Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

Varför välja en stryktålig dator?

Stryktåliga mobila datorer gör att du kan jobba mer effektivt ute i fält än om du bara använde papper och penna, eller om din dator inte var anpassad för din typ av arbetsmiljö.

En stor fördel med att välja en stryktåliga dator framför en icke robust tablet eller handdator är att en stryktålig handdator eller datorplatta betalar sig i from av lägre totalkostnad (TCO = Total Cost of Ownership).

För Handheld är stryktålighet grundläggande. Det är vad vi står för – vårt kärnvärde. Ur ett användarperspektiv är stryktålighet ett mått på datorns förmåga att fungera i alla typer av utsatta arbetsförhållanden: inte bara under en användning utan under tre till fem år av den förväntade livslängden. Men det beror även på vilken typ av arbete som ska utföras. Det som är stryktåligt för en användare är kanske inte det för en annan. Stryktåligheten bestäms genom att man testar produkten gentemot bestämda miljöspecifikationer. De tre vanligaste testerna gäller temperaturintervall, militära standarder (MIL-STD) och IP-klassning.

Temperatur

Temperaturspecifikationer definierar en enhets driftstemperaturintervall. Handheld har avsiktligt riktat in sig på ett brett temperaturintervall – våra produkter fungerar från -40 °C ända upp till 60 °C.

Testmetoder enligt MIL-STD

Inom den amerikanska armén finns en avdelning för produkttester; Developmental Test Command, som utfärdar MIL-STD-810G-klassningar till utrustning för militärt bruk, och som numera även används civilt. Klassningarna innefattar 24 laboratorietester i ett stort antal miljöer: allt från prestanda på hög höjd till att klara av ballistisk chock. Ingen mobil dator har testats med alla 24 metoderna, detta eftersom många av dem inte är relevanta för mobil datoranvändning. Men i allmänhet kan man säga att ju fler tester en enhet klarar, desto mer robust och stryktålig är den. De mest stryktåliga enheterna (t.ex. Nautiz X1) har testats med hjälp av åtta till tio MIL-STD-810G-metoder.

IP-definitioner

IP står för Ingress Protection, kapslingsklassning. En IP-klassning beskriver hur pass skyddad en elektrisk utrustning är mot fasta ämnen och vätskor. Klassningen visas med två siffror. Den första siffran beskriver en viss nivå av skydd mot damm, och är en siffra mellan noll och sex. Den andra siffran beskriver en viss nivå av skydd mot vätskor (vatten) och här är det nio olika nivåer, från noll till åtta. Alla våra stryktåliga datorer har som minst IP65-klassning, vilket betyder att de är helt och hållet dammtåliga och kan stå emot vattenstrålar i högt tryck. 

+