SP500X

ScanPrinter

Revolutionerande
effektiv logistik

Ett evolutionärt steg i pakethantering

SP500X använder avancerad teknik för att skapa enkel effektivitet

Riktigt mobil

Märk-och-Skannings-enhet

Vi revolutionerar orderutförande, paketsortering, lagerhanteringssystem, cross-docking och andra distributionssystem.

Identifierar, styr och markerar paket

Rör dig varsomhelst

Handhelds SP500X ScanPrinter utgör ett jättekliv framåt för logistik och pakethantering. Den unika SP500X, utvecklad av Handheld i samarbete med världens största paketleveransföretag, är den enda produkten i sitt slag: en komplett, allt-i-ett, mobil och kroppsburen skannings- och utskriftsenhet. Den kan revolutionera effektiviteten kring verksamhetens orderuppfyllelse, paketsortering, lagerhanteringssystem, genomflödesdistributionen och andra distributionssystem. En enda person med en kroppsburen enhet kan identifiera, adressera och märka paket var som helst inom anläggningen, på så kort tid som två sekunder.

Så här fungerar SP500X ScanPrinter

SP500X använder avancerad teknik för att skapa enkel effektivitet.

Skanna

En anställd med en handmonterad SP500X skannar paketets streckkod. SP500X skickar information om vad det är till ditt backend-system.

Kommunicera

Backend-systemet känner igen paketet och vet vart det ska gå. Denna information skickas omedelbart tillbaka till SP500X.

Märka

Den anställde använder återigen SP500X, nu för att skriva ut anvisningar direkt på paketet, som nu blir redo att skickas.

Utvecklad av experter

Skapa en banbrytare

Vi utvecklade SP500X i nära samarbete med ett ledande paketleveransföretag. Det kan ses som det perfekta partnerskapet: Handheld är experter på att tillverka stryktåliga datorer, de är experter på att flytta stora volymer gods. Vi utvecklade en process och produktprototyp, som vi tillsammans sedan grundligt testade och förfinade under verkliga förhållanden. Slutresultatet är SP500X.

Kostnadseffektivitet
Minskar arbets-, drifts- och kapitalkostnader

Driftseffektivitet
Förbättrar noggrannheten och minskar process- och cykeltider

Flexibilitet och rörlighet
Gör att de anställda kan utföra sina uppgifter på olika platser

Produktivitet och säkerhet
Medför att de anställda hela tiden har båda händerna fria

Ergonomi
Dess låga vikt, storlek och stryktåliga konstruktion gör den smidig att använda

Fördelar för användaren

Påverka på flera sätt

SP500X är inte bara bärbar utan kroppsburen, vilket gör den mobil till en helt ny nivå. Den gör att du kan skanna och printa oavsett var du befinner dig i ditt arbete, utan att behöva någon etikettskrivare eller en bestämd arbetsstation. Och du har händerna fria. Enheten, som kan hantera stora volymer och varierande paketstorlekar, kan även ha stor inverkan på många aspekter av verksamheten:

SP500X är inte bärbar

Den är wearable

SP500X

Revolutionerande effektiv logistik

SP500X ScanPrinter
Copyright © 2023 Handheld Group. Alla rättigheter förbehållna.
Bilder, texter och annat material som hämtas från Handhelds webbplats får inte reproduceras i någon form utan exklusivt skriftligt medgivande från Handheld Group.
Algiz® och Nautiz® är registrerade varumärken som tillhör Handheld Group AB. l Privacy Policy l Device Policy l GDPR l Legal