Finansiell information

Handheld är en svensk privatägd koncern med huvudkontor i Lidköping, Sverige. Vi har dotterbolag i Tyskland, Schweiz, Italien, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Australien och USA.

Företagets fokus har sedan starten legat på tillväxt och framtida mål är fortfarande att hela tiden växa snabbare än marknaden och att nå och bibehålla en EBITDA-marginal överstigande 15 procent.

Nedan hittar du Handheld Groups årliga finansiella sammanställningar, för nedladdning.

View Financial Summary 2017    View Financial Summary 2016    View Financial Summary 2015    View Financial Summary 2014    View Financial Summary 2013    View Financial Summary 2012    View Financial Summary 2011