TCO – Total ägarkostnad

En lägre totalkostnad vid en högre investering