Finansiell information

Handheld är en svensk privatägd koncern med huvudkontor i Lidköping, Sverige. Vi har dotterbolag i Tyskland, Schweiz, Italien, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Australien och USA.

Företagets fokus har sedan starten legat på tillväxt och framtida mål är fortfarande att hela tiden växa snabbare än marknaden och att nå och bibehålla en EBITDA-marginal överstigande 15 procent.

Nedan hittar du Handheld Groups årliga finansiella sammanställningar, för nedladdning.

View Financial Summary 2017    View Financial Summary 2017    View Financial Summary 2016    View Financial Summary 2015