Effektiv vårdlogistik med stryktåliga handdatorer Nautiz X2 förbättrar supply chain management

Den stryktåliga handdatorn Nautiz X2 tar prestanda till en högre nivå på Tuomi Logistiikka genom att förbättra flera aspekter av företagets supply-chain management och transportsystem. 

Utmaning

Implementera en smart digital lösning för att effektivisera supply chain management och kommunikation på ett stort vårdlogistikföretag. 

Lösning

En lösning med 70 st stryktåliga Nautiz X2-handdatorer med 2D-skanner och programvara för supply chain management på hela transportavdelningen. 

Resultat

Ökad effektivitet och stora förbättringar i kommunikationen och arbetstillfredsställelsen hos de anställda.

Det är ett jättejobb att modernisera ett helt storstadsområdes offentligt finansierade vårdlogistiksystem. Men det Finlandsbaserade Tuomi Logistiikka Oy, ett stort logistikföretag med över 660 000 distributionslinjer, 800 leverantörsavtal, 3 500 leveransadresser och 20 000 tillgängliga produkter, allt från pennor till kirurgiska instrument, har vanan inne vid stora order. 

Tuomi Logistiikka implementerar avancerade digitala supply chain management- och transportlösningar för staden Tampere i Finland samt för den offentliga sjukhusmyndigheten i Pirkanmaa. Till hjälp har de stryktåliga Nautiz X2 datorer från Handheld. Med hjälp av dessa kan logistikuppgifter effektiviseras och kommunikationen mellan anställda och arbetsledare förbättras. Detta leder i sin tur till snabbare processer, ökad noggrannhet, säkerhet, arbetstillfredsställelse och kundupplevelse. 

Flexibel logistikförvaltning

Tuomis materialtransport- och lagringsavdelning är specialiserad på tre områden: interna transporttjänster, bl.a. för mat, post, tvätt, avfall och läkemedel inom ett sjukhusområde, extern transport, såsom leverans av laboratorieprover och hjälpmedel, samt hemdistribution, för leverans av mat och vårdartiklar till personer som har rätt till offentlig hemhjälp. 

Efter beslutet att ta fram ett nytt automatiserat lager- och kommunikationssystem övervakade Jesse Turkka, ansvarig för logistik och värdekedjan på Tuomi, implementeringen av 70 st Handheld Nautiz X2-enheter med 2D-skanner. Företagets interna logistikpersonal använder nu Nautiz X2 för att ta emot, utföra och rapportera dagliga uppgifter och kundbeställningar, och truckförare använder en dockad Nautiz X2 och dess inbyggda GPS-system för att navigera i serviceområdet. 

”Med sin kompakta storlek, stora skärm och inbyggda funktioner visade sig Nautiz X2 vara ett strålande val för Tuomi. Och eftersom priset tycktes vara lägre än för konkurrerande produkter var saken klar”, säger Turkka. 

Den stryktåliga handdatorn Nautiz X2 är en kraftfull och smidig kombination av en mobil dator, en Android smartphone och datainsamlingsenhet med 2D-skanner. Den är också ultrastryktålig, vilket gör att arbetet kan fortgå utan avbrott vid omild behandling, smuts, dåligt väder och fordonsvibrationer. 

Tydligare arbetsuppgifter som snabbt klaras av

I Tuomis förbättrade interna logistiksystem använder man Nautiz X2 för att enkelt ha tillgång till arbetsorder, bokade platser och tider. Personalen använder skannern för att läsa in streckkoder och QR-koder både på platserna och paket, och får direkt information om kunder, betalare och tjänster som ska utföras. Programvaran omfattar också flera integrerade funktioner för fakturering och beställning direkt från handdatorn. 

Enligt Pekka, en logistikanställd på Tuomi, har ”de nya handdatorerna gjort arbetet mycket effektivare. Vi använder dem hela tiden, och de är mycket smidigare att använda än de enheter vi hade tidigare. Det går snabbt att läsa in streckkoderna, nätverksproblemen är borta och det är enklare att skicka meddelanden.” 

Förbättrad kommunikation och rapportering

Arbetsflödet och kommunikationen mellan anställda och arbetsledare har också förbättrats avsevärt. Med handdatorerna kan personalen genom en knapptryckning lämna statusuppdateringar om arbetet i realtid och skicka detaljerade beskrivningar av problemen – med bilder, tack vare enhetens inbyggda kamera. 

Arbetsledare kan hantera och kontrollera arbetsuppgifter och beställningar genom programvaran för supply chain management, och vid behov uppdatera uppgifterna för logistikpersonalen. Enheten ger till och med de anställda rapporter om deras egna prestationer. 

”Nautiz X2 och dess kommunikationsfunktioner har gjort det mycket enklare att kommunicera inom ett stort sjukhusområde. Logistikpersonalen kan enkelt kontakta arbetsledare och kunder och utföra sina arbetsuppgifter med en enda enhet”, säger logistikassistenten Lauri Laine. 

Fördelar för anställda och kunder

Enligt Turkka har ergonomin och arbetstillfredsställelsen förbättrats hos företagets logistikpersonal. Användningen av de stryktåliga handdatorerna har dessutom lett till stora tidsbesparingar och ökad effektivitet. 

Laine, som har varit i ständig kontakt med Tuomis anställda för att få feedback om vad de tycker, berättar att användarvänligheten är någonting som ofta nämns. ”Användningen är intuitiv, och ett laddat batteri räcker utan problem hela skiftet. Detta förenklar de anställdas arbete, sparar tid och ökar arbetstillfredsställelsen”, säger han. 

Nöjda anställda är en tillgång för alla företag, men särskilt för en organisation som har ett så nära samarbete så många kunder. Turkka kallar transportavdelningen ”nöjda innehavare” av företagets Nautiz X2-enheter – och nöjda anställda innebär nöjda kunder, vilket leder till bättre resultat för organisationen.