Miljörelaterad ägandekostnad Stryktåliga datorer vs. konsumentenheter

Vad är menas med miljöägandekostnad, eller Environmental Cost of Ownership (ECO)? Begreppet, som närmast kan översättas till miljörelaterad ägandekostnad handlar om hur du, när du väljer en stryktålig dator som håller länge, inte bara sparar pengar — du hjälper också till att minska det skadliga elektronikavfallet.

Att välja en mobil dator

Det finns en mängd kriterier att ha i åtanke när du ska bestämma dig för vilken mobiltelefon eller dator du ska köpa. Vad kostar den? Har den de funktioner och den kapacitet du behöver? Är den tillräckligt tillförlitlig för din typ av arbete? Hur är användarvänligheten?

Men bortsett från form och funktioner finns det även en annan faktor som snabbt får allt högre prioritet för dagens företag: Stöder valet vårt åtagande om samhällsansvar?

E-avfallsdilemmat
Allt efter som tekniken går framåt blir mängder av elektronisk billigare i pris, och enheters livscykler blir kortare och kortare. Det beror till viss del på billig tillverkning av utrustning som inte behöver hålla längre än ett par år, men även på kunders önskan att uppgradera sin teknik så snart nya apparater finns tillgängliga. För att möta efterfrågan av nyare, snabbare och mer slimmade enheter lanserar vissa tillverkare nya versioner i en frenetisk takt.

Men en snabb omsättning av elektriska apparater kommer med en alternativkostnad.

Vi producerar mer elektroniskt avfall än någonsin — och siffrorna växer för varje år. Enligt The Global E-waste Monitoruppgick det globala e-avfallet under 2016 till 44,7 miljoner ton, motsvarande cirka 4 500 Eiffeltorn, Och trots att många tillverkare erbjuder återvinningstjänster och incitament blir bara 20 % av det globala e-avfallet dokumenterat insamlat och återvunnet.

Omsorg om kommande generationer
Företags samhällsansvar (på engelska Corporate Social Responsibility - CSR) är mer än ett slagord — det återspeglar uppfattningen att det är ett företags plikt att visa omsorg om alla berörda som medverkar i eller  påverkas av dess verksamhet.  När världen med teknikens hjälp blir allt mer sammankopplad inser också allt fler företag att de har ett ansvar för att ta itu med och rätta till det sätt på vilket deras teknikanvändning bidrar till det globala elektronikavfallsproblemet.

Ny teknik har på ett fantastiskt sätt bidragit till att vår världs innovation och effektivitet. Produkt- och programutvecklare arbetar ständigt på nya lösningar för att förbättra människors metoder att sköta om jorden och varandra. Men samtidigt som vi ser fördelarna hos vår snabbt föränderliga värld är det också väsentligt att vi är medvetna om de problem som det medför att betrakta teknik som engångsartiklar.

Att minska avfallet genom att välja produkter med längre förväntad användnings- och hållbarhetstid är ett mycket enkelt sätt för företag att bidra till att kommande generationer får mer nytta av teknikens fördelar än de får kämpa mot dess skadliga sidoeffekter.

Miljöägandekostnad
Total ägandekostnad (Total Cost of Ownership - TCO) är ett uttryck för hur en högre engångsinvestering i en produkt som håller länge ger avsevärda kostnadsbesparingar sett över produktens hela användningstid.

Vi vill gärna framhålla att miljöägandekostnad (ECO) är en väl så viktig faktor att ta hänsyn till vid valet av ett företags elektroniska enheter.

Turligt nog går begreppen ECO och TCO hand i hand: När du väljer en stryktålig mobil eller dator istället för en konsumentenhet minskar du inte bara dina totala kostnader — du minskar också mängden e-avfall som ditt företag genererar.

Miljöpåverkan hos konsumentenheter vs. stryktåliga enheter

En forskningsrapport från VDC kom fram till att den genomsnittliga felfrekvensen under det första användningsåret för stryktåliga enheter låg på mellan 4 % till 7 %, medan felfrekvensen för konsumentenheter varierade från 10 % till 23 %. Dessutom hade felfrekvensen för stryktåliga enheter sjunkit mellan VDC:s föregående forskningsrapport och den nu citerade, men ökat för konsumentenheter.

Stryktåliga datorer går inte sönder i samma utsträckning, och kasseras därför mindre ofta. Om du väljer stryktåliga handdatorer till ditt team håller du mer elektronik borta från soptipparna och minskar därmed ditt företags miljöpåverkan.

Hur gör jag då för att välja produkter med låg ECO?
Svaret på två huvudfrågor kan hjälpa dig att bestämma en produkts miljöägandekostnad:

  • Frågan om hållbarhet: Kan enheten lätt gå sönder under de arbetsförhållanden där jag ska använda den? Är den gjord för att hålla för jobbet, eller måste jag byta ut den om ett eller två år?
  • Frågan om reparerbarhet:Är det lätt att göra service på eller reparera enheten om den går sönder eller råkar ut för problem?

Handhelds apparater är gjorda för att hålla

Alla mobila enheter som tillverkas av Handheld uppfyller höga krav på stryktålighet. Våra kundlösningar är utmärkta exempel på hur våra stryktåliga handdatorer och tablets visat sin tillförlitlighet i ett brett spektra av tuffa arbetsmiljöer.

Våra enheter är både hållbara och reparerbara. De klarar enkelt en livscykel på 3 till 5, och det förekommer att kunder fortsätter att använda enheter i upp till 7 år innan de byts ut. De är byggda stryktåligt inifrån och ut för att klara upprepade fall, påverkan från vatten och damm, extrema temperaturer och andra utmaningar.

Om de fall det ändå blir problem med har vi bra lösningar kring service och support; Handheld lagerhåller reservdelar längre än icke stryktåliga varumärken, och vi erbjuder utökade garantialternativ för våra redan långlivade produkter så att deras användningstid kan förlängas ytterligare. I motsats till många konsumentdatorföretag erbjuder vi också batterier som användaren själv kan byta.

Ett beslut att utrusta ditt team med stryktåliga mobila datorer är ett beslut som du fattar med omsorg om både ditt företags framtid och om framtiden för miljön.

Oavsett vilken enhet du väljer, - återvinn den!
Information om ansvarsfull återvinning av elektriska apparater vid slutet av deras livscykel finns på https://www.consumerreports.org/recycling/how-to-recycle-electronics/