Kontakta oss

Vill du veta mer om produkten?

Kontakta oss

kvalitet & miljöpolicy

Handhelds kvalitetspolicy

Handheld har åtagit sig att hela tiden förbättra kvaliteten både på våra produkter och vår kommunikation, våra transaktioner och vårt arbete, internt och externt. Genom detta stöder vi företagets allmänna strategi och mål, men även våra kunder.

Vi utför vårt kvalitetsarbete genom att tydligt fördela ansvarsområden, upprätta rutiner och aktivt följa upp åtgärder för kvalitetsförbättring. Vårt mål är systematiska förbättringsåtgärder för att ständigt förbättra kvaliteten.

Handheld har också som mål att uppfylla både kundernas krav på våra produkter samt rättsliga krav. Det gör vi genom att ha höga förväntningar på både vårt företag och de leverantörer vi jobbar med. Kraven uppfylls genom omfattande dokumentation, både internt och från våra leverantörer.

  • Alla anställda är medvetna om att kunden är kärnan i vårt företag och att vi skapar mervärde tillsammans
  • Handhelds ledningsgrupp är positiv och engagerad i att skapa de rätta förutsättningarna för att nå våra kvalitetsmål
  • Genom ett långsiktigt och genuint samarbete med alla våra leverantörer kan vi vara en ansvarsfull tillverkare av stryktåliga mobila datorer

Handhelds miljöpolicy

Handheld har åtagit sig att använda miljömässigt sunda arbetsmetoder i hela vår verksamhet och i alla våra tjänster. Vi arbetar för att minska föroreningar och vår påverkan på miljön.

Våra insatser för miljön görs med hjälp av ansvar, upprättandet av effektiva rutiner och genom aktiv uppföljning för en hållbar miljö.

Målet med vårt miljöarbete är att öka antalet miljöcertifieringar bland våra leverantörer eller belöna dem som blir miljöcertifierade. Vi arbetar ständigt för att förbättra miljön, både på och utanför arbetsplatsen, och vi följer nationell och lokal lagstiftning. Detta gör vi för att nå våra mål:

  • Alla anställda är medvetna om att våra mål inbegriper att utveckla miljövänliga och hållbara vanor.
  • Handhelds ledningsgrupp är positiv till och engagerad i att skapa de rätta förutsättningarna för att nå våra miljömål.
  • Genom ett långsiktigt och genuint samarbete med alla våra leverantörer kan vi vara en ansvarsfull tillverkare av stryktåliga mobila datorer.

ISO-CERTIFIERINGAr

ISO-certification

ISO-certification 2018 Handheld Europe ISO-certification 2018 Handheld Scandinavia