Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

Smidig strålningsövervakning Stryktåliga datorer i strålningsdetektering

Med hjälp av stryktåliga handdatorer identifieras farliga strålningsnivåer vid gränsövergångar och offentliga evenemang.

Utmaning

Hitta en praktisk och tillförlitlig handdator som ska fungera som styr- och visningsenhet för bärbara strålningsdetektorer

Lösning

Handhelds ultrastryktåliga handdator NAUTIZ X8 tillsammans med ATOMTEX AT6101C strålningsdetektor.

Resultat

Kontinuerlig, noggrann strålningsövervakning med en diskret, stryktålig och tillförlitlig handdator.

Det finns flera typer av strålning, mer eller mindre farlig för människan. Strålning kan nyttjas inom många olika områden, exempelvis inom sjukvård för ultraljud, röntgen eller behandling av cancer. Men strålningsexponering i för stora mängder eller under lång tid kan vara ytterst farligt för den människokroppen. För att minimera risken att utsättas för onödig strålning används strålningsdetektorer för att se till att det är säkert att vistas i potentiellt farliga arbetsmiljöer. Snabb och diskret strålningsövervakning med stryktåliga handdatorer

Ett exempel på en sådan strålningsdetektor är den bärbara spektrometern AT6101C från det vitryska företaget ATOMTEX, - ett företag som tillverkar utrustning för kärntekniska mätningar och strålningsövervakning. Tillsammans med spektrometern AT6101C, som bärs i en ryggsäck, används Handhelds ultrastryktåliga handdator Nautiz X8 som handhållen styr- och visningsenhet. Med hjälp av Nautiz X8 och dess GPS-, GPRS-, Wi-Fi- och Bluetoothfunktioner registrerar och georefererar strålningsdetektorn data och sparar därefter dessa data direkt på den mobila datorn. Mätningsinstrumentet använder också sofistikerade algoritmer för att med stor noggrannhet beräkna förändringar i strålningsnivån över tid, identifiera radionuklider och synliggöra data visuellt genom radioaktivitetskartläggning med hjälp av ATOMTEX särskilda program.

Fler än 300 NAUTIZ X8 datorer från Handheld används för närvarande som del av AT6101С-lösningen. Dessa ultrastryktåliga och driftsäkra handdatorer har bland annat som uppgift att stoppa olaga handel med radioaktiva material och kärnmaterial vid tull- och gränsövergångar, kontrollera risk för strålning vid offentliga evenemang och övervaka många andra arbetsplatser, däribland kärnkraftverk, byggplatser och forskningsanläggningar. Den stryktåliga handdatorn NAUTIZ X8 används för mobil strålningsövervakning

Medan strålning är det huvudsakliga hotet mot de som arbetar i strålningsutsatta miljöer, så innebär krävande utomhus- och industriförhållanden stora utmaningar för konventionella datorer. Nautiz X8 är en IP67-klassad handdator som stryktålighetstestats mot den amerikanska militära standarden MIL-STD-810G. Den klarar extrema temperaturer och höjdskillnader och kan användas i miljöer där den utsätts för smuts, damm, vatten, fall och annan omild behandling.Mobila stationer för strålningsmätning

”Innan vi inledde samarbetet med Handheld rekommenderade vi kunderna att använda bärbara datorer och andra persondatorer för mätning av strålningsnivån,” säger Evgeny Bystrov, programvaruchef på ATOMTEX. ”Dessa enheter var opraktiska att använda i fält och drog till sig för mycket uppmärksamhet i offentliga miljöer. Nu kan våra kunder smidigare röra sig fritt i alla väder och utföra diskreta mätningar varsomhelst.”