjup, och därmed tryck, den utsätts för. För att en produkt ska kunna ha en sann IP68 klassning måste tillverkaren ange vilket vattendjup och nedsänkningstid produkten testats för. Om 1 meters vattendjup i 30 minuter (IP67-klassning) inte är tillräckligt bör du se till att noggrant jämföra hur mycket skydd extra en IP68-enhet utlovar.

Tuffa datorer för tuffa arbetsmiljöer

Att känna till specifikationerna för stryktålighet och vad de betyder kan ge ovärderlig information om hur en dator kommer att klara sig i fält och i det långa loppet. Så läs på och använd specifikationerna för att välj den produkt som passar bäst för just din arbetssituation. Och kom ihåg; En tuff arbetsmiljö kräver en tuff stryktålig dator.