Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer weten van dit product?

Neem contact met ons op

Kennis verwerven, veiligheid nalaten

Uitdaging

Een gedetailleerd, campusbreed noodgevallen response systeem ontwikkelen dat hulpverleners in een crisissituatie zou wapenen met zoveel mogelijk informatie en het systeem laten ontwikkelen door studenten als onderdeel van het leren toepassen van GIS-technologie.

Oplossing

Door het betaalbare maar robuuste aanbod aan GIS-functionaliteit van de Nautiz X7, kunnen studenten honderden referentiepunten in kaart brengen, fotograferen en op andere manieren documenteren, zowel in gebouwen als buiten.

Resultaat

Hulpverleners kunnen beelden, plattegronden en GPS-coördinaten oproepen om een duidelijk beeld van elke situatie te krijgen nog voordat ze ter plaatse komen. Studenten verwierven marktgerichte en realistische technologische vaardigheden.

 

Studenten aan het Atlantic Cape Community College gebruiken de Nautiz X7 bij de ontwikkeling van een geavanceerd managementsysteem voor noodhulpverlening in het kader van hun praktijkgerichte opleiding.

Scholen zijn traditiegetrouw vrij tijdelijke plaatsen: studenten komen binnen, krijgen een theoretische opleiding en zetten koers naar de echte wereld zonder enig spoor na te laten. Maar dankzij de beschikbaarheid van gebruiksklare mobiele technologie, zullen studenten van het Atlantic Cape Community College een blijvende impact hebben op de veiligheid van de campus, zelfs nadat ze er al lang vertrokken zijn. 

Dat komt doordat de studenten van het Atlantic Cape’s Geospatial Workforce Education Program een praktijkgerichte opleiding krijgen met de Nautiz X7 robuuste handhelds waarmee ze een campusbreed managementsysteem voor noodhulpverlening ontwikkelen. Dankzij hun werk, en de mogelijkheid van de X7’s om op een eenvoudige manier GIS-data te verzamelen, op te slaan en door te sturen, zullen hulpverleners zeer gedetailleerde en nuttige informatie binnen handbereik hebben als er zich in de toekomst op de campus een noodgeval mocht voordoen.

Een groeiende behoefte in de arbeidsmarkt

Toen geospatiale technologie door het Amerikaanse Ministerie van Arbeid aangeduid werd als een van de drie snelst groeiende personeelsbehoeften van het land, wou Atlantic Cape graag aan de vraag voldoen. De school won een beurs van het Ministerie van Arbeid om een nieuw programma op te starten en nam Luis Olivier in dienst om het te ontwikkelen en te beheren. Olivier, die 20 jaar ervaring heeft met GIS-technologie, werkte als onderzoeker aan de universiteit van Puerto Rico voor hij naar New Jersey verhuisde om het programma op te starten.

In plaats van bestaande GIS-programma’s te kopiëren, vatte Olivier het plan op om een programma te creëren dat aangepast is aan de behoeften van de markt. Het begon met twee cursussen: Introductie op GIS en Verzamelen van Geospatiale Data. Terwijl hij nadacht over de technologische behoeften voor de cursussen, besefte hij dat eenvoudige GPS-apparaten voldoende waren voor de introductiecursus, maar niet voor het verzamelen van data. Hij moest iets vinden dat meer geschikt was. Om het met zijn eigen woorden te zeggen, hij wilde “de studenten het veld insturen met een echte handheld, niet met een stuk speelgoed.”

De juiste oplossing zoeken voor de situatie

Olivier begon op een heel primitieve manier zijn eigen data te verzamelen: hij googlede “handheld”, wat hem twee richtingen uit stuurde. Eerst kwam hij terecht bij Handheld, een leverancier gespecialiseerd in robuuste computers (www.handheld-us.com). Vervolgens vond hij reviews van een handheld die op korte termijn gelanceerd zou worden, de Nautix X7, en die intrigeerde hem. Hij bracht de twee onderwerpen samen, stuurde een e-mail naar Handheld en was verheugd dat Dale Kyle, de directeur van het bedrijf, onmiddellijk contact met hem opnam.

Nadat hij met Kyle gesproken had, voegde Olivier de X7 toe aan zijn lijst van te onderzoeken handhelds, naast de Trimble Nomad en de Leica Zeno. Hij maakte een gedetailleerde spreadsheet om de keuzemogelijkheden te vergelijken op het vlak van prestaties, eigenschappen en prijs.

“Ik wilde nauwkeurigheid tot op 3-5 meter, realtime verbindingsmogelijkheden en een goede camera,” vertelt Olivier. “En het systeem moest beschikken over Windows Mobile, want we maken gebruik van de ESRI ArcPad apllicatie. En tot slot was robuustheid heel belangrijk.”

Uit zijn onderzoek kwamen drie modellen naar voren die vergelijkbaar waren op het vlak van geheugen, opslagcapaciteit, processorsnelheid, scherm en nauwkeurigheid, maar de prijs van de Nautiz X7 was veel lager dan die van de andere apparaten. De school kocht 10 apparaten.

De nieuwe technologie integreren in real-world opleiding

Hoewel Olivier de cursus Verzamelen van Geospatiale Data niet zelf geeft, hielp hij de cursus samenstellen en zag hij een gelegenheid om twee belangrijke doelstellingen met één studiepakket te realiseren. Hij en de lesgever vinden dat studenten naast theoretische uitleg ook praktijkervaring nodig hebben. En een recent initiatief voor een veilige campus riep op om een hulpsysteem voor ACCC te ontwikkelen om effectief op potentiële noodgevallen te kunnen reageren en crises te beheersen.”

Voilà: een schoolproject om een datagestuurd managementsysteem voor noodhulpverlening te ontwikkelen. 

Het werkt zo: de GIS-studenten verspreiden zich over de campus en verzamelen data. Als ze buiten zijn, maken de studenten gebruik van de GPS-mogelijkheden van de Nautiz X7 om aan te geven waar ze zich bevinden wanneer ze data ingeven en vullen ze de GPS-coördinaten aan met verwijzingen naar luchtfoto’s van de campus die op voorhand op de X7 geladen werden. In de gebouwen kunnen ze de locaties noteren op plattegronden van het gebouw die ook op de handheld geladen werden. (Ze vergelijken de plattegronden van het gebouw ook met de eigenlijke lay-out om wijzigingen of afwijkingen vast te stellen.) 

Wanneer ze hun locatie bepaald hebben, noteren ze waar de ingangen en nooduitgangen van het gebouw zich bevinden: klaslokalen, laboratoria en kantoren; brandblussers, sprinklerinstallaties en alarmsystemen; waar de elektriciteit kan afgesloten worden; waar gevaarlijke materialen opgeslagen zijn, alles wat nuttig zou kunnen zijn voor een hulpverlener om weten. Ze voeren hun notities rechtstreeks in op de X7 met behulp van de ESRI ArcPad applicatie en nemen ook contextuele foto’s met de 3-megapixel camera van de handheld.

Een betere manier om data te verzamelen, op te slaan en door te sturen

Nadat de studenten data verzameld en opgeslagen hebben op de X7, nemen ze de handheld terug mee naar een centraal lab en uploaden ze de data naar een centrale server met behulp van ArcPad. 

“Vroeger hadden studenten een grote papieren kaart nodig gehad, hadden ze een plek moeten zoeken waar ze naar binnen moesten gaan, hadden ze handgeschreven notities moeten maken op een kladblok en dan terug moeten keren naar het lab om de data handmatig in te voeren,” zegt Olivier. “Dit is onvoorstelbaar beter.”

De volgende stap is het distribueren van de data. Het doel van het programma is duidelijk: “Bij noodgevallen is tijd heel belangrijk. Het kan het verschil zijn tussen leven en dood,” zegt Olivier. “We verzamelen de data die hulpverleners nodig hebben om op de snelst mogelijke manier te kunnen handelen.” De school wil een systeem waarmee politie, brandweer, BHV’ers en andere hulpverleners niet alleen vlugger, maar ook effectiever kunnen reageren.

Op de lange termijn, kan de data die de studenten verzamelen op allerlei manieren gecombineerd worden, van lesroosters tot individuele informatie over studenten, personeel en leerkrachten. Dat zou zeer nuttige en gedetailleerde informatie kunnen bieden bij een noodgeval.

De waarde van gedetailleerde data

Olivier geeft enkele voorbeelden, worstcase scenario’s, maar het zijn voorbeelden van situaties waar een school, regeringsgebouw of bedrijf op voorbereid moet zijn ook al is de kans klein dat ze zich ooit zullen voordoen.

“Veronderstel dat er een brand ontstaat op school. Voordat ze aankomt, kan de brandweer al de plattegronden van het gebouw bekijken en beschikken ze over informatie over de locatie en toegang tot de ruimtes waar brandbare en gevaarlijke materialen opgeslagen zijn. Ze weten ook waar de brandkranen zich bevinden, de toegangspunten tot het gebouw, enz.

“Of veronderstel dat er in een gebouw op de campus een schietpartij is. Voordat de Bijzondere Bijstandseenheid ter plaatse is, kennen ze de locatie van het gebouw en de toegangspunten, hebben ze foto’s van de binnenzijde van het gebouw, kunnen ze de locatie van de schutter nauwkeurig bepalen, weten ze hoeveel studenten er zich in het klaslokaal bevinden, hebben ze een lijst met de namen van de studenten die zich in de klas zouden moeten bevinden en hebben ze eventueel zelfs foto’s van de studenten. Indien ze een deur moeten openen, weten ze welke sleutel ze moeten gebruiken om de deur te ontsluiten. Omdat ze een plattegrond van het gebouw hebben en beschikken over foto’s genomen in het gebouw, weten ze op welke plaatsen de schutter zich eventueel kan verschuilen.”

Hij vat het nut van het systeem als volgt samen: “Gewoonlijk komen hulpverleners ter plaatse en vragen ze: wie heeft de plattegronden, kunnen we klassenlijsten krijgen, welke hulpmiddelen zijn er? Met dit systeem is het alsof je aankomt op de dag voordat er iets gebeurt, je weet al wat je er zult aantreffen wanneer je aankomt.”

Al deze informatie zal via een gewone webinterface voor hulpverleners beschikbaar zijn. Er is geen speciale software voor nodig, iedereen met internettoegang en een wachtwoord heeft toegang tot kaarten, diagrammen, foto’s en tekstuele informatie. Het basissysteem zal medio 2010 gebruiksklaar zijn.

Gebruiksvriendelijk, echte robuustheid

En hoe was het proces voor de studenten en hun nieuw materiaal? Tot nu toe gaat alles goed: de studenten waren snel aan de handheld gewend, hoewel sommigen aanvankelijk geïntimideerd waren door een toestel dat anders was dan alles wat ze ooit voorheen gebruikt hadden. Dankzij hun enthousiasme om een geavanceerde GIS-tool met een intuïtief ontwerp en ongecompliceerde functies te gebruiken, kijken ze er naar uit om veldwerk te doen.

Olivier had achteraf gezien liever een paar X7’s met mobiele datacommunicatiemogelijkheden gekocht. Hiermee zouden studenten op afstand verbinding kunnen maken met de centrale server en rechtstreeks data door kunnen sturen vanuit het veld zonder een fysieke verbinding tot stand te moeten brengen.

Wat robuustheid betreft, Olivier deed zelf ervaring op met de stevige behuizing van de Nautiz X7. Hij verzamelde een paar apparaten om ze te controleren en pakte er zeven tegelijkertijd op. “Ik liet er een op de grond vallen en hij kaatste terug op de rubberen hoek,” vertelt hij. “Het apparaat had geen schrammetje. En motregende op dat moment dus alle apparaten werden nat. Dat was een goede test.”

Gebaseerd op het succes van het programma met de Nautiz X7 tot nu toe, is Olivier van plan om nog meer manieren te bedenken om het apparaat in het geospatiale studiepakket te integreren. 

“Een laboratorium is niet hetzelfde als de praktijk,” herhaalt hij. “De studenten hebben theoretische kennis over GIS én praktische ervaring nodig. De X7 handhelds zijn een heel belangrijk onderdeel van dat proces.”