Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

RYFAST – VÄRLDENS LÄNGSTA OCH DJUPASTE VÄGTUNNELPROJEKT BYGGS MED HJÄLP AV STRYKTÅLIGA DATORER

Utmaning

Öka effektiviteten och minska driftstoppen för tunnelbyggarbetare vid megatunnelprojektet Ryfast i Norge.

Lösning

Automatisera det dagliga kart- och mätarbetet med Amberg Navigator, där karteringsprogrammet Amberg Tunnel kombineras med Handhelds stryktåliga tablet Algiz 7.

Resultat

Tunnelbyggpersonal utan tidigare erfarenhet av kart- och mätteknik kan utföra karteringsrbete med ett enkelt tabletgränssnitt.

I Norge pågår just nu det enorma tunnelprojektet Ryfast. Där använder tunnelbyggarna Handhelds stryktåliga Algiz 7-tablets för att säkerställa tillförlitliga och effektiva arbetsprocesser samt minimera driftstopp och arbetskostnader. Tunnelarbetarna använder totallösningen Amberg Navigator som kombinerar Handhelds stryktåliga tablet-dator Algiz 7 med kartläggningsprogrammet Amberg Tunnel från det Schweiziska företaget Amberg Technologies AG.

Med den här kartlösningen kan tunnelarbetarna utföra exakta mätningar, skapa grafik över tunnelprofilen i realtid och sammanställa detaljerade rapporter utan behöva specifik kart- och mätteknisk expertis på plats. Arbetarna kan utföra uppgifterna på tableten (datorplattan) utan tidigare erfarenhet av kartering, och med minimal datorutbildning.Tunnel workers control the tunnel progress using the Amberg Navigator tablet software with his intuitive user interface

En tunnel under havet

Norges västkust består av hundratals små öar och fjordar: områden där havsvattnet tränger in i trånga, djupa dalar omgivna av höga klippor, formade av erosion från inlandsisen. Kuststaden Stavanger ligger så att den som ska resa dit eller därifrån måste använda broar och färjor för att ta sig över alla vatten som ligger emellan.

De nya Ryfasttunnlarna kommer att binda samman Stavanger med regionen Ryfylke. De ersätter en färja mellan de två områdena och minskar restiden med två tredjedelar. En tunnelsträcka kommer att binda samman stadsdelen Hundvåg i Stavanger med den lilla ön Hidle, och en annan ska gå mellan Hidle och samhället Solbakk i Ryfylke.

När Ryfastprojektet är färdigt 2018 blir det världens längsta och djupaste vägtunnel under havsbotten. Den kommer att bli 14,3 kilometer lång och nå 291 meter under havsytan på det djupaste stället. Det schweiziska tunnelbyggföretaget Marti IAV Solbakk DA vann kontraktet för att bygga Solbakkdelen, där tunnelns djupaste punkt kommer att hamna.Eiganes Tunnel Ryfast worlds longest sub-sea road-tunnel

Ett genombrott för stryktålig teknik

För att dra tunneln genom den hårda berggrunden under havet måste arbetarna på Marti borra sig igenom på exakt de rätta ställena, med hjälp av enorma halvautomatiska borriggar. Sprängämnen placeras i hålen och spränger bort klippan, och all sten fraktas undan på transportband.

Att avgöra var hålen ska placeras med denna ”borr- och sprängmetod” vid tunnelbyggen har tidigare varit ett jobb för särskild kart- och mättekniskt utbildad personal. De mäter tunnelprofiler och använder dessa uppgifter för att markera hålmönster eller georeferenser till borriggarna. När man nu arbetar med Amberg Navigator-datorplattan, som har ett automatiserat karteringsprogram, behövs inte längre de extra kart- och mätteknikerna i själva arbetet. Tunnelbyggarbetarna kan istället själva snabbt och lätt sköta karteringen med detaljerad realtidsanalys på den stryktåliga tableten.

Naturligtvis kräver den här typen av precisionsarbete en mycket tillförlitlig och stryktålig typ av dator. För arbetarna i Solbakktunneln innebär tillförlitlighet två saker: tillräckligt hög datorhastighet och minne för att bearbeta profildata, och rejäl hållbarhet i tuffa de tuffa miljöer som tunnelarbetet innebär.Laser scanner measurements with TMS Tunnelscan in front of the tunnel face to determine the complete information of as-built control

De tekniska utmaningar som arbetarna möter i tunneln förstärks av den kyliga och våta miljö där arbetet utförs. Marken och andra ytor i tunneln kan vara såväl leriga och hala som grova och vassa, temperaturerna kan sjunka under nollpunkten, och fukt, damm och risken för stötar och fall utgör ett hot mot teknisk utrustning. All utrustning på byggplatsen måste därmed kunna tåla mycket kärva förhållanden.

Med dessa krav i åtanke valde Amberg Technologies Algiz 7 som den dator som skulle passa perfekt ihop med deras Amberg Tunnel-programvara. Den stryktåliga tableten Algiz 7 har en kraftig Intel Atom-processor och lagringskapacitet på 128 GB samt ett 4 GB DDR3 RAM-minne. Som operativsystem körs Windows 7 Ultimate och kompatibel mjukvara, vilket ger en smidighet och känsla av att ha kontoret med sig i fält.

Algiz 7 uppfyller stränga MIL-STD-810G teststandards (amerikansk militärstandard) för stryktålighet, och tål fukt, vibration, fall och extrema temperaturer. Den är även IP65-klassificerad vilket innebär damm- och vattentäthet. Men trots att Algiz 7 är så robust och stryktålig är den ändå kompakt och bärbar, med en vikt på bara 1,1 kilo. En 7-tums pekskärm visar tydlig och klar information och hanteringen av funktioner och program är enkel med 10 funktionsknappar samt ett pektangentbord på skärmen.

Kontrollcentral på en enda tablet

Med Amberg Navigator-systemet kan arbetarna snabbt och lätt mäta tunnelprofildata, se dessa data visualiserade i realtid och spara detaljerade dataloggar. Programvaran automatiserar alla mätningsuppgifter, och personalen kan välja och hantera dem med en enda rörelse, genom att peka på stora och lättförståeliga ikoner med illustrationer.

”Arbetarna kan kontrollera och verifiera ett helt tunnelprojekt med bara en enda stryktålig tablet”, säger Oliver Schneider, produktchef på Amberg Technologies.

För mätningarna använder personalen en totalstation: ett elektrooptiskt skanningsverktyg som mäter vinklar, avstånd och koordinater. Totalstationen sätts på ett trebensstativ (tripod) eller en konsol som riktas mot området som ska mätas. Därefter kommunicerar Amberg Navigator med totalstationen via blåtand, justerar automatiskt totalstationens visningsområde och börjar samla in profildata.The TMS Tunnelscan software from Amberg Technologies AG

Datorplattan med kart- och mätprogramvaran kan automatiskt profilera en tunnel vid fördefinierade stationer. Den markerar områden där en sprängning har tagit bort för mycket eller för lite material, bedömer ytlagrets tjocklek och visar uppgifterna grafiskt på skärmen. Med den informationen kan personalen använda den stryktåliga tableten för att ställa in exakta sprängmönster och styra borrmaskineriet.

”Amberg Navigator-tableten gör det möjligt för personal från andra sektorer att utföra enkla, rutinmässiga kart- och mätuppgifter på ett pålitligt, effektivt och självständigt sätt. Det innebär att onödiga väntetider på båda sidor kan undvikas, eftersom de mätningar som krävs kan integreras direkt i arbetsrutinerna”, säger Jürgen Wilhelm, kart- och mätteknikingenjör på Marti.

Smarta lösningar från Handheld och Amberg gör att Ryfast-projektet löper smidigt och effektivt och byggarbetare under havsytan kan jobba på utan arbetsstopp.

Läs om fler kundlösningar för ALGIZ 7 här: