Nautiz X8 osana kaasupullojen logistiikkaa RFID-tunnisteiden luenta kenttähuollossa

NAUTIZ X8 ja räätälöity kiinteä RFID-lukija hoitavat kaasupullorekkojen lukemisen turvallisesti ja nopeasti 

Haaste

Jopa 1,2 miljoonan kaasupullon kuljetus ja inventointi nopeammin ja turvallisemmin. 

Ratkaisu

Omavaraisen RFID-lukijan suunnittelu ja käyttöönotto NAUTIZ X8:n toimiessa kenttäohjaimena. 

Tulos

Merkittävät säästöt työajassa, parempi turvallisuus ja tarkka, kattava dokumentointi.

Mukautettu RFID-skannausratkaisu lujitetussa Nautiz X8A -PDA-laitteessa tekee propaanipullojen täytöstä ja kuljetuksesta turvallisempaa Kuuban Havannassa. Handheldin saksalaisen RFID-tekniikkaan erikoistuneen yhteistyökumppanin, AGILLOXin, kehittämä omavarainen kiinteä AGX-AMGBS100-lukija on käytössä jopa 120 kaasunjakelukeskuksessa eri puolilla Havannaa ja sen ympärysalueita. 

Turvallisen käsittelyn haasteet

Propaanikaasu varastoidaan ja kuljetetaan nestemäisessä muodossa erityisissä painesäiliöissä. Näitä painekaasupulloja käytetään pääasiassa ruoanlaittoon kotioloissa, ja niiden täyttöön, kuljetukseen ja jakeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota sisällön herkän syttyvyyden vuoksi. Näiden pullojen turvallisen jakeluun kuuluu niiden elinkaaren seuranta. Pullot, joiden viimeinen käyttöpäivä on saavutettu, on arvioitava uudestaan räjähdysvaaran aiheuttamien vuotojen varalta. 

Täyttöasemien työntekijät seuraavat huolto- ja täyttöjaksoja ja erottelevat pullot, joiden käyttöiän loppu on saavutettu. Tämän jälkeen turvallisiksi katsotut pullot täytetään uudelleen, lastataan kuorma-autoihin ja kuljetetaan jakeluasemalle, jonne asiakkaat tuovat tyhjät pullonsa ja joista he noutavat täydet pullot tilalle. Tyhjät pullot lastataan kuorma-autoihin, tutkitaan ja täytetään uudelleen. 

Propaanisäiliöt ovat liian raskaita käsin nostettaviksi, jos samaan aikaan pitää kannatella myös lukulaitetta. Lisäksi kunkin pullon etiketin lukeminen käsin, kuten aseman työntekijät tekivät ennen AGILLOX-ratkaisua, lisää merkittävästi työaikaa ja kuluttaa pulloja enemmän. 

Jotta työ sujuisi mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti, AGILLOX on kehittänyt RFID-lukijan, joka lukee pulloerät niiden ollessa vielä kuorma-auton kyydissä. Lukija yhdistetään langattomasti Handheldin kämmenmikro-ohjaimeen BT-yhteydellä, ja kämmenmikro pystyy lukemaan pullojen etiketit tarvittaessa myös yksitellen, esimerkiksi toimittaessa yksittäisiä pulloja asiakkaille. 

Tätä ratkaisua kehittäessä AGILLOXin oli huomioitava raskaiden ja mahdollisesti vaarallisten materiaalien käsittelyyn liittyvät logististiikkatoiminnot useissa eri sijainneissa täyttö- ja jakeluasemilla ja kussakin sijainnissa tehtävät erilaiset tehtävät. Lisäksi valitun laitteiston oli vastattava valtionhallinnon määräämiä teknisiä vaatimuksia. 

Data ja tiedonsiirto lujitetuilla kämmenmikroilla

AGILLOX tarvitsi luotettavan kädessä pidettävän kämmenmikron, joka toimisi sekä kenttäohjaimena että itsenäisenä RFID-lukijana. Laitteelta edellyttävien ominaisuuksien luettelo oli pitkä: Kämmenmikron olisi sovelluttava päivittäiseen käyttöön vaativissa olosuhteissa, sitä olisi pystyttävä käyttämään yhdellä kädellä, ja näyttö pitäisi pystyä lukemaan suorassa auringonpaisteessa. Siinä olisi oltava viestintäyhteydet, mukaan lukien WWAN, WLAN ja BT, jotta se voi toimia sujuvasti eri yhteyksiä käyttävissä sijainneissa. Sen olisi oltava Android-pohjainen tai käytettävä Windows Mobilea. Sen olisi oltava helposti korjattavissa, jos jotain menisi pieleen, ja varaosia sekä teknistä tukea pitäisi olla helposti saatavilla. 

Handheldin Nautiz X8 vastasi täydellisesti AGILLOXin RFID-ratkaisun tarpeita. Nautiz X8 täyttää Yhdysvaltain armeijan lujitettavuutta koskevien standardien vaatimukset, joihin kuuluu mm. toistuvien pudotusten ja pölylle ja vedelle altistumisen kestäminen. Sen suurta auringon valossa luettavissa olevaa 4,7 tuuman kosketusnäyttöä ohjataan kätevästi yksittäisillä napautuksilla ja eleillä. Se vastaa AGILLOXin yhteys- ja viestintävaatimuksia, ja lisäksi Handheld tarjoaa kattavan tuotetuen ja huollettavuuden. Siinä on myös mukautettava cap-laajennusjärjestelmä, jonka avulla AGILLOX pystyy integroimaan laitteeseen RFID-lukemisominaisuudet. 

RFID-transponderitunnisteiden valinta

AGILLOXin oli huomioitava monta eri seikkaa pullorekkojen RFID-transponderitunnisteita valitessaan. Tunnisteiden olisi oltava luettavissa valikoivasti vähintään 30 cm:n etäisyydeltä. Niiden olisi myös oltava kiinnitettävissä tiukasti yksittäisiin pulloihin sekä kaikkiin kuljetusautoihin teräskoteloissa, jotka voitaisiin hitsata lastausalueen alareunoihin. AGILLOX valitsi LF EM4200 -lasitransponderin eli tunnisteen, joka täyttää sekä tekniset että kaupalliset ehdot. 

Kiinteän mobiililukijan valinta

Kun RFID -tunnisteet ja erittäin lujitetut Nautiz X8 -kämmenmikrot oli valittu, AGILLOX aloitti lukijansa kehittämisen. Kehitystyön tuloksena syntyi AGX-AMGBS100, omavarainen kiinteä RFID-lukija, jossa on pullon havaitseva anturi ja BT-yhteys, jonka kautta tiedot voi lähettää Nautiz X8:aan. Se antaa tunnisteiden lukemisen yhteydessä työntekijöille sekä näyttö- että äänisignaaleja, millä varmistaa kunkin pullon turvallinen rekisteröinti. Siihen on liitetty telakka liitäntäportteineen Nautiz X8 -laitetta varten. Tämä ainutlaatuinen lukija on myös kevyt, lujitettu ja kannettava: se voidaan siirtää paikasta toiseen, sen antenni on kasaan taitettava ja se toimii 8 tuntia ilman ulkoista virranlähdettä. 

Nopeaa, turvallista ja joustavaa tunnisteiden lukemista

Tämän Nautiz X8: n ja AGX-AMGBS100-lukijan yhdistelmä on sekä nopeuttanut kuljetusautojen lastausta ja lastin purkua että parantanut kaasupullojen käsittelyn turvallisuutta ja tehokkuutta. Kuljetusautot voidaan lastata alle minuutissa tarkan, automaattisen tiedonkeruun ansiosta. Parantuneen työskentelytehon seurauksena päivittäisestä jakelusta selvitään vähäisemmällä kuljetusautomäärällä. 

Tähän mennessä noin 500 000 kaasupulloa on merkitty RFID-transponderilla luettavilla tunnisteilla. Seuraavien 2–3 vuoden aikana AGILLOX-ratkaisulla käsitellään 300 Nautiz X8 -kämmenmikrolla 1,2 miljoonaa pulloa jopa 120 jakelukeskuksessa. 

Järjestelmän voi yhdistää mihin tahansa ohjelmistotuotteeseen, mikä tekee siitä täysin joustavan ja yhteensopivan myös olemassa olevien ratkaisujen kanssa. Kämmenmikron tiedonsiirtotoiminnot mahdollistava myös sijainnista riippumattoman käytettävyyden ja siten täysin ainutlaatuisen koneiden välisen ratkaisun. Samaa langatonta lähetystä, joka mahdollistaa suoran yhteyden kämmenmikron kanssa, voi käyttää myös tietojen tallentamiseen pilvipalveluun myöhempiä lisäanalyysejä ja -raportteja varten. 

Kaksi Kuuban lähialuetta on jo ilmaissut olevansa kiinnostunut lukijan käyttöönotosta. Tulevaisuudessa AGILLOX toivoo voivansa alkaa käyttää ratkaisua myös muiden kaasua sisältävien pullojen, juomasäiliöiden, olut- ja viinitynnyreiden sekä muiden tavaroiden käsittelyyn. Toiveena on laajentaa ratkaisun käyttöönotto myös muille aloille, kuten valmistukseen, laboratorio- ja terveydenhuoltoalalle. 

Vaativat käyttöolosuhteet, yksilölliset asiakasvaatimukset ja valtiohallinnon asettamat vaatimukset voivat aiheuttaa ainutlaatuisia haasteita teknologiatuotteiden ja -palveluiden tarjoajille, mutta tehokkaan lujitetun laitteen ansiosta haasteet voidaan selättää innovatiivisten ja tehokkaiden ratkaisujen avulla.