Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

Att bygga en teknikbro till framtiden

UTMANING

Snabbt hitta och kombinera anpassad programvara och stryktåliga fältverktyg som skulle möjliggöra för fälttekniker att börja uppgradera 220 000 elmätare till smart teknik över hela Nya Zeeland.

LÖSNING

Anpassa Con-X programplattform från e-merge Data Solutions för att skapa en strömlinjeformad arbetsprocess för fälttekniker och använda Handhelds stryktåliga handdator Nautiz X5 för att i realtid samla in och överföra data från fältet.

RESULTAT

Fältarbetare kan arbeta steg för steg med processen att uppgradera mätare, leverera korrekta data och rapporter i enlighet med branschens krav och regler.

Det är ett perfekt exempel på en teknikbro mellan det gamla och det nya: Wells Technical Metering Service behövde uppgradera mer än 200 000 äldre elmätare till modern och smart teknologi - men för att lyckas genomföra detta behövde de skicka ut personal i fält, precis som man även tidigare gjort med mätaravläsare. För att utföra uppgraderingen på rätt sätt behövde de en lösning som kunde uppfylla samma typ av behov som alltid funnits vid mätaravläsning: korrekthet, snabbhet och förmåga att fungera under alla förhållanden.

Tack vare en kombination av den kraftfulla, konfigurerbara programplattformen Con-X och Handhelds stryktåliga handdator Nautiz X5 kunde Wells forma spjutspetsteknik för att genomföra traditionellt fältarbete. 

EN UTMANANDE UPPGIFT I FÄLT

Wells Technical Metering Service har tekniker anställda över hela Nya Zeeland och dessa installerar, servar och underhåller smarta mätare och avancerad mätinfrastruktur. Ett aktuellt projekt att uppgradera 220 000 elmätare medförde exceptionella krav: Wells skulle behöva utveckla en anpassad programvarulösning, installera den i handdatorer som var tillräckligt stryktåliga för uppgiften och de förhållanden man arbetade i, tredubbla antalet personal i fält och skicka ut dessa med vetskapen om att de skulle kunna genomföra uppgifterna och samla in data med högsta möjliga noggrannhet. 

Och eftersom Wells hade mycket tuffa deadlines i projektet, behövde de en användbar lösning inom ca 1 vecka.

CON-X: EN FLEXIBEL PLATTFORM PERFEKT FÖR FÄLTAKTIVITETER

Wells valde programplattformen Con-X från Nya Zeeländska e-merge Data Solutions, utvecklare av mobilitets-mjukvara. Att Con-X valdes baserades på att mjukvaran var flexibel och enkel att anpassa. Genom att använda Con-X webbverktyg skapade Wells ett arbetsflöde för mätaruppgradering som bestod av uppgifter för säkerhet, kvalitet och överensstämmelse. Genom att lägga till fritextrutor och rullgardinsmenyer kunde de anpassa och strömlinjeforma datainmatningsprocessen. De byggde även in valideringskontroller för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder slutfördes i rätt ordning.

NAUTIZ X5: EN MÅNGSIDIGT OCH STRYKTÅLIGT REDSKAP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN

Tidigare erfarenheter med icke stryktåliga smartphones och PDA:er fick Wells att inse att en stryktålig produkt var nödvändig. Icke stryktåliga handdatorer hade haft problem att fungera i regn, samlade damm bakom skärmen och gick lätt sönder när de slängdes ned i en verktygslåda.

För att hantera utmaningen med att arbeta i fält valde Wells Nautiz X5, en stryktålig handdator med en vinnande kombination av funktionell mångsidighet, tuff prestanda och pris. Nautiz X5 har inbyggd streckkodsläsare vilket minimerar risken för inmatningsfel, en högupplöst kamera för att fotografera olika arbetssituationer, GPS-möjlighet, trådlös anslutning för att synkronisera foton och jobbdata direkt i fält, ett högkapacitetsbatteri på 4400 mAh för att klara långa arbetsdagar och en IP65-klassning för tålighet under extrema arbets- och väderförhållanden. Wells beställde även bälteshölster för sina Nautiz X5 för att göra dem än mer ergonomiskt bekväma för fältpersonalen.

STRÖMLINJEFORMA EN OMFATTANDE ARBETSPROCESS

Vid varje mätare arbetar Wells fälttekniker med Nautiz X5 och Con-X för att genomföra fullständiga säkerhetskontroller, fotografera och ta in GPS-information. Man genomför elektrotekniska tester, kontrollerar adekvat mobilsignal för de smarta mätarna och får en signatur vid slutförandet av varje jobb.

Eftersom Con-X integreras med tredjeparts databaser kan Wells importera nya jobb och stora mängder data från kundens egen databas och sedan skicka tillbaka information från slutförda arbeten utan att kunden behöver göra några justeringar. E-merge designade även en rad skräddarsydda fältdata och kvalitetssäkringsrapporter där Wells kan konvertera all realtidsdata till greppbar och tillgänglig information.

RESULTATEN TALAR FÖR SIG SJÄLVA

Tack vare Con-X:s okomplicerade webkonfigurationsverktyg och möjligheten att enkelt och snabbt installera programvaran i den fältförberedda Nautiz X5, kunde Wells ta fram en komplett lösning på bara några dagar.

När viktiga arbetsdata och foton kan kommuniceras i realtid innebär detta att tekniker och kontorspersonal kan utföra fler uppgifter, på ett mer tillförlitligt sätt. Tekniker behöver inte komma till kontoret varje dag för att ladda upp foton och eventuella fel de gör kan identifieras medan de är på plats, vilket minskar återbesök. Automatiska resultat av eltester ger exakta och meningsfulla data på ett snabbare sätt. 

Kombinationen av den anpassade programvaran och de stryktåliga datorverktygen medför även en mer effektiv arbetssituation för projektledare. "Jag kan göra snabba processändringar och lätt sprida dem på fältet med Con-X och jag kan vara säker på att de på ett tillförlitligt sätt kan genomföras även i de mest krävande och hårda förhållanden med Nautiz X5", säger David Boyle, driftchef på Wells.

ANPASSNINGSMÖJLIGHETER FÖR FRAMTIDEN

Tack vare mångsidigheten hos både Con-X och Nautiz X5 är Wells väl förberedda för anpassningar till framtida förändringar. Genom att använda Con-X online-verktyg kan Wells lägga till, ändra eller ta bort uppgifter från arbetsflödet på Nautiz X5 samt hålla jämna steg med aktuella regler och lagkrav.