Stryktåliga datorer är mer än bara ”hårda skal”

Till och med de som använder stryktåliga datorer, tablets, handdatorer och smartphones i sitt yrke är ibland osäkra på vad som kännetecknar en ”stryktålig dator”, vilka tester som bekräftar att en dator är stryktålig, eller ruggad, och hur de utförs.

En stryktålig dator eller en dator skyddad i ett slitstarkt hölje eller fodral

En verkligt stryktålig dator är mycket mer än bara en vanlig dator inslagen i ett slitstarkt hölje. Fundera lite på skillnaden mellan en stryktålig handdator (eller tablet eller smartphone) och en handdator som förvaras i ett skyddande fodral. En skyddad dator ger intrycket att det är fråga om ömtåliga inre komponenter som bara har fått lite extra yttre skydd. En riktig stryktålig dator däremot är designad inifrån och ut för att fungera pålitligt i mycket kärva miljöer och förhållanden.

Slitstarka och hållbara mobila datorer och smartphones blir allt mer efterfrågade och populära. En del konventionella enheter beskrivs som stryktåliga i reklamen eftersom de har egenskaper som att de t.ex. tål vatten, men dessa enheter är inte alltid stryktåliga på riktigt. De är kanske skyddade mot väta, men de saknar andra former av stryktålighet, t.ex. förmågan att motstå vibrationer eller stötar och kan ha problem att fungera bra i extrema temperaturer.

Hur testar vi våra stryktåliga handdatorer?

För att datorer ska anses stryktåliga måste de genomgå flera olika stryktålighetstester. Standardmetoderna i branschen är dels MIL-STD-testerna, dels IP-skalan för kapslingsklassning.

  • MIL-STD-testerna är en amerikansk standard för militär utrustning. De utgörs av tjugofyra laboratorietestmetoder som intygar att utrustningen klarar allt ifrån lågt tryck på höga höjder, att utsättas för höga och låga temperaturer och temperaturchocker, regn, fukt, sand och damm, läckor samt stötar och vibrationer.
  • Ingress Protection-skalan (IP), eller kapslingsklassning, är ett mått på hur skyddade enheter är mot damm och vätskor. Värdena visas i form av ett tvåsiffrigt tal. Den första siffran visar skyddsnivån mot damm, och den andra skyddsnivån mot vätskor (vatten). En IP65-klassning innebär fullständigt skydd mot damm och skydd mot hårda vattenstrålar.

 

De här teststandarderna mäter en dators förmåga att stå emot riktigt tuffa miljöer och arbetssituationer. För enskilda miljöfaktorer utförs testerna så här:

 Fall- och stöttester. Enheten utsätts för olika slags stötar och kollisioner i åtta olika falltester. ”Transit drop test”, ”transportfalltestet”, är det som oftast nämns. Där är kravet att produkterna ska överleva totalt 26 fall från en höjd på 122 cm mot ett hårt underlag som t.ex. betong, på alla ytor, kanter och hörn.

Tester av vätsketålighet. Under vattentålighetstesterna utsätts en dator för kraftiga vattenstrålar från många olika riktningar. Mängden vatten, vattentrycket och hur länge testet håller på varierar beroende på klassningen.

Vibrationstester. Vid vibrationstester används laboratorieskakare för att simulera att enheten är i ett fordon eller bärs av någon. Man varierar vibrationernas vågform, frekvens och intensitet beroende på typen av enhet och vilken omgivning som simuleras.

Sand- och dammtester. Vid dammotståndstesterna kontrolleras intrång av små dammpartiklar. Mjöl och sand blåses på enheten i olika vindhastigheter och i höga temperaturer i flera timmar, samtidigt som enheten roterar.

Tester i extrema temperaturer. Funktionstester vid höga och låga temperaturer innebär att enheten utsätts för extrem hetta eller kyla medan den är avstängd (förvaringstemperatur), medan den är påslagen och används (drifttemperatur), samt medan den används i normal drifttemperatur efter att ha utsatts för högre förvaringstemperaturer (”tactical-standby” till drifttemperatur).

Fuktighetstester. Under fuktighetstesterna utsätts datorerna för tropisk hetta med en fuktighet långt över 90 procent i flera dagar. Många av de funktioner som gör mobila datorer vätsketåliga förebygger samtidigt fuktskador.

Så skapas en stryktålig dator

Hur bygger man då stryktåliga datorer och mobila enheter som kan klara MIL-STD- tester och får höga IP-värden?

Här är några sätt:

  • Till skillnad från vanliga datorer har de flesta stryktåliga datorer inga rörliga delar invändigt, såsom fläktar eller roterande hårddiskar. Istället för det sistnämnda har stryktåliga datorer SSD-diskar, det vill säga diskar utan rörliga mekaniska komponenter, som är mer motståndskraftiga mot fysiska stötar.
  • Stryktåliga datorer innehåller förstyvningar, ofta av aluminium, som gör att invändiga komponenter och kort inte böjer sig vid en stöt. Det yttre skalet (höljet) och stötdämparna är utformade för att absorbera energin vid ett fall, så att invändiga skador undviks.
  • Pekskärmen, eller displayen, på en vanlig smartphone eller dator är i huvudsak av glas, med en beläggning som gör den känslig för beröring. Stryktåliga datorer har skärmar av kemiskt förstärkt glas för att förebygga repor och sprickor. Skärmarna kan också placeras lägre än de omgivande höljena så att de blir mindre sårbara.
  • En skärmbakgrundsbelysning används för att förbättra läsbarheten utomhus, även i direkt solljus.
  • En del stryktåliga datorer är försedda med invändiga element så att de ska fungera bra även i mycket kalla omgivningar. Elementet värmer komponenterna till en godtagbar driftsnivå och tar bort kondensen som uppstår vid temperaturskiftningar.

För att summera kan man säga att varje detalj och komponent i en verkligt stryktålig dator är utvecklad, testad och utvald för att datorn ska bli så stryktålig som möjligt.

Med större kunskap om vilka standarder och tester som garanterar stryktålighet blir det lättare för dig att välja den stryktåliga dator, tablet eller smartphone som passar just dina behov.

Om du vill ha en stryktålig dator, köp då inte en dator eller handdator som bara har ett tåligt hölje. Stryktåliga datorer är byggda för att vara just stryktåliga, inifrån och ut. Här är det inte tal om ömtåliga delar inslagna i ett hårt skal.