Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Lisätietoa tästä tuotteesta

Ota yhteyttä

laatu & Ympäristöjärjestelmä

HANDHELDIN LAATUKÄYTÄNTÖ

Handheld on sitoutunut sekä tuotteittemme laadun että sisäisen ja ulkoisen viestintämme, prosessiemme ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Näin toimimalla palvelemme sekä yhtiön yleistä strategiaa ja tavoitteita että asiakkaitamme.

Työmme laadun perusta on selkeä vastuunjako, prosessirutiinien luonti sekä laatumittarien aktiivinen seuranta ja laadun jatkuva kehittäminen. Tavoitteemme on systematisoida kehitystoimenpiteitä siten, että laadun paraneminen sisältyy itsestään selvänä osana työprosessejamme.

Handheld on sitoutunut täyttämään tuotteillaan sekä asiakkaiden että lainsäädännön vaatimukset. Asetamme riman korkealle yhtiön sisällä, ja vaadimme vastaavaa laatua myös toimittajiltamme. Vaatimuksia valvotaan laajalla ja perusteellisella dokumentaatiolla niin talon sisällä kuin toimittajienkin osalta.

  • Kaikille työntekijöillemme on selvää, että asiakas on liiketoimintamme ydin, ja lisäarvo saadaan aikaan vain yhteisin ponnistuksin
  • Handheldin johtoryhmä on myönteinen ja toimii innokkaasti luomaan olosuhteet, joiden puitteissa laatutavoitteemme voidaan saavuttaa 
  • Pitkäaikainen ja vilpitön yhteistyö kaikkien toimittajiemme kanssa tekee meistä lujitettujen mobiilitietokoneiden vastuullisen valmistajan. 

Handheldin ympäristökäytäntö

Handheld on sitoutunut käyttämään ympäristötietoisia toimintatapoja kaikessa toiminnassaan ja palveluissaan. Pyrimme vähentämään saasteen määrää ja ympäristövaikustamme.

Ympäristöponnistelumme pohjautuvat vastuuntuntoon, tehokkaiden prosessien toteuttamiseen sekä kestävä kehityksen tavoitteiden aktiiviseen seurantaan.

Ympäristöponnistelumme tavoitteena on kasvattaa ympäristösertifioitujen toimittajien määrää ja palkita niitä, jotka saavuttavat sertifioinnin. Teemme jatkuvasti työtä paremman ympäristön puolesta sekä töissä että työn ulkopuolella. Noudatamme aina sekä kansallista että paikallista lainsäädäntöä. Tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Kaikki työntekijämme tietävät, että ympäristöystävälliset ja kestävät toimintatavat ovat tavoitteenamme
  • Handheldin johtoryhmä on myönteinen ja toimii innokkaasti luomaan olosuhteet, joiden puitteissa ympäristötavoitteemme voidaan saavuttaa
  • Pitkäaikainen ja vilpitön yhteistyö kaikkien toimittajiemme kanssa tekee meistä lujitettujen mobiilitietokoneiden vastuullisen valmistajan