SNABBARE HANTERING AV GASFLASKOR MED STRYKTÅLIGA DATORER OCH RFID-LÄSARE

NAUTIZ X8 en specialkonstruerad RFID-läsare ger en säker och snabb avläsning av gasflaskvagnar 

Utmaning

Förbättra och snabba upp transport och inventering av upp till 1,2 miljoner gasflaskor, med bibehållen säkerhet. 

Lösning

Utforma och starta upp en lösning med automatisk RFID-läsare, med NAUTIZ X8 som mobilt verktyg i fält. 

Resultat

Betydande tidsbesparing, förbättrad säkerhet och precis, robust dokumentation.

En specialkonstruerad RFID-läsare som används tillsammans med Handhelds stryktåliga handdator Nautiz X8 möjliggör säker och mer effektiv lastning och transport av propanflaskor i Havanna på Kuba. Lösningen är utvecklad av Handhelds återförsäljare AGILLOX, ett tyskt företag som specialiserar sig på RFID-teknik. Den här smarta RFID-läsaren används av nära 120 distributionscentraler för gasflaskor i Havanna med omnejd.

Säker hantering av gasflaskor – en utmaning

Propangas lagras och transporteras i vätskeform i särskilda trycktankar. Dessa gasflaskor, som huvudsakligen används för matlagning i hemmiljö, måste fyllas, transporteras och distribueras med särskild hänsyn till innehållets volatilitet. En viktig del av säker distribution av flaskorna är att övervaka deras livscykel; flaskor som har passerat sitt utgångsdatum måste kontrolleras för läckor som skulle kunna orsaka explosioner. 

Anställda vid påfyllningsstationer övervakar underhållet av flaskorna och deras påfyllningsperioder, och sorterar bort flaskor som nått slutet av sin livscykel. Säkra flaskor återfylls, lastas på flaskvagnar och transporteras till en distributionscentral, där kunder kan byta ut sina tomma flaskor mot fulla. De tomma flaskorna lastas på vagnar och för att undersökas och fyllas på nytt. 

Propantankar är för tunga för att lyftas manuellt samtidigt som man använder en RFID-läsare. Att läsa av varje flaska för hand medan de lastas av, som de anställda gjorde innan de hade AGILLOXs lösning, tar betydande tid i anspråk och leder även till ökat slitage på flaskorna. 

För att förbättra säkerheten och snabbheten beslöt AGILLOX att bygga en fast RFID-läsare för att kunna läsa av flaskor utan att lasta av dem. Läsaren är trådlöst ansluten till en handdator via Blåtand, och handdatorn kan också användas för enskilda avläsning av flaskor när så är lämpligt — till exempel när man distribuerar enskilda flaskor till kunder. 

När man skapade lösningen var AGILLOX tvungna att beakta logistiken kring hantering av tunga och potentiellt skadliga material på flera olika platser — påfyllningsstationer och distributionscentraler, med olika arbetsuppgifter på varje plats — samt välja utrustning som uppfyllde de statligt reglerade tekniska specifikationerna. 

Data och kommunikation med stryktåliga handdatorer

AGILLOX behövde en pålitlig handdator som kunde fungera som ett mobilt dataverktyg för så väl som en fristående RFID-läsare. De hade en lång kravlista: Handdatorn måste vara klara av daglig användning i tuffa miljöer, kunna användas med en hand och skärmen måste vara enkel att läsa även i direkt solljus. Den skulle ha kommunikationsmöjligheter, inklusive WWAN, WLAN och Blåtand för att fungera problemfritt på olika platser med varierande uppkopplingsmöjligheter. Den måste köra Android eller Windows Mobile. Och den måste vara enkel att reparera och något skulle gå fel, inklusive ha tillgång till reservdelar och teknisk support för att garantera en lång livslängd. 

Handhelds Nautiz X8 var ett idealisk komplement till AGILLOX RFID-lösning. Nautiz X8 uppfyller standarderna för stryktålighet som används av den amerikanska militären, inklusive förmågan att tåla att tappas upprepade gånger samt exponering för damm och vatten. Den stora pekskärmen på 4,7 tum kan läsas i solljus och styrs med enkla klick och gester. Den har alla uppkopplingsmöjligheter och kommunikationsalternativ som AGILLOX krävde, samt bra tillgång till service och support hos Handheld. Den har dessutom en anpassningsbar påbyggnadshylsa (expansion cap) som gjorde det möjligt för AGILLOX att integrera RFID-avläsning. 

Välja RFID-transpondertaggar

AGILLOX övervägde flera faktorer när man valde vilken RFID-transponderlösning man skulle använda på flaskvagnarna. Märkningen måste tillåta selektiv avläsning av gasflaskor från ett avstånd av minst 30 centimeter. Den måste också på ett säkert sätt kunna fästas på enskilda flaskor, samt på samtliga transportfordon med stålhölje som skulle kunna svetsas fast i den nedre kanten av lastområdet. AGILLOX valde glastranspondern, LF EM4200, en märkning som uppfyllde både de tekniska och affärsmässiga kriterierna. 

Designa en smart mobil läsar-lösning

Efter att ha valt RFID-märkning och den mycket stryktåliga handdatorn Nautiz X8, började AGILLOX utveckla sin läsare. Resultatet blev AGX-AMGBS100, en självstyrande fast RFID-läsare som har en sensor som känner om en flaska är närvarande, plus blåtandskapacitet för överföring av data till Nautiz X8. Den avger en ljus och ljudsignal till användaren för att bekräfta att varje flaska har registrerats. Den har en dockningsport för Nautiz X8, samt anslutningsportar. Dessutom väger den här unika läsaren mycket lite, samt är både stryktålig och flyttbar: Hela lösningen kan rullas från plats till plats, den har en hopfällbar antenn och kan användas i 8 timmar utan extern elförsörjning. 

Snabb, säker och flexibel avläsning

Den här kombinationen av Nautiz X8 och AGX-AMGBS100 har lett till att man har både kortare pålastnings- och avlastningstider samt säkrare och effektivare flaskhantering. Vagnarna kan lastas av på mindre än en minut tack vare precis, automatisk datainsamling — och dessutom har den snabbare processen lett till att färre transportfordon behövs för att uppfylla de dagliga distributionskraven. 

Hittills har närmare 500 000 flaskor har märkts upp med RFID-transpondrar. Inom de kommande två eller tre åren kommer AGILLOX lösning med 300 Nautiz X8 handdatorer att användas för att hantera 1,2 miljoner flaskor vid upp till 120 olika distributionscentraler. 

Systemet kan kombineras med valfri mjukvara, vilket ger total frihet även för befintliga lösningar, och handdatorns kommunikationsmöjligheter innebär platsoberoende funktionalitet vilket ger en helt unik maskin-till-maskinlösning (M2M). Samma trådlösa överföring som möjliggör direkt kommunikation med handdatorn tillåter att online-data kan lagras i molnet för vidare analys och rapportering. 

Två närliggande regioner på Kuba har redan visat intresse för att införa läsaren. I framtiden hoppas AGILLOX kunna implementera och distribuera sin lösning för användning tillsammans med andra gasflaskor, dryckesbehållare, ölfat, vintunnor och andra varor, samt inom ytterligare branscher, så som tillverkning, laboratorier och sjukvård. 

Tuffa miljöer, specifika kundkrav och statliga bestämmelser kan innebära unika utmaningar för teknikleverantörer — men kraftfull, stryktålig hårdvara öppnar för innovativa och ändamålsenliga lösningar.