TCO – Total Ägarkostnad En lägre totalkostnad vid en högre investering

Att förstå TCO (total ägandekostnad ). När du förstår innebörden av total ägandekostnad blir det lättare att se varför användandet av stryktåliga datorer ger en lägre totalkostnad än att arbeta med konsumentprodukter ute i fält.

Att se bortom inköpspriset

När ett företag ska köpa in stryktåliga mobila datorer, handdatorer, laptops eller smartphones är det lätt att frestas av ett lågt inköpspris. Men inköpspriset reflekterar inte den verkliga totalkostnaden för en dator och ett felaktigt produktval, kanske val av för låg stryktålighetsnivå, kan därför visa sig bli ett dyrt misstag. För att fullt ut kunna utvärdera vad en produkt kostar behöver vi titta på kostnaden över produktens hela livstid. Detta kallas produktens totala ägarkostnad eller Total Cost of Ownership (TCO).

Även om vi inte känner till begreppet TCO använder vi faktiskt ofta dess betydelse i vår vardag. När vi köper en ny bil gör vi en del efterforskningar kring bilmodellens servicehistorik. En billigare bil som tillbringar mycket tid på verkstaden är exempelvis inget klipp.

Detsamma gäller för mobila datorer. Datorer som tas med utanför den skyddade kontorsmiljön kommer att utsättas för mycket tuff behandling. Fall, vibrationer, vatten, damm och extrema temperaturer är bara några av de förhållanden som en dator kan utsättas för i arbete på fältet. Det kan verka logiskt att inte ta med sig känslig elektronisk utrustning ut i en tuff arbetsmiljö, men det händer oftare än du tror.

Varför? Därför att många inköpare av mobila datorer lockas av den lägre inköpskostnad som icke stryktålig eller minimalt stryktålig utrustning ofta erbjuder och glömmer att ta med den höga kostnad som då ofta följer av det faktiska användandet av utrustningen utomhus eller i industriell miljö. Genom att inte köpa rätt sorts enhet för uppgiften och den tänkta arbetsmiljön kommer de att betala mycket mer i det långa loppet än om de hade köpt en verkligt stryktålig, men dyrare, dator från första början. Med andra ord är den dyrare enheten faktiskt den billigare enheten på längre sikt.

En högre investeringskostnad ger en lägre totalkostnad

TCO tar hänsyn till alla de faktiska kostnader som uppkommer under produktens hela livscykel och innefattar fasta kostnader (såsom inköpspris, utveckling, utbyte och implementeringskostnader) och rörliga kostnader (upplärning, reparationer och kostnader för driftstopp och tappad data). I takt med att allt fler organisationer blir mer beroende av att arbetsstyrkan är mobil och kan arbeta trådlöst blir kostnaden för stillestånd allt högre. Om en fältservicetekniker råkar ut för ett fel på sin enhet i början på dagen kan förlusterna bli betydande i form av missade kundbesök, förlorade serviceintäkter och försämrad goodwill.

Mobila datorer klassificeras ofta i en av fyra kategorier:

  • Kommersiella
  • Skyddade
  • Viss stryktålighet (semi-ruggade eller "fordonståliga")  
  • Stryktåliga (ruggade)

En kommersiell enhet har litet eller inget skydd mot yttre påverkan. Skyddade datorer har normalt bara gummilister och kanske en stötsäker hårddisk. Semiruggade datorer testas mot några av specifikationerna i MIL-STD-810G och IP-klassificering, medan helt ruggade och fullt stryktåliga datorer testas gentemot alla relevanta MIL-STD-tester och är täta mot både vatten och damm, dvs de har som minst en IP65-klassning.

Så vad är då skillnaden i total ägarkostnad mellan att använda en kommersiell enhet gentemot att istället arbeta med en helt ruggad eller stryktålig dator i en tuff arbetsmiljö? VDC Research Group, ett ansett oberoende undersökningsföretag som bland annat undersöker branschen för mobila och stryktåliga datorer har genomfört TCO-beräkningar för de fyra stryktålighetsnivåerna av datorer, över en rad vanliga mobila applikationer. VDC beräknade totalkostnaden för varje nivå av stryktålighet under en livstid på fem år och fördelade därefter kostnaderna på 5 år. Kostnaderna (uppdelat i fasta kostnader och rörliga kostnader) visas i figur 1 nedan.

 TCO - Total ägarkostnad

Figur 1 - 5 års TCO-kostnader fördelade per år

Av figuren framgår tydligt att det kommer att kosta dig mer i det långa loppet att använda en kommersiell eller ”icke stryktålig” dator; ca 65% mer per år, jämfört med att använda en fullt stryktålig dator.

Hur är detta möjligt? Det blir mer begripligt om man betänker vad en dator i utomhusmiljö utsätts för och hur den slits, samt vad det för med sig. Låt oss till exempel titta på ersättningskostnader. En helt stryktålig enhet håller oftast i minst 5 år. Så om du köper 100 stycken fullt stryktåliga datorer så kommer du fortfarande att ha de flesta av dem i drift efter 5 år. Om du däremot köper 100 stycken kommersiella enheter och placerar dem i en tuff arbetsmiljö är risken stor att inte någon av originalenheterna fungerar efter 5 år. Och några av dessa enheter kommer att behöva ersättas flera gånger om under loppet av femårsperioden. Hur många kommersiella enheter behöver du köpa innan du har kommit upp i inköpspriset för en stryktålig enhet? Och det innefattar inte ens några av de andra kostnader som vi har diskuterat såsom kostnader för arbetsstillestånd, kostnaden för tiden att implementera en ny enhet och kostnaden för att återskapa förlorad data.

Slutligen behöver du noggrant utvärdera din arbetssituation för att avgöra vad din totalkostnad kommer att bli. Om din mobila dator inte fungerar på ett bra sätt under tuffa förhållanden är troligtvis smart att gå upp en eller flera nivåer i stryktålighet. Att utvärdera och köpa rätt nivå av stryktålighet för de jobb som ska genomföras och den aktuella arbetsmiljön är garanterat det mest kostnadseffektiva i det långa loppet.