Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

ALGIZ XRW HJÄLPER FORSKARE PÅ DET FRUSNA NORRA ISHAVET

Med hjälp av Handheld Groups stryktåliga bärbara dator Algiz XRW kunde två forskare stå värd för projektet Arctic Science Field Logistics (fältlogistik för polarforskning) från hösten 2013 till våren 2014. Detta utgjorde ett unikt tillfälle för forskare från hela världen att samla in vetenskapliga data på en avlägsen plats i Arktis. Den stryktåliga bärbara datorn hjälpte till att registrera och lagra vetenskapliga data, hålla kommunikationen öppen med intressenter runtom i världen, navigera runt isberg, spåra platsdata och förutsäga stormar.

Utmaning

Utföra avancerad vetenskaplig forskning och samla in data under en övervintring på Norra Ishavet, och samtidigt hålla kommunikationsvägarna öppna till forskare runtom i världen.

Lösning

Anförtro dagliga datainsamlings-, kommunikations- och navigeringsuppgifter åt den ultrastryktåliga bärbara datorn ALGIZ XRW från Handheld.

Resultat

Med hjälp av pålitlig stryktålig teknik kunde man bidra med viktiga observationer och upptäckter, och på så sätt öka forskarnas förståelse av arktiska ekosystem.

Förberedelser inför vintern

Under sommaren 2013 förberedde den franske forskaren och upptäckaren Alan Le Tressoler och den norska marinbiologen Elin Austerheim en resa till Grönland från Brest i Frankrike. De skulle tillbringa nästan ett år infrusna i isen utanför Grönlands östkust ombord på Argelvor: en 13 meters stålsegelbåt med gediget laboratorium ombord.

”Jag upphör aldrig att förvånas över hur mycket förberedelser som krävs för expeditioner av det här slaget”, säger Le Tressoler. ”Man måste kunna utföra reparationer om något går sönder eller inte fungerar. Det är ju inte precis så att vi snabbt kan kila till närmaste affär när isen väl har frusit.”

Den kanske viktigaste förberedelsen som besättningen gjorde var att förse sig med pålitlig och kraftfull teknik, för att hålla kommunikationen öppen med världen utanför. Forskarna valde något som de redan visste fungerade: Algiz XRW. Denna bärbara dator hade varit med Le Tressoler på en expedition till den geografiska nordpolen med utmärkta resultat, och han ville gärna använda den igen på Grönland.

”Algiz XRW är den enda elektroniska apparaten ombord som jag litar på. Många andra enheter skulle inte överleva i sådana här förhållanden”, säger Le Tressoler. ”Det blev tufft här uppe, men den klarade det utan problem.”

Austerheim instämmer: ”De flesta batteridrivna apparater klarar inte låga temperaturer särskilt bra, men den här stryktåliga datorn kände vi att vi kunde lita på.”Alan Le Tressoler and the Algiz XRW rugged notebook

Algiz XRW är IP65-klassad, vilket innebär att den är fullständigt damm- och vattensäker, och den har klarat de stränga MIL-STD-810G-standarderna för extrema temperaturer, fukt, fall och vibrationer. Trots sin styrka väger den stryktåliga bärbara datorn bara 1,6 kilo och är tillräckligt kompakt för att bära med sig. Tack vare två USB-portar och en RS232-port kunde forskarna ansluta en satellittelefon och ett antal vetenskapliga instrument, för att samla in data ute i fält.

När Austerheim och Le Tressoler använde Algiz XRW tillsammans med sin satellittelefon, kunde de ladda ner och visa kartor och diagram över havsisen, ta emot väderprognoser och förutsäga annalkande vinterstormar, kommunicera med forskare från hela världen om pågående projekt, skicka och ta emot e-post, uppdatera sin blogg och webbplats, samt ringa telefonsamtal.

En forskningsbas på Grönland

Algiz XRW visade sig vara ett ovärderligt navigeringsverktyg under resan till Grönland. Dess inbyggda GPS och kapacitet för elektronisk diagramritning visade vägen, och dess stryktålighet och kompakta format gjorde den till en lätthanterlig och pålitlig apparat ombord.

”Eftersom XRW är vattentät kunde vi ha den med oss uppe på däck”, säger Le Tressoler.

Forskarna anlände till den lilla viken Amdrup Havn i mitten av september. När havsisen hade frusit till på senhösten, var den vetenskapliga basen på Argelvor redo att ta emot besökande forskare. Där fanns då ett litet labb med ett mikroskop, vakuumpumpar för vattenfiltrering och lagringsutrymme för prover. Man hade även fältutrustning som en pulka, ett campingkök, tält och sovsäckar, så att upp till sex personer kunde bo ombord på båten.

Collecting scientific data on the Arctic ice with the Algiz XRW ultra-rugged notebook

Arbetet tar sin början

En gång i veckan under flera månader samlade Austerheim och Le Tressoler in, filtrerade och konserverade snö- och isprover åt Ampère-laboratoriets grupp för mikrobisk miljö genetik och åt laboratoriet för glaciologi och miljögeofysik (the Laboratory of Glaciology and Environmental Geophysics). Besökande forskare från dessa institutioner använde sedan proverna för att studera hur mikroorganismer överförs i atmosfären samt i snö och is. Det gav kunskaper om hur organismerna påverkar näringsämnens och föroreningars cirkulation i ekosystemet.

På uppdrag av det internationella forskningsinstitutet i Stavanger har besättningen på Argelvor också utfört ett kontrollerat experiment, där man imiterade ett oljeutsläpp och sedan analyserade mikrokolonier för att se hur de reagerade på att bli exponerade för olja över tid.

Provtagningsinstrument anslutna till Algiz XRW hjälpte forskarna med deras insamlingar och analyser. Det instrument de använde mest var en enhet som kallas CTD som mäter konduktivitet, temperatur och densitet. Med den kunde forskarna analysera fysiska förhållanden som temperatur och salthalt genom en vattenkolumn.

Ornitologer använde projektets utrustning för att studera alkekungen, en arktisk sjöfågel, och hur den skaffar mat. De satte fast en lätt temperatur- och djuploggningsanordning på benen på fåglarna, och samlade in dem igen efter tre dagar. Genom att ansluta direkt till Algiz XRW fick de veta hur långt alkekungarna flugit och hur djupt de simmat för att hitta föda.

Stryktålig, mobil, oumbärlig

Genom projektet Arctic Science Field Logistics och den stryktåliga mobila tekniken har forskare från hela världen fått en metod att arbeta tillsammans sida vid sida i en av världens mest ödsliga, mest utmanande och minst utforskade miljöer.

Det är samarbete, kommunikation och sammankoppling när det är som bäst. Alltsammans möjligt tack vare stryktålig mobil teknik.