Noggrann datainsamling för plantskolor Trädstorlek mäts med stryktåliga datorer

Datainsamling hos plantskolor görs snabbare och mer exakt med hjälp av ett nytt digitalt mätverktyg baserat på Handhelds stryktåliga tablet ALGIZ 8X och handdatorn NAUTIZ X9. 

Utmaning

Förbättra och effektivisera mätningar och dess noggrannhet för plantskolor som fastställer priserna enligt trädens omkrets. 

Lösning

Ta fram en komplett digital mät- och datainsamlingslösning med programvara, mätinstrument och Handhelds ultrastryktåliga bärbara datorer. 

Resultat

Digitala mätinstrument gör mätningarna betydligt snabbare, samtidigt som de minskar antalet betalda arbetstimmar och förbättrar datanoggrannheten och datasäkerheten.

September kan vara en stressig och kostnadskrävande månad för Hollands trädodlare; Deras försäljningssäsong startar den 1 oktober och eftersom plantskolorna prissätter sina träd utifrån stammens omkrets – och träden växer under hela säsongen - föredrar odlarna att mäta och prissätta träden så nära försäljningen som möjligt för att maximera vinsten. 

En ny digital mätningslösning som innefattar Handhelds stryktåliga datorer Algiz 8X och Nautiz X9 gör att plantskolorna i Holland kan mäta och samla in data snabbare än tidigare och samtidigt öka noggrannheten – vilket ökar chansen till både förbättrade lagerdata, bättre prissättning och mindre stress. 

Fallgropar vid manuell datainsamling

Plantskoleträdens stammar är inte fullständigt cirkelformade eller elliptiska, utan något där emellan. Stammarnas omkrets har brukat mätas för hand med hjälp av måttband, vanligtvis med en andra person intill som antecknar måtten. Senare matar personalen in uppgifterna i kontorets databas. 

Även om man gör stickprov i stället för att mäta varenda träd i ett bestånd ger mätningarna enorma mängder data. På varje hektar finns upp till 13 000 träd planterade så manuella mätningar är inte bara oerhört ineffektiva och tidskrävande, utan är också förenade med en stor risk för fel. 

Stammars omkrets kan mätas fel, antecknas fel eller matas in fel i kontorets databas. Och eftersom mätningarna utförs utomhus, i närheten av bevattningsutrustning, smuts och alla typer av oförutsägbara väderförhållanden, kan även korrekta uppgifter skadas och förstöras innan de hinner matas in i kontorets databas. 

Utveckling av en lösning för digital trädmätning

År 2010 konstaterade ett holländskt forskningsprojekt (vid Hollands Wageningenuniversitet och Tree Centre Opheusden (TCO) – en förening för aktiva trädodlare kring Opheusden i Nederländerna) att det krävs digital mätutrustning för att förändra omkretsmätningarna och prissättningen. 

Men de första försöken att hitta en lösning misslyckades:
”Flera företag misslyckades med att ta fram bra instrument,” säger Stijn Raaijmakers, ägare till LINX Mobile Solutions i Nederländerna. ”År 2014 presenterade TCO på nytt behovet för marknaden. Vi på LINX och våra leverantörer nappade på projektet och började utveckla en lösning, inklusive programvara, elektronisk maskinvara och mätinstrument.” 

Ur utvecklingen av denna nya typ av teknisk lösning för plantskolor föddes TreeHug BV. TreeHug är ett partnerskap mellan LINX Mobile Solutions och mätinstrumentleverantörerna Wageningen Instruments och ENRIN Environmental Research Instruments, och marknadsförs som utvecklare av elektroniska inspektions- och mätinstrument för plantskolor. 

TreeHug har nu utvecklat en hel serie produkter för plantskolor och trädodlare i och utanför Nederländerna. Det rör sig bland annat om TreeHugger, ett noggrant instrument för omkretsmätning, TreeVoice, ett system för röstinmatning av mätdata, TreeID, som registrerar var träden är med hjälp av streckkods- och RFID-skanning, TreeMap, för GPS- och GNSS-spårning, och TreeLink, ett specialiserat gränssnitt som ansluter din bärbara dator till ett särskilt backofficesystem. Kommande produkter kommer också att göra det möjligt för odlarna att mäta trädens höjd och större träds omkrets med en hand. 

TreeHug valde Handhelds stryktåliga tablet Algiz 8X samt den ultrastryktåliga handdatorn Nautiz X9 som de bärbara enheter som kör klarar alla de program och digitala mätinstrument som TreeHug kör. Dessa enheter har också den stryktålighet, långa batteritid och de portar som krävdes. 

Algiz 8X är en kompakt tablet perfekt för kunder som vill jobba i Windows 10 och ha en kabelanslutning till mätutrustningen TreeHugger, och Nautiz X9 är en stryktålig handdator med operativsystemet Android, en trådlös blåtandsanslutning och med sitt mindre format erbjuder den extra mobilitet. 

Båda enheterna har kapacitiva pekskärmar som kan läsas både i direkt solljus och i kraftigt regn. Eftersom de är byggda ultrastryktåliga inifrån och ut är dessa datorer skyddade mot damm, vatten, upprepade fall, starka vibrationer och extrema temperaturer. De har ett flertal olika portar och Algiz 8X har dockningsanslutningar och möjlighet till en ”backpack” för specialanpassade kundlösningar. De här stryktåliga datorernas batterier räcker en hel arbetsdag och kan och också bytas ut under drift, så arbetet kan alltid fortsätta utan avbrott. 

Prova mätinstrument

Efter att ha tagit fram flera produktprototyper började TreeHug bygga enheter för demonstration och provkörning. Därefter modererade TCO utökade tester på en rad lokala plantskolor för att finjustera utrustningen och programvarans funktion. 

Resultatet? ”Efter fyra års intensiv konstruktion, utveckling, provning och användning är systemet klart och igång. Beställningar av lösningen innefattar mätenhet, Algiz 8X eller Nautiz X9, och programvara”, säger Raaijmakers. 

Tack vare den elektroniska mätningen och direkta datalagringen kan en person nu göra samma arbete som tidigare krävde två plantskoleanställda. Dessutom elimineras fullständigt behovet av att mata in mätdata på nytt, eftersom data automatiskt överförs från fältstyrenheten till kontorets lagerhållningssystem. 

Pengar växer kanske inte på träd. Men TreeHugs smarta datainsamlingslösningar för trädodlare kan spara in otaliga arbetstimmar och samtidigt förbättra lagerhållningens noggrannhet och datatillgången – och det smäller nästan lika högt.