Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

NAUTIZ stryktåliga handdatorer bidrar till att utveckla fläskköttsindustrin

Fläskköttsproducenter använder stryktåliga NAUTIZ-handdatorer för registrering, vilket förbättrar noggrannhet och produktivitet. 

Utmaning

Samla in och visa data snabbt, noggrant och effektivt vid arbete i svinstall. 

Lösning

Mata in djurhållningsdata i Nautiz handdatorer direkt i stallet och enkelt hämta informationen för att underlätta snabba beslut. 

Resultat

Avsevärt förbättrad datanoggrannhet och effektivitet i stallarna, vilket ökar produktiviteten, vinsterna och branschutvecklingen.

Newton Pork i Iowa, USA, använder stryktåliga Nautiz-handdatorer från Handheld Group tillsammans med svinuppfödningsprogrammet PigCHAMP för att spara tid och öka produktiviteten. Med hjälp av stryktåliga datorer kan Iowas fläskköttsindustri hållas innovativ och konkurrenskraftig. 

Högteknologisk grisuppfödning

Grisuppfödaren Newton Pork med 600 suggor producerar smågrisar som tidigt avvänjs och säljs till ett lokalt slaktsvinsstall. Ägaren och chefen Sean Dolan började använda svinuppfödningsmjukvaran PigCHAMP 1997. 

”Till en början antecknade vi data på dagbokskort och matade in dem i PigCHAMP när vi fick tid”, säger Dolan. ”År 2007 gick vi över från individuella boxar till stora gruppboxar och upptäckte att vi behövde ett lättåtkomligt system för registrering i realtid.” 

Dolan investerade då i mjukvarulösningen PigCHAMP Mobile med handhållen datainsamlingsenhet, som gör att användaren kan registrera elektroniska data om djurens rörelser, parning, grisning, hälsobehandlingar och omgångar direkt på en stryktålig handdator i svinstallet. 

Nästa stora förändring kom 2011, när Dolan uppgraderade gårdens maskinvara till den extremt stryktåliga handdatorn Nautiz X3. Handhelds Nautiz-enheter – en serie kraftfulla, kompakta handdatorer– är IP65-klassade och uppfyller stränga testkrav enligt de amerikanska militära standarderna MIL-STD-810G. De klarar upprepade fall och är ordentligt skyddade mot damm och vatten, vilket ger uppfödarna extra tillförlitlighet och dataskydd. 

”I grisstall flyger det omkring foderdamm och hudflagor”, säger Dolan. ”Ibland kan det vara fuktigt och obehagligt – och vi har tappat datorerna i exkrement mer än en gång. Den stryktåliga handdatorn ger den hållbarhet som krävs.” 

Utbildning av framtida uppfödare

Bara drygt 300 kilometer väster om Dolans gård använder studenter vid Iowa Lakes Community Colleges Swine Training Center exakt samma teknik för grisuppfödning i ett toppmodernt utbildningsprogram. ILCC:s Swine Training Center grundades 2013 och består av en anläggning på 700 kvadratmeter som kan ta emot upp till tolv suggor var femte vecka, plus upp till 120 smågrisar – en småskalig modell av vad studenterna kan möta på en typisk gård. Upp till 25 studenter per termin lär sig att använda PigCHAMP Mobile tillsammans med datainsamlingsenheterna Nautiz för registrering och driftledning i realtid. 

”Jag tycker det är viktigt att studenterna gör sig bekanta med PigCHAMP och lär sig vikten av noggrann dataregistrering”, säger Kelly Dodge, lärare i jordbruksteknik vid ILCC. 

Innan de gick över till PigCHAMP Mobile antecknade hennes studenter uppgifterna för hand på papper. Nu använder skolan Nautiz X4 – ytterligare en av Handheld Groups kraftfulla och extremt stryktåliga handdatorer. 

”Vi har att göra med djur, så datorn kan utsättas för stötar eller tappas i marken. Nautiz X4 gör att jag kan fortsätta arbeta och undervisa utan avbrott”, konstaterar Dodge. 

Nya verktyg för en gammal näring

Det har skett en enorm teknisk utveckling under de senaste decennierna. Ultraljudsundersökningar i realtid och artificiell insemination har blivit vardagsmat på moderna gårdar. Mobil registrering kompletterar denna teknik genom att skydda, ordna och analysera uppgifterna om besättningen så att de kan användas på ett meningsfullt sätt. 

Dolan säger att han använder sin Nautiz-handdator med PigCHAMP ”hela dagen, alla dagar om året” och registrerar livshändelserna för varje sugga direkt i enheten. Innan han matar in uppgifterna identifierar han suggan med hjälp av en RFID-läsare som skannar ett chip i suggans öronmärke. Dessa data sänds omedelbart till handdatorn via blåtand. 

PigCHAMP kontrollerar automatiskt uppgifterna vid registreringen, vilket gör att användaren kan se om något inte stämmer och undvika kostsamma och tidskrävande fel. Och denna funktion ger inte bara exakta och tillförlitliga data – den främjar även datadrivna strategier i rätt tid. 

Om en sugga exempelvis visar tecken på att vara brunstig kan de anställda enkelt ta fram suggans historik på plats för att avgöra om den ska gallras ut eller insemineras på nytt. De kan även se hur länge en dräktighet eller laktation (mjölkproduktion) har varat. 

Och när dataregistreringen är klar spottar programvaran ut värdefulla produktionsrapporter. På Newton Pork innebär det att Dolan kan se till att parnings- och avvänjningsmålen uppnås varje vecka. Och för Dodge blir dessa rapporter ett värdefullt undervisningsverktyg. 

”Nautiz X4 skickar data via blåtand direkt till min PC. Jag kan analysera informationen och skriva ut rapporter som jag använder i klassrumsundervisningen”, säger hon. 

Grisköttsproduktionens framtid

Genom att använda stryktåliga handdatorer tillsammans med PigCHAMP Mobile utvecklar grisköttsproducenterna industrin i riktning mot större innovation och ökad framgång. Dolan säger att han i samarbete med leverantören ska lägga till streckkoder på förpackningarna för de spermadoser som används för insemination, så att han kan använda handdatorernas inbyggda streckkodsläsare för att spåra enskilda galtar. 

”På detta sätt kan vi meddela leverantören om vi stöter på en genetisk defekt, så att galten kan avlägsnas från besättningen”, säger han. 

Behovet av kvalificerad personal inom grisköttsproduktionen ökar hela tiden och de handhållna datorerna har också fungerat som värdefulla utbildningsverktyg. 

”PigCHAMP ger studenterna möjlighet att pröva branschledande registersystem som används när de börjar arbeta”, säger Dodge. 

”Att lära de nyanställda att använda stryktåliga Nautiz-datorer är snabbt och intuitivt”, tillägger Dolan. 

Läs om fler NAUTIZ kundlösningar här: