Grottforskning i Patagonien med ruggade datorer NAUTIZ X8 gör jobbet i extrema och svåråtkomliga miljöer

Ett fransk-chilenskt team bestående av grottdykare använde Handhelds ruggad handdator Nautiz X8 för marin forskning och kartläggning av grottor, och för att samla in data för en UNESCO världsarvsklassificering av den svårtillgängliga norra halvan av Madre de Dios i Chile.

Utmaning

Expedition Ultima Patagonia 2017 behövde handdatorer som var tillräckligt stryktåliga för att klara extrema förhållanden för forskning och kartläggning av grottor i det svårtillgängliga chilenska Patagonien. 

Lösning

Expeditionsteamet satsar på den ultrastryktåliga Nautiz X8, som är konstruerad för extrema miljöer. 

Resultat

Med Nautiz X8 kunde många andra mer ömtåliga enheter med GPS-, datainsamlings-, topografi-, telefon-, fotograferings- och anteckningsfunktioner uteslutas. Genom att den stryktåliga handdatorn har en så robust konstruktion kunde expeditionens medlemmar ta den med sig överallt.

Den Fransk-Chilenska Expeditionen Ultima Patagonia 2017 satsade på den stryktåliga handdatorn Nautiz X8. Utforskning och kartläggning av grottor, datainsamling och kommunikation var bara några av de uppgifter som denna stryktåliga handdator kunde hjälpa till med. Michel Philips, grottforskare och grottdykare från Association Centre Terre berättar:

”Under loppet av 20 år och sju expeditioner i rad till kalkstensöarna i västra Patagoniens arkipelag i södra änden av Chile har vi upptäckt Marble Glaciers, de största grottorna i Sydamerika, nya djurarter, okända klippmålningar och de arkeologiska lämningarna efter de första invånarna i dessa ogästvänliga trakter. Vi har färdats genom arkipelagerna Madre de Dios och Diego de Almagro i sökandet efter grottor och slukor.The exploration team was assisted by helicopter drops by the French and Chilean armies.

I och med att den är så isolerad så var hela norra halvan av Madre de Dios otillgänglig. Bortom 50° sydlig bredd var fjorden Barros Luco och dess outforskade karst en utmaning. Under 2006, 2008 och 2010 kunde vi bara närma oss den södra kusten. Där utnyttjade vi små uppehåll i vädret och bar båtarna på ryggen över berget eller fick hjälp av franska och chilenska militärhelikoptrar. Men i norr fanns fortfarande en outforskad platå på 150 km2, där makalösa upptäckter fortfarande var möjliga.

Fransk-chilensk expedition

Den fransk-chilenska expeditionen Ultima Patagonia 2017 bestod av 25 grottexperter som skulle utforska detta okända område. En forskningsbas behövde anläggas för att expeditionens medlemmar skulle kunna klara sig helt på egen hand i två månader i några av världens mest ogästvänliga trakter. Vår expedition skulle kartlägga, utforska och beskriva grottorna och klyftorna på ön, bl.a. genom grottdykning. Den skulle också utföra klimatologiska, hydrologiska, geologiska, geomorfologiska, botaniska, zoologiska och arkeologiska studier. Vi ägnade också tid och kraft åt kommunikation, via vår webbplats eller videokonferenser med skolor och kolleger i hela Frankrike. En dokumentär filmades och producerades för TV och vi samlade även in data för en UNESCO världsarvsklassificering av ön. 

Expeditionen plockar in den stryktåliga handdatorn Nautiz X8

Under expeditionsförberedelserna fick vi upp ögonen för den ruggade handdatorn Nautiz X8 och dess möjliga användningsområden. Handheld erbjöd sig att bidra med ett par enheter till vår expedition och vi satte igång med mjukvaruförberedelserna.  Före avfärden installerade vi en GPS-applikation med geotaggade satellitbilder, programvara för kartläggning av grottor, programvara för beräkning av dekompressionsuppehåll och planering av dykningar, ett verktyg för beräkning av gasblandningar för djupdykningar, programvara för fotografering och bildbehandling, en kompass osv.

Pinpointing newly discovered cavities

Grottdykarna använde de stryktåliga handdatorerna i huvudsak för marin kartläggning och för att hitta grottor. Vi utforskade sötvattenskällor vid stranden eller direkt under havet, där kartläggningarna genomfördes när vi färdades i RIB-båtar längs kusten. Vi fick hela tiden tampas med kraftigt regn, starka vindar och svår sjö, även i sunden.

Extrema miljöer kräver extrem stryktålighet

Genom att handdatorn Nautiz X8 har en såpass robust konstruktion kunde vi ta med den överallt och även använda den i de öppna båtarna. Kopiösa mängder både söt- och saltvatten stänkte över enheterna, men det klarade de bra.

Nautiz X8 är en ergonomiskt utformad dator med en riktigt stor skärm, vilket gjorde det lätt att hitta objekt på de sparade satellitbilderna. Skärmen har god visning oavsett ljusförhållanden. Den är stor och ljus och har bra skärpa. Pekfunktionen blev naturligtvis snabbt obrukbar av allt vattenstänk, men då var istället det fysiska tangentbordet väldigt användbart och det visade sig vara lätt att använda.

Vi hade programvara för beräkning av trycken för de luft-, syrgas- och heliumbaserade gasblandningarna för djupdykningar. Att ha med denna programvara på de ruggade handdatorerna visade sig vara ovärderligt, eftersom vi kunde beräkna hur mycket luft, syrgas eller helium vi skulle fylla på i flaskorna vid påfyllningsstationen, som låg långt från forskningsbasen.

Nautiz X8, ett mångsidigt expeditionsverktyg

Vi tog också med oss handdatorerna till de läger vi byggt upp i mitten av ön. Vi tillbringade vanligtvis 3–6 dagar i dessa läger, och handdatorerna visades sig vara mycket tillförlitliga även i kylan på hög höjd.Topographical survey with the Nautiz X8

Vi använde datorernas GPS- och kompassfunktioner för att exakt lokalisera nyupptäckta grottor. Alla grottor vi utforskade blev sedan föremål för en topografisk kartläggning. Detta arbete kräver att man gör en plan över grottan, mäter avståndet, lutningen och azimuten mellan varje station samt höjd- och breddvärdena för de underjordiska gångarna. Alla dessa data gör att vi därefter kan ta fram ett tvärsnitt, en plan och en tredimensionell bild av grottan. Programvaran gör att avläsningar och exakta mätningar kan registreras direkt från laseravståndsmätaren via blåtandsanslutning till Nautiz X8.  Programvaran gör också att vi direkt i enheten kan göra frihandsskisser av gångarna. Dessa två funktioner fungerade perfekt och det var möjligt att göra avläsningar även i de fuktigaste schakten. Det var också ytterst praktiskt att använda en pekpenna för att teckna gångarnas och infillets detaljerade form exakt.

I stället för ömtåligare utrustning

Tillbaka i baslägret kunde vi utan problem föra över data från Nautiz X8-enheterna till våra datorer via Blåtand. Allt fungerade perfekt och enheterna klarade kylan, fukten, leran och den omilda behandling de utsattes för i grottorna!

Vi tog några bilder med Nautiz X8, vilka egentligen inte borde ha behövts eftersom vi hade med oss proffsfotografer med avancerad fotoutrustning. Men eftersom de stryktåliga datorerna alltid fanns till hands kunde vi använda dess kamerafunktion till att fånga ögonblick när annan fotoutrustning låg undanstoppad i vattentäta fodral.Analyzing the topography of the caves

Nautiz X8 är ett tillförlitligt verktyg som fyller många olika funktioner vid en expedition som vår. Och en sak är säker: Patagonien var ingen lek, utan ett verkligt eldprov! Nautiz X8 är robust, vattentät och väldigt pålitlig. Den fortsatte fungera när många av våra kameror, fotoutrustning, eller kommunikationsenheter blev oanvändbara på grund av stötar eller vatten. Dess tillförlitlighet är ovärderlig för en sån här expedition. Den är lite väl tung och klumpig, men detta måste vägas mot alla enhetens funktioner: GPS, topografi, telefon, fotografering, anteckningar osv. Fullt optimerad ersätter den så många apparater att dess storlek och vikt inte är något problem, speciellt inte eftersom skärmen är så stor och den ändå är lätt att hålla.”

se videon