Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

TERREX SPATIAL MÄTER & KARTLÄGGER AUSTRALIENS ÖDEMARK

Mätningstekniker i Australiens ödemark använder stryktålig mobil teknik när de navigerar och kartlägger avlägsna områden.

Utmaning

Att navigera, mäta och kartlägga avlägsna områden i centrala Australien som präglas av stark sol och hårda vindar.

Lösning

En papperslös mätningsteknisk lösning med stryktåliga Algiz 10X-tablets som klarar värmen, dammet och det starka solskenet.

Resultat

Exakt navigering i kärva förhållanden, detaljerad kartläggning och arbete utan avbrott dagen lång, med en 15–20 procent högre produktivitet som följd.

Cooper Basin i centrala Australien är ett ogästvänligt, avlägset ökenområde ungefär lika stort som Grekland. Här kan sommartemperaturerna komma upp i 50 grader, och ökenvindarna gör att det blåser grovkorniga röda sandmoln över de torra slätterna och dynerna.

Men i Cooper Basin ligger också en av Australiens mest betydande naturgas- och oljefyndigheter på land. Detta gör att området är en vanlig destination för Terrex Spatial som är avdelningen för mätningsteknik och GIS inom Terrex-koncernen. Terrex Spatial är ett fullserviceföretag för mätningsteknik som förser sina kunder med kartläggnings- och GIS-lösningar. Terrex Spatial har gedigen erfarenhet av att arbeta i avlägsna områden då de i över 25 år har utfört mätningstekniska arbeten ute i ödemarkerna i Queensland, Northern Territory, South Australia och Western Australia. Terrex Spatial har kontor i Brisbane, Perth, Adelaide och Central Queensland.

Terrex Spatial utforskar, mäter och kartlägger avlägsna områden i hela Australien åt företagets kunder inom industrierna för olja och gas, kolbäddsmetan, skiffergas, bergvärme, kol och mineral.

Till hjälp i detta arbete använder sig Terrex Spatial av Handhelds stryktåliga tablet Algiz 10X – den bästa tänkbara lösningen för kartläggning och papperslös mätningsteknik i några av världens mest ogästvänliga områden.

Tunga maskiner, fint arbete

För utomstående skulle Cooper Basin och andra trakter i Australiens ödemark verka som i stort sett öde områden, men de har varit hemvist för aboriginerna i tusentals år. Det finns gott om begravningsplatser, boplatser och kulturlämningar som är skyddade enligt australisk lag, precis som kulturarvsmiljöer och naturskyddsområden är i Europa.

När Terrex Spatial ska gå in i sådana områden är kultur- och miljöhänsyn av yttersta vikt. Om företaget skulle råka störa de känsliga miljöerna med sin tunga utrustning, t.ex. bulldozrar och stora vibratorer, skulle det leda till kraftiga böter för företagets kunder och kan även betyda att ett projekt spårar ur helt och hållet.

För att undvika kulturarvsplatser och liknande när de tar sig fram använder Terrex Spatials personal den stryktåliga tableten Algiz 10X, placerad i en hållare och dockningsstation inuti maskinerna. Algiz 10X pekskärm på 10,1 tum är perfekt för att visa de detaljerade prospekteringskartorna som kommer från Terrex Spatials egen mjukvara. När användarna kommer för nära ett skyddat område får de varningar i realtid på den stryktåliga datorns display.

Pålitlig anslutning i avlägsna områden

Anslutningsmöjligheter var ett stort problem med den lösning Terrex Spatial använde tidigare. Det var en icke-stryktålig tablet som saknade pålitlig extern antennanslutning. Algiz 10X däremot levereras med en inbyggd u-blox® GPS-mottagare – teknik som är avgörande i avlägsna områden där det inte finns några mobilnät eller markstationer.

”Med den tidigare tabletlösningen tappade vi hela tiden GPS-anslutning. Det ledde till positionsfel eller till att navigeringsdata hängde sig, och det kostade mycket tid och pengar”, säger Graeme Stringfellow, General Manager på Terrex Spatial. Driftstopp i utrustningen kan leda till tusentals dollar i förlorade intäkter varje dag.

”Med Algiz 10X har vi inte alls haft några som helst problem med driftstopp. Efter att vi gick över till de här nya datorerna har vi förbättrat vår produktion med 15–20 procent.”

När förarna behöver ta en närmare titt på en viss plats, tar de ut Algiz 10X ur dess fordonsdocka och använder den som vägvisare vid utforskningar till fots. Tableten går automatiskt över till den externa antennen när enheten dockas, och tillbaka till den inbyggda GPS:en när den inte är dockad. På så sätt kan användaren lämna kabinen och kontrollera rutten framför till fots. Enheten går att läsa lika tydligt även i direkt solljus när temperaturer överstiger 35 grader och det kraftiga dammet yr omkring. Skärmens sensor för omgivande ljus justerar bakgrundsljuset automatiskt, och enheten är byggd för att tåla damm, vatten, vibrationer, extrema temperaturer med mera.

Terrex Spatial designar och bygger in sina egna mätningstekniskt klassade GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite System) i skräddarsydda integrerade IP65-klassade höljen. Enheterna innehåller mätningstekniskt klassade NovAtel-mottagarpaneler, VHF-radiomodem och Bluetooth-kapacitet. För att få en ännu mer exakt positionering kan (GNSS-)mottagarna ansluta till Algiz 10X via Bluetooth och nå en exakthet på decimetern.

”Vi har just gått igenom en hel sommar här ute och har inte haft några som helst svårigheter med att se skärmen eller använda enheten, inte ens när det har varit som soligast”, säger Graeme Stringfellow.

Kartlägga gränslinjen

Terrex Spatial förlitar sig även på Algiz 10X för att ”kartlägga gränslinjen”, ”mapping the line” – det vill säga att notera var det finns hinder som bäckar, stängsel och markgränser, grindar, överhängande träd och känsliga kultur- och naturområden som påverkar hur långt man kan nå med utrustningen.

”Vi behöver en ordentlig uppfattning om terrängen och topografin innan vi skickar in våra tunga maskiner. Därför registrerar vi i vårt kartläggningsprogram på Algiz 10X var hindren ligger”, säger Graeme Stringfellow.

Dessa platser laddas upp i företagets GIS-miljö, så att våra kunder kan ta mer medvetna beslut om sina utforskningar.

I sitt arbete har Graeme Stringfellows team träffat på åtskilliga kulturellt och miljömässigt känsliga områden som tidigare varit oupptäckta.

”Det är vidsträckta ytor där ute så våra anställda träffar ibland på spjutspetsar, boplatser eller gravplatser. De är uppmärksamma och loggar informationen, vilket skapar mervärde för våra kunder”, säger han.

Graeme Stringfellow säger att hans personal har varit nöjda med hur enheterna presterat, både vad gäller att navigering och kartläggning med Algiz 10X.

”Den här datorn har perfekt läsbarhet i fullt solsken och klarar de höga temperaturer och det damm som vi konstant vistas i, utan att tappa anslutning eller krångla. Det har verkligen varit en perfekt lösning för oss”, säger han.

 Read more ALGIZ 10X case studies here: