Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

Förbättrad kvalitetskontroll i kyllager med stryktåliga handdatorer

NAUTIZ X3 samlar in lager- och kvalitetsdata i kyllager för att kunna förbättra produktkvalitet, spara tid och resurser åt den bolivianska köttleverantören Fridosa. 

Utmaning

Få pålitlig dataregistrering vid kvalitetskontroll av köttprodukter i kalla och fuktiga kyllager. 

Lösning

Kontroll av kylprodukter med Handhelds Nautiz X3, en mycket stryktålig handdator och streckkodsläsare. 

Resultat

Stora tids- och kostnadsbesparingar för Fridosa, förutom förbättrad produktkvalitet.

Hos Fridosa övervakas och minimeras temperaturpåverkan på köttprodukter i kyllager med hjälp av Nautiz X3, en stryktålig streckkodsläsare från Handheld. Med den här kompakta handdatorn kan kyllagrets personal enkelt hålla en detaljerad produktdatabas och jobba med förbättrad kvalitetskontroll. Ett byte från mindre pålitliga konsumentenheter till stryktåliga handdatorer har lett till att slutkunden fått bättre produkter samtidigt som Fridosa sparar dyrbar tid, vilket ökar lönsamheten. 

Fridosa, vars huvudkontor ligger i Santa Cruz de la Sierra, är Bolivias största exportör av köttprodukter. Sortimentet består av styckdetaljer, hamburgare, panerade köttprodukter, korv och potatissnacks. För att bevara sin position som leverantör av kvalitetsprodukter använder Fridosas kvalitetskontrollanter den stryktåliga handdatorn Nautiz X3 för att läsa av och registrera köttprodukternas vikt under hela leveranskedjan. 

Detta är ett effektivt sätt att upptäcka brister i lagringsmiljön eftersom kött både torkar på ytan och krymper när det utsätts för variationer i temperatur och luftfuktighet. Det är helt normalt med ett litet svinn, men en viktminskning över ett visst gränsvärde indikerar att det finns ett problem i lagermiljön som måste åtgärdas. Fridosa’s staff are using the Nautiz X3 rugged field computer for better quallity control

Tidigare registrerade Fridosas personal lager- och kvalitetskontrolluppgifter manuellt. Sedan införde de ett datorbaserat lagerstyrningssystem. Systemet sparade tid genom att eliminera pappersarbete och manuella beräkningar, men man noterade också några högst relevanta problem; Kött trivs visserligen utmärkt i mycket kalla, fuktiga miljöer, men det gör definitivt inte de flesta datorer. 

Kyl- och fryslager - ett tufft, kallt klimat

”De största problemen för vanliga datorer i mycket kalla omgivningar är kondens inne i enheten och därmed driftsavbrott”, säger Eduardo Arce, projektchef på Neologic, en IT-leverantör och Handheld-återförsäljare i Santa Cruz de la Sierra. 

På Fridosa har ett kyllager en luftfuktighet på 90 till 95 procent och en temperatur mellan 0 och 3 grader Celsius, medan temperaturen kan vara ända ner till minus 20 grader Celsius i ett fryslager. 

Luftfuktighet och kondens orsakad av temperaturväxlingar – exempelvis när man går in i och ut ur ett kylrum – kan leda till skadliga kortslutningar inne i datorn, medan extrem kyla avsevärt förkortar vanliga datorbatteriers livslängd. 

”Vi försökte implementera automatiska kontroller med vanlig datorutrustning. Men utrustningen tålde inte våra lagerlokalers extrema miljö och enheterna försämrades mycket snabbt”, säger Oscar Aguilera, Fridosas systemchef 

Ett strå vassare än alla andra

Aguilera och hans personal var frustrerade över den vanliga datorutrustningens brister och ville heller inte återgå till omodern manuell lagerkontroll, så därför kontaktade de Neologic för att diskutera stryktåliga datoralternativ. Fridosa behövde en kompakt handdator med streckkodsläsare och trådlös kommunikation för kontakt med andra enheter, och naturligvis måste den fungera felfritt i fuktiga och kalla omgivningar. 

”Neologic lämnade offerter på olika varumärken och vi insåg att Handhelds stryktåliga Nautiz X3 med streckkodsläsare uppfyllde våra behov både vad gällde funktioner och pris”, säger Aguilera. 

Nautiz X3 är liten och lätt att använda med bara en hand. Det är särskilt avsedd för användning i världens tuffaste miljöer och uppfyller den amerikanska militärens krav på tålighet vad gäller extrema temperaturer, luftfuktighet, stötar och vibrationer. Den är IP65-klassad, vilket innebär att den är damm- och vattentät – värdefulla egenskaper i en industrimiljö. Denna kompakta handdator har som standard en inbyggd streckkodsläsare och batteriet håller hela dagen på en enda laddning. 

Fridosas personal började använda Nautiz X3 i sin produktion. Efter en testperiod bestämde sig företaget för att köpa ytterligare enheter. Aguilera säger att den stryktåliga streckkodsläsaren är lätt att använda och fungerar utan problem tillsammans med Fridosas befintliga IT-system. 

Bättre kvalitetskontroll med stryktålig teknik

När slaktkroppar från lokala kreatursuppfödare anländer till Fridosas anläggning lastas de av i kylda lokaler, styckas i fyra delar och märks. Lagerpersonalen läser av etiketterna som är fästa i styckdelarna med streckkodsläsaren i Nautiz X3, varpå informationen lagras i en databas. Sedan vägs delarna på digitala vågar som skickar viktuppgifterna till Fridosas server. Nautiz X3 läser uppgifterna från servern och lagrar dem lokalt. 

Vägningen upprepas innan köttet skickas iväg till lastbilarna för distribution. Lagerpersonalen kan när som helst läsa informationen om slaktkropp, styckdetalj och vikt samt datum och klockslag för varje avläsning direkt på handdatorn. Nautiz X3 och Fridosas lokala databas kommunicerar med varandra för lagring av all information i företagets ERP-system.  Inventory employees use the Nautiz X3’s barcode scanner to read tags affixed to each piece

Eftersom personalen kan använda handdatorn för att upptäcka stora produktsvinn på flera olika ställen under bearbetningen och förvaringen, har Fridosa större möjligheter att styra kylförvaringen och kan därmed leverera produkter av högsta kvalitet. Under dessa omständigheter bevarar styckdetaljerna färgen, utseendet, strukturen och smaken – och eftersom kött säljs efter vikt innebär bevarad massa även bevarad lönsamhet. 

”Med den stryktåliga streckkodsläsaren Nautiz X3 har vi skapat ett bättre lagerstyrningssystem och vi har gjort stora besparingar tack vare bättre kontroll av produktsvinnet”, säger Aguilera. 

Trots de stora framgångarna Fridosa redan haft inom livsmedelsindustrin visar företagets smarta insats för att förbättra driften med hjälp av stryktåliga handdatorer att bevarande verkligen är en konst i sig – oavsett om det handlar om att bevara de livsmedelsprodukter man säljer eller andra värdefulla faktorer, som tid och intäkter.