Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

SP400X IMPRINTER FÖRENKLAR LOGISTIKEN OCH ÖKAR EFFEKTIVITETEN FÖR LEDANDE PAKETLEVERANSFÖRETAG

Utmaning

Skanna, sortera och etikettera paket på ett effektivare sätt för att minska kapital-, drifts- och miljökostnader.

Lösning

Implementera Handhelds SP400X Imprinter, en mobil enhet med inbyggd 2D-skanning, bläckstråleskrivare och trådlös kommunikation.

Resultat

Rationaliserad verksamhet och minskade kostnader, i detta fall ett företags beräknade driftsbesparingar på 18,8 miljoner dollar.

Varje dag hanterar ett av världens största paketleveransföretag fler än 15 miljoner paket till nästan alla världens länder. För att förenkla och effektivisera sorteringsarbetet använder företaget Handhelds SP400X Imprinter – den första och enda skannings- och utskriftslösningen som i har både inbyggd 2D-skanner, bläckstråleskrivare och trådlös kommunikation i en enda enhet – på fler än 100 sorteringscentraler i USA.Using the Handheld SP400X Imprinter, delivery companies can scan, sort and label packages more efficiently.

Mottagarna vill att paketen ska komma i tid, vara oskadade och att sändningen inte kostar för mycket. Detta innebär att leverans- och logistikföretagen hela tiden måste hitta ny teknik som kan öka effektiviteten, göra verksamheten snabbare och minska kostnaderna. Med SP400X kan paketleveransföretag och andra logistikföretag och postkontor för stora volymer i hela världen rationalisera den manuella skanningen, sorteringen och etiketteringen av paket.

Strävan efter ökad effektivitet

Paketleveransföretagen har liknande mål som andra företag, både stora och små: att öka effektiviteten. Det innebär att processerna för urlastning, sortering och återlastning av paket måste skärskådas.

Det stora paketleveransföretaget använde tidigare mobila rullvagnar med termoskrivare, datorer, bildskärmar och tangentbord för att skanna paket och skriva ut etiketter med hanteringsinstruktioner på paketen. Denna klumpiga process, som var bemängd med många fel, krävde ett arbetslag på tre personer för att lasta ur, skanna och sortera paketen.

Normalt fick varje anställd utbildas i komplicerade rutiner för att kunna sköta och avhjälpa fel på utrustningen. Och så var det det här med miljöpåverkan: Termoskrivarna använde pappersetiketter med releasepapper (det glatta papper etiketterna sitter på), och releasepappret kan inte återvinnas.

Med tanke på ineffektiviteten och de höga kostnaderna sökte företaget efter en mobil lösning som förenklar arbetet från början till slut och samtidigt minskar kostnaderna och avfallet.

SP400X ger prestanda och ökar effektiviteten

Via implementeringen av SP400X – en lätt mobil enhet som ryms i handen – blev det möjligt för företaget att rationalisera verksamheten och minska antalet anställda som sysslar med urlastning, skanning och sortering av paket.

Med SP400X krävs inte längre pappersetiketter, eftersom enheten skriver direkt på paketen, vilket kostar mindre och ger upphov till mindre avfall än en lösning med termoskrivare. Dessutom kan SP400X utföra fler än 1 250 skanningar och utskrifter per timme och kan skanna och skriva ut i en takt av två sekunder per cykel. Den drivs av ett litium-ionbatteri som klarar upp till 7 000 skanningar och utskrifter per laddning. Genom wi-fi-kompatibilitet kan enheten kommunicera direkt med företagets backend-system i realtid.The SP400X eliminates the need for paper labels and liners, as the device prints directly onto packaging

När man använder enheten riktar man helt enkelt in dess skanner på en- eller tvådimensionella streckkoder, postnummer eller OCR-nummer för att läsa in leveransinformationen. SP400X inbyggda wi-fi sänder skannade data till företagets lagerhanteringssystem och tar därefter emot den sorteringsdata som sänds tillbaka till enheten.

När den nya informationen tas emot rullar användaren SP400X över utskriftsområdet. Enheten applicerar en snabbtorkande, fläckfri och giftfri bild på vilken paketyta som helst, från vanligt papper till polyester.

Beräknade driftsbesparingar på nästan 19 miljoner dollar

I sin mest omfattande användning på det ledande paketleveransföretaget används SP400X för att sortera i genomsnitt 1,5 miljoner paket om dagen. Under enhetens livslängd beräknas driftskostnaderna minska med 18,8 miljoner dollar, och med ytterligare 11,8 miljoner dollar i kapitalkostnadsbesparingar. Dessutom beräknas detta betydligt förbättra paketsorteringens miljöavtryck, eftersom behovet av mer än 1 300 ton papper faller bort.

Liknande besparingar i drifts-, kapital- och miljökostnader kan uppnås av andra logistikföretag och postsorteringskontor för stora volymer. Genom att den rationaliserar och förenklar verksamheten kan SP400X avsevärt minska kostnaderna och spara tid i samband med urlastning, skanning och sortering av paket i en rad olika företag i världen.