Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

'Blåljusindustrin' i förvandling stryktåliga datorer nya viktiga hjälpmedel i svåra räddningsuppdrag

2015-09-28 : article

Nya avancerade tekniska lösningar – både inom hårdvara och mjukvara – förändrar i rask takt säkerhets- och räddningsbranschen i grunden – och till det bättre. Avancerade mobila applikationer och stryktåliga mobila datorer har avsevärt förbättrats industrins förmåga att prestera optimalt i tidskritiska situationer och i svåra miljöer.

Robusta och stryktåliga mobila datorer ökar i popularitet inom många branscher, men framför allt inom områden som gruvdrift, geomatik, logistik, skogsbruk, kollektivtrafik, bygg, underhåll och säkerhet. Dessa datorer är närmast oförstörbara och tål vatten, vibrationer, stötar, damm och sand, och extrema temperaturer. Med avancerad mjukvara för effektiv datainsamling och -behandling, skapar de helt nya möjligheter för fältarbete i svåra miljöer.

Publik säkerhet, inklusive brand- och räddningstjänst, har fått de kanske allra största möjligheterna till en total förvandling av det sätt på vilket de arbetar tack vare denna nya mobila teknologi. Poliser har använt mobila enheter så länge att tekniken har blivit en integrerad del av deras dagliga arbete (bärbara datorer finns i de flesta patrullbilar).

Vad som hänt under de senaste åren är att den mobila täckningen har blivit avsevärt bättre, att de mobila enheterna har blivit mindre, mer stryktåliga och mer prisvärda, och att den medföljande programvaran har blivit mer avancerad och robust. Detta är goda nyheter för personal i säkerhets- och räddningsindustrin med den höga andel fälttid de har, och med deras höga krav på pålitliga och hållbara mobila hjälpmedel. Det är lätt att förstå att en brandman eller patrullerande polis till fots, på häst eller på motorcykel gärna offrar prestanda på marginalen för ökad hållbarhet och mobilitet.

hur Har denna Stryktåliga teknik har implementerats i fält?

I genomsnitt 50 personer drunknar varje år i strandnära olyckor längs kusten av Lake Michigan i norra USA. Stormar skapar farliga undervattensströmmar som överraskar simmare och kan vara dödliga. För att försöka förutsäga kommande stormar har forskare vid Great Lakes Research Center på Michigan Technological University börjat använda stryktåliga mobila datorer för att spåra och förutse farliga strömmar.

Undervattensdata samlas in på stranden och i vattnet med hjälp av en 17-fots öppen båt, inklusive sonarutrustning och ett GPS-system. Data samlas in varje sekund på parametrar som flödesdjup och temperatur med hjälp av stryktåliga pekdatorer som kör programvara som kartlägger sjöbotten i realtid. När data samlas in i datorn omvandlas den till en GIS-karta som forskarna löpande kan studera. Naturligtvis måste datorerna vara vattentäta för att fungera under dessa förhållanden, med frekventa regn och höga vågor. Om det leder till att strömmarna blir mer förutsägbara är detta arbete en riktig livräddare i ordets rätta bemärkelse.

Svenska ambulanser skickar information i realtid till akutmottagningar

En majoritet av Sveriges 21 landsting – som ansvarar för hälso- och sjukvård – har infört ett system som kallas Paratus. Det är försvars- och säkerhetskoncernen SAAB som tillhandahåller Paratus, ett modulbaserat informationssystem för prehospital sjukvård och brandkårer.

Om man tar Skåne som ett exempel, finns här nio sjukhus, 85 ambulanser och 800 enskilda användare av Paratus Mobile System för att betjäna 1,3 miljoner invånare.

Det finns minst en stryktålig mobil dator modell Handheld Algiz 10X installerad i varje ambulans, som kan avdockas och användas utanför fordonet. Datorn hanterar navigering till olycksplatsen och hjälper till med statusrapportering, inklusive den viktiga klassificeringen av patientens tillstånd. Akutmottagningarna har tillgång till patientens tillstånd i realtid och kan följa vilken medicinering som ges redan innan ambulansen anländer. De kan också se exakt var ambulansen är belägen vid varje given tidpunkt.

Detta avancerade mobila IT-stöd har utvärderats och visat sig avsevärt öka kvaliteten på akut- och sjukhusvården. Ambulansernas journaler anses vara så värdefulla att de används av läkare under hela behandlingsprocessen. Den förbättrade och utökade historiken över patientens vård arkiveras och används för övergripande analyser, utvärderingar och beslutsstöd.

För bara tre år sedan var 10-tums mobila datorer uteslutna i prehospital sjukvård och räddningstjänsten – fast monterade datorer var den enda acceptabla lösningen. Idag är det tvärtom. Fast monterade datorer är historia. Mobila datorer och tablet-PC är det enda valet.

CSI och stryktålighet

Vem har inte sett den framgångsrika TV-serien CSI? Det kan komma som en överraskning att även rättsmedicinska analytiker (crime scene investigation, CSI) kan förbättra sina arbetsmetoder och resultat med moderna mobila datorlösningar. Men brott begås ofta ute på fältet och kriminaltekniska analytiker måste ofta arbeta i miljöer med extrema temperaturer, regn, vind och damm som kan äventyra bevis.

Dessa yrkesmän allt oftare stryktålig mobil teknik för att samla in bevis i tuffa miljöer. Den mobila teknik de använder i sina undersökningar måste klara svåra miljöer, och utrustningen måste också vara av hög kvalitet, effektiv, slitstark, portabel och lätt att använda. De flesta leverantörer av mobila datorer till rättsmedicinska avdelningar erbjuder inte ens icke-stryktåliga lösningar till kunderna längre eftersom de är så opålitliga.

Detta är några få exempel av många på hur moderna avancerade mobila datorlösningar har bidragit till bättre fältarbete i sektorer som är oerhört viktiga och värdefulla för individer och samhället som helhet. Jag tror att vi bara har sett början på en stor förbättring på det sätt som dessa lovvärda fältarbetare räddar liv och hålla oss säkra – med hjälp av teknik.

Jerker Hellström, VD, Handheld Group
Jerker Hellström är pionjär och branschveteran inom stryktåliga mobila datorer. Han har 25 års erfarenhet av att utveckla, designa, tillverka och marknadsföra stryktåliga datorer världen över, både som entreprenör och som företagsledare