Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Lisätietoa tästä tuotteesta

Ota yhteyttä

Mobiilidatan keruu mullistaa Hope Millsin kaupungin toiminnan

Haaste

tehokkuuden ja tarkkuuden parantaminen kahden hengen myrskyvesiosastolla, jonka vastuulla on tarkastaa ja hoitaa 2 500 myrskyvesikohdetta.

Ratkaisu

erittäin kestävän ja pienikokoisen Handheldin valmistaman Nautiz X7 -tietokoneen käyttöönotto, jolloin tietoja voidaan kerätä mukautettujen sähköisten lomakkeiden, GPS:n ja sisäisen kameran avulla.

Tulos

Nautiz X7 on lisännyt osaston tuottavuutta 700 %, parantanut tietojen paikkansapitävyyttä ja lisännyt työntekijöiden henkilökohtaista turvallisuutta vaarallisissa työskentely-ympäristöissä.

 

Kämmentietokoneet auttavat pientä Pohjois-Carolinassa sijaitsevaa kaupunkia tehostamaan sen myrskyvesien tarkastusohjelmaa.

Pienille kaupungeille, joilla on resursseja vain rajatusti, tehokkuus on avainasemassa. Ja jos koko kaupungin myrskyvesiosasto, joka on vastuussa 2 500 myrskyvesikohteen raportoinnista kaupungin rajojen sisällä, työllistää vain kaksi henkeä, tehokkuus on ratkaisevan tärkeässä asemassa.

Hope Millsin (Pohjois-Carolinassa oleva 16 neliökilometrin laajuinen reilun 15 000 asukkaan kaupunki) erillistä myrskyvesien viemärijärjestelmää on valvottava säännöllisesti osana kaupungin saamaa, Yhdysvaltain keskushallinnon myöntämää National Pollutant Discharge Elimination System EPA -lupaa. Viime vuoden lopulla, kun Hope Mills alkoi tarkistaa laskukohtien, joita se jo tarkisti säännöllisesti, lisäksi myös syöttövetensä, kävi ilmi, että kunnan paperi- ja kynäpohjainen järjestelmä oli korvattava paremmalla ja tehokkaammalla tavalla.

Kunta alkoi yhteistyöhön Logic Conceptsin kanssa, joka on Etelä-Carolinan Greenvillestä käsin toimiva tiedonkeruujärjestelmiin erikoistunut teknologiayritys, tarkoituksenaan valita ja ottaa käyttöön uusi järjestelmä, jossa käytetään mobiilitietokoneita ja mukautettavaa ohjelmistoa. Teknikot pystyvät nyt hoitamaan yhdessä päivässä moninkertaisesti enemmän tarkastuksia uhkaavissa ympäristöoloissa sekä keräämään tarkempia tietoja.

Esteistä huolimatta

Kiinteistöjen valvonta ei ole lastenleikkiä. Tarkastuspaikkoihin pääsy voi tarkoittaa etäisten metsien ja vesiteiden läpi kulkemista. Lisäksi mukana on oltava monenlaisia suojavarusteita, kuten käärmesaappaat ja jalkasuojukset, vedenpitävät saappaat, machete, raskas takki tai hansikkaat. Tarkistajat käyttävät aina suojaliivejä ja eläimiä karkottavia suihkeita ja villieläinten karkoitukseen tarkoitettuja sauvoja. Ennen järjestelmän päivittämistä teknikot kuljettivat mukanaan myös tiedonkeruussa tarvittavia kaksisivuisia paperisia tarkistuslomakkeita ja digitaalikameroita.

”Taskuni olivat täynnä, kaikenlaista roikkui vyöltäni, ja lisäksi kaulani ympärillä oli kamera”, kertoo myrskyvesiteknikkona toimiva Elisabeth Brown, joka on Hope Millsin kiinteistöjä valvovan ja ylläpitävän kaksikon toinen osapuoli.

Varusteiden rahtaaminen ei ollut ainoastaan epämukavaa Brownin kannalta, vaan myös turvallisuushuoli. ”Koska käteni olivat täynnä tavaraa, jossain maastonosissa liikkuminen oli vaikeaa, joten sain varoa jatkuvasti kameran tippumista veteen tai varusteiden hukkumista. Pelkäsin myös sitä, etten pystyisi suojelemaan itseäni eläimiltä”, hän kertoo.

Jos lomakkeet kastuivat, ne oli täytettävä uudelleen. Pitkien tarkastusreissujen jälkeen Brownin työpäivä ei ollut edelleenkään lopussa, vaan konttorille palattuaan hänen oli aloitettava työläs prosessi: raporttien kirjaaminen laskentataulukoihin, niiden skannaus tietokoneelle ja kuvien merkintä. Hyvinä päivinä Brown ehti tarkistamaan ja kirjaamaan 35 paikkaa päivässä.

Helpoimman ratkaisun löytäminen

Kun myrskyvesi- ja julkisten töiden osasto oli saanut tarpeekseen, he alkoivat selvittää tapoja tarkistusten helpottamiseksi mobiilitietokoneiden avulla. He tiesivät, että kaikkien valittujen laitteiden on pystyttävä kestämään maahan tai veteen tippuminen, ja lisäksi niiden oli oltava tarpeeksi kevyitä, jotta niitä voitiin kantaa helposti vyöllä muiden tarvikkeiden kanssa, sekä tarpeeksi pieniä sopiakseen yhdessä kädessä pidettäviksi.

Selvityksensä lopputuloksena he ottivat yhteyden Logic Conceptsiin, joka auttoi heitä valitsemaan heidän tarpeitaan vastaavan laitteisto- ja ohjelmapaketin. He valitsivat ratkaisukseen pienen mutta tehokkaan Nautiz X7 -laitteen (valmistaja Handheld) sekä Logic Conceptsin mukautettavan Atlas360-ohjelmiston.

Nautiz X7 täyttää Yhdysvaltain armeijan pudotuksenkestostandardit, ja se on suojattu kokonaan pölyltä ja vedeltä. Se sisältää edistyneen GPS-järjestelmän, ja sitä voidaan käyttää koko työpäivän ajan yhdellä latauksella. Lisäksi siinä on sisäinen kamera, jossa on automaattinen tarkennus ja LED-salama. Kovasta ulkokuorestaan huolimatta tämä kannettava laite painaa vain 490 g, ja se on tarpeeksi pieni, jotta se mahtuu yhdessä kädessä pidettäväksi.

Atlas360-ohjelman avulla tarkistajat voivat käyttää sähköisiä tiedonkeruulomakkeita. ”Ohjelmiston sopivuus perustuu siihen, että he voivat luoda tarkastuslomakkeet Atlas360:ssa ja käyttää näitä lomakkeita paikan päällä”, kertoo Taji Richardson, joka on Logic Conceptsin tuotekehityspäällikkö.

Brown käyttää tarkastuksen suorittamiseen määritettyä joukkoa ongelmalliset laskukohdat yksilöiviä tunnusmerkkejä sekä erillistä joukkoa tunnusmerkkejä vedensyötön ylläpitoa varten. Atlas360:n avulla hän pystyi luomaan paperilomakkeistaan sähköiset versiot ja latamaan ne Nautiz X7 -laitteeseen.

”Kun hän nyt menee paikan päälle tarkistamaan kiinteistön, hän voi syöttää tarkastustiedot nopeasti luomiensa lomakkeiden avulla”, Richardson kertoo.

Kokonaishyödyt

Hope Millsin siirtyminen käyttämään Nautiz X7:ää on ollut uskomattoman positiivinen muutos, vaikka uuteen tekniikkaan tutustumisessa oli tietysti aluksi omat ongelmansa. Nyt tiedot pysyvät turvassa, kunnes ne voidaan synkronoida, eikä enää ole mitään käsinkirjoitukseen, säähän tai manuaalisen tiedonsyöttöön liittyviä ongelmia, mikä parantaa valtavasti tarkkuutta. Upotetut GPS-tiedot kertovat osastolle täsmälleen, milloin ja missä tarkastus tapahtui, joten enää ei tarvita arvailua tai työlästä sijaintien kirjaamista. Lisäksi Nautiz X7 -laitteet ovat vastanneet kaikkiin haasteisiin ilman käyttökatkoja tai ongelmia.

Todellisen todisteen ratkaisun tehosta antavat kuitenkin numerot: Kun käsin kirjaamalla päivässä voitiin tehdä enintään 35 tarkastusta, uusi järjestelmä hoitaa 21 tarkastusta tunnissa. Tämä tarkoittaa valtavaa, 700 prosentin tehokkuuden parannusta yhden työpäivän aikana.

”Täydellinen tarkastus kuvineen kestää alle kaksi minuuttia. Kaikki paikan päällä kerätyt tiedot ladataan kannettavasta laitteesta alle minuutissa, ja ne voidaan tulostaa tai lähettää sähköpostilla vain muutaman minuutin kuluessa”, Brown kertoo.

Mitä Hope Mills sitten tekee oikein kaikella nyt säästyvällä ajalla? He ovat jo alkaneet käyttää uutta järjestelmää jätehuolto- ja katuosastoillaan voidakseen kirjata vaaratilanteet ja rikkomukset nopeammin, ja he aikovat laajentaa sen käytön myös monelle muulle osa-alueelle.

”Kaikki tarvitsemamme on tässä yhdessä laitteessa”, Brown kertoo.