ALGIZ 10X förbättrar räddningstjänstens arbete Stryktåliga tablets ger direktuppdateringar och tillförlitlig data

Den stryktåliga datorplattan Algiz 10X möjliggör för brandmän, akutsjukvårdare och ambulansförare att snabbt och smidigt kommunicera digitalt i realtid, - oavsett var de befinner sig, vilket medför mer effektivt arbete. 

Utmaning

Förbättra kommunikationen under nödutryckningar, så att alla inblandade får tillförlitlig information i realtid. 

Lösning

Stryktåliga Algiz 10X tablets, monterade i fordonsdockor i utryckningsfordon medför att räddningspersonal direkt kan få tillgång till relevant information och uppdaterade lägesrapporter. 

Resultat

Tidsstämplade uppgifter om varje steg i utryckningen, minskat prat över radio och inte minst: snabbare tillförlitlig kommunikation i nödsituationer.

I en räddningssituation är tid en av de viktigaste aspekterna som brandmän, akutsjukvårdare och ambulansförare har att jobba emot – allt som gör att de kan arbeta snabbare och mer effektivt är av största vikt för resultatet. Möjligheten att känna till det aktuella läget i en situation och agera därefter kan bokstavligen innebära skillnaden mellan liv och död. 

Isländska Röda korset och Reykjavik Capital District Fire and Rescue Service (Reykjaviks räddningstjänst) inser värdet av tillförlitlig kommunikation i rätt tid, och den investering de gjort i stryktåliga Algiz 10X tablets från Handheld har medfört att de kan spara värdefull tid och minska utryckningstiderna för både brandbil och ambulans. Förbättrad kommunikation, navigering, beslutsfattande och tillförlitlighet bekräftar om och om igen värdet av investeringen. 

Rätt hjälpmedel i en nödsituation

Isländska Röda korset har ansvar för alla ambulanser i landet, medan Reykjaviks räddningstjänst har hand om brandkår och akutsjukvårdsgrupper kring huvudstaden. Och i likhet med all räddningspersonal är huvudmålsättningen att ha tydlig kommunikation, effektiva utryckningar och framgångsrika resultat. 

Arbetet inleds i samma stund närmaste 112-central (motsvarande SOS-alarm) tar emot ett nödanrop som kräver utryckning av brandkår eller ambulans – samtalet sätter igång en hel kedja av åtgärder. 

Tidigare använde man vanliga konsumentprodukter, - kontorsdatorer med kapacitiva pekskärmar. Men den tuffa arbetsmiljön, det extrema behovet av mobilitet och vikten av tillförlitlighet fick dem att börja titta på stryktåliga tablets. Den viktigaste prioriteringsfrågan var integrerade funktioner och bra support. Efter ett antal sökningar på internet föreslog den lokala återförsäljaren Edico att man skulle testa Handhelds Algiz 10X tablets. 

Olafur Ragnarsson, chef och programutvecklare på Reykjaviks räddningstjänst, säger: ”Algiz 10Xs smarta tillbehör, som exempelvis fordonsdockan, och nivån på den support Handheld erbjuder, bland annat i sin kunskapsdatabas (KB), gjorde valet av Handhelds datorer enkelt.” 

Effektiv kommunikation med tablets

Med hjälp av stryktåliga tablets och en specialanpassad mjukvara har den isländska räddningstjänstens arbete blivit snabbare och mer effektivt. En 112-central lägger ut ett anrop som visas på skärmarna i alla utryckningsfordon som är i tjänst; varje fordon har en Algiz 10X monterad i en fordonsdocka och enheten kan lätt manövreras med hjälp av ett finger. Räddningspersonal i närmaste tillgängliga fordon trycker på en knapp på skärmen för att ta emot anropet och får direkt upp all relevant information – exempelvis navigering till platsen med hjälp av datorplattans inbyggda GPS. Under utryckningen visas eventuell uppdaterad information i realtid. 

När räddningspersonalen kommer fram markerar de med ett knapptryck att de är ”på plats”. Så fort situationen utvärderats meddelar de sin status på nytt och när de är redo att ta emot ett nästa anrop trycker de på ”tillgänglig”, varefter det hela upprepas. Denna enkla elektroniska dialog gör att missförstånd och förseningar undviks, och leder till mer effektiv kommunikation överlag. ”Röstkommunikationen över radio blir inte lika belastad, eftersom mycket av kommunikationen sker med handdatorerna”, säger Ragnarsson. ”Brandmännen, akutsjukvårdarna och 112-centralernas personal är alla överens om detta.” 

Realtidsresurser för räddningstjänsten

Systemet låter den stryktåliga datorplattan kommunicera så mycket användbar information som möjligt. Om en ambulans exempelvis transporterar någon till sjukhus trycker de på ”upptagen” och anger vilken vårdinrättning de är på väg till. De får väganvisningar på skärmen, och anropsinformation vidarebefordras till sjukhuset. Om en brandbil svarar på ett anrop ser de en karta för navigering samt närliggande byggnader, brandposter och andra uppgifter – vilket medför att de kan planera sin strategi innan de kommer fram. 

Och varje gång räddningspersonalen uppdaterar status – från att ta emot anrop till att vara tillgängliga för nästa anrop – tidsstämplas svaret så att 112-centralen har exakta uppgifter om varje steg. 

Smidig funktion och stryktålig hållbarhet

I en nödsituation är det sista man vill att tampas med komplicerad eller svåranvänd teknik. Kombinationen av programvaran och Algiz 10X gör arbetet smidigt och intuitivt. För de flesta åtgärder räcker det med att trycka på en knapp, och datorplattans 10-tumsskärm som kan användas i solsken visar informationen tydligt i alla miljöer. 

Och bytet från konsumentprodukter till stryktåliga tablets har varit som en uppenbarelse. Algiz 10X är IP65-klassad och uppfyller stränga militära standarder för stabilitet i tuffa miljöer, och räddningspersonalens arbetsmiljö är påfrestande. De behöver nu inte fundera på att vara rädda om sina datorplattor, som kan plockas bort från fordonsdockan och används på plats, utan att man behöver oroa sig för regn, damm, kyla eller för att man ska tappa enheten. 

Valet av stryktåliga tablets har även bidragit till större tillförlitlighet och hållbarhet. 

”Efter att vi började använda Algiz 10X har behovet av underhåll av hårdvara minskat avsevärt och är mycket litet nu”, konstaterar Ragnarsson. 

Utvecklingsmöjligheter för framtiden

Med tanke på de mobila datorplattornas alla inbyggda funktioner har man nu större planer för dem. Det finns exempelvis planer på att ha Algiz 10X tablets till hands i den bakre delen av ambulanserna, så att sjukvårdspersonalen i realtid kan kommunicera med sjukhus om patientens tillstånd och behandlingar under färden. 

Pålitliga stryktåliga datorer ger även en ny säkerhetsnivå åt rökdykare – brandmän som använder andningsutrustning för att gå in i brinnande byggnader eller tjock rök. Andra brandmän följer för närvarande varje rökdykares syrgasförbrukning och tid som tillbringas i riskfyllda miljöer med hjälp av plasttavla och märkpenna; snart kommer de istället att använda programvara på Algiz 10X för att visa syrgasförbrukningen och övervaka hur länge rökdykaren befinner sig i det riskfyllda området. Befälhavaren på plats får ett automatiskt meddelande när en brandman måste avbryta och komma ut. Datorplattan monteras på ett stativ på platsen, så att befälhavaren inte måste hålla i den. 

I det kaos och den stress som kan råda vid en räddningsinsats är enkla, tillförlitliga och effektiva hjälpmedel värda sin vikt i guld. Detta kanske inte är bokstavligt sant för Algiz 10X, men om du frågar brandmän, akutsjukvårdare, ambulansförare eller 112-centralernas personal kommer de att säga att dessa stryktåliga tablets i hög grad bidrar till målet: att rädda liv.