Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer weten van dit product?

Neem contact met ons op

Kwaliteit & Milieubeleid

Kwaliteitsbeleid van Handheld

Handheld streeft ernaar om de kwaliteit van onze producten en onze interne en externe communicatie, transacties en activiteiten continu te verbeteren. Zodoende ondersteunen we de algemene strategie en doelen van het bedrijf én van onze klanten.

Ons werk is van hoogwaardige kwaliteit en wordt behaald door het duidelijk delegeren van verantwoordelijkheid, het opbouwen van routines en actief opvolgen van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Ons doel is door het systematisch verbeteren van maatregelen het continue kunnen verbeteren van de kwaliteit.

Handheld zet zich ook in om te voldoen aan de eisen van klanten en aan juridische eisen met betrekking tot onze producten door hoge verwachtingen te stellen voor ons bedrijf en de leveranciers met wie we samenwerken. Aan deze eisen wordt voldaan door uitgebreide documentatie zowel intern als van onze leveranciers.

  • Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat de klant de kern van ons bedrijf is en dat we samen een toegevoegde waarde ontwikkelen.
  • Het managementteam van Handheld is positief en verbindt zich ertoe de omstandigheden te creëren om onze kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.
  • Een echte samenwerking op lange termijn met al onze leveranciers maakt van ons een verantwoordelijke producent van robuuste draagbare computers. 

Milieubeleid van Handheld

Handheld zet zich in om milieuvriendelijke methoden te gebruiken  bij praktisch al onze activiteiten en diensten. We willen vervuiling tegengaan en onze impact op het milieu verminderen.

Onze milieu-inspanningen worden uitgevoerd door verantwoordelijkheid, efficiënte routines en actieve follow-up naar een duurzaam milieu.

Het doel van onze milieu-inspanningen is om ons aantal milieu gecertificeerde leveranciers te vergroten of om de leveranciers die milieu gecertificeerd zijn te belonen. We werken continu aan een beter milieu, zowel op onze werkplek als daarbuiten en volgen nauwgezet de nationale en lokale regelgevingen. Wat we doen om onze doelen te bereiken:

  • Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat op een duurzame en milieuvriendelijke manier werken  één van onze doelstellingen zijn.
  • Het managementteam van Handheld is positief en verbindt zich ertoe de omstandigheden te creëren om onze milieudoelstellingen te bereiken.
  • Een echte samenwerking op lange termijn met al onze leveranciers maakt van ons een verantwoordelijke producent van robuuste draagbare computers.