Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Lisätietoa tästä tuotteesta

Ota yhteyttä

Tulevaisuuteen ulottuvaa teknologiasiltaa luomassa

Haaste

Löytää ja yhdistää nopeasti asiakaskohtainen ohjelma ja kestävät kenttätyökalut, joiden ansiosta kenttäteknikot voivat alkaa uudistaa 220 000 sähkömittaria älykästä teknologiaa vastaavaksi kaikkialla Uudessa-Seelannnissa.

Ratkaisu

e-merge Data Solutionsin Con-X ohjelma-alustan asiakaskohtainen konfigurointi, jotta saataisiin luoduksi virtaviivaistettu asiankäsittelyprosessi kenttäteknikoita varten, ja taskukokoisten Nautiz X5 -kenttätietokoneiden käyttö kenttätietojen keräämiseksi ja lähettämiseksi reaaliajassa. 

Tulos

Kenttätyöntekijät kykenevät käymään mittareiden päivitysprosessia läpi askel askeleelta antaen tarkkoja tietoja ja tuottaen raportteja, jotka ovat yhdenmukaisia työn vaatimusten ja teollisuuden säännösten kanssa.

 

Täydellinen esimerkki vanhaa ja uutta teknologiaa yhdistävästä sillasta: Wells Technical Metering Service -mittauspalvelun tuli päivittää yli 200 000 vanhaa sähkömittaria älykästä teknologiaa vastaavaksi; tämän tehtävän puitteissa palvelu joutui lähettämään työntekijöitä kentälle, aivan kuten mittarinlukijoita aikoinaan. Oikean tuloksen saavuttamiseksi tarvittiin ratkaisu, joka vastaisi mittarinluennassa aina esillä olevia tarpeita: tarkkuus, nopeus ja kyky työskennellä kaikissa olosuhteissa.

Tehokkaan, konfiguroitavissa olevan Con-X -ohjelma-alustan ja taskukokoisen Nautiz X5 -kenttätietokoneen ansiosta Wells kykeni käyttämään huipputeknogiaa parhaiten hyödyksi perinteisen kenttätyön suorittamiseksi.

Rohkeutta vaativa tehtävä kentällä

Wells Technical Metering Servicen palkkalistoilla on teknikkoja kaikkialla Uudessa-Seelannissa asentamassa, ylläpitämässä ja huoltamassa älykkäitä mittauksia ja kehittyneitä mittausinfrastruktuureja. Tuore projekti, jonka puitteissa päivitetään 220 000 sähkömittaria, toi mukanaan hurjia vaatimuksia: Wellsin tuli kehittää asiakaskohtainen ohjelmaratkaisu, ladata se tehtävään ja olosuhteisiin soveltuviin kenttävälineisiin, kolminkertaistaa kenttähenkilökunnan määrä ja organisoida työntekijät kyeten samalla luottamaan siihen, että nämä suorittaisivat tehtävät ja tiedonkeruun niin tarkasti kuin mahdollista.

Ja koska Wellsillä on tiukat ja vaativat aikataulut, toimivan ratkaisun tuli löytyä noin viikon kuluessa.

Con-X: Joustava, kenttätoimenpiteille täydellinen alusta

Wells valitsi Con-X s -ohjelma-alustan Uusi-Seelantilaiselta, ohjelmistoihin erikoistuneelta e-merge Data Solutions -yritykseltä. Avainasemassa oli alustan helppo konfiguroitavuus ja asiakaskohtaisuus. Con-X :n verkkotyökaluja käyttämällä, Wells loi mittarivaihdon asiankäsittelyn, joka koostui turvallisuus-, laatu- ja yhdenmukaisuustehtävistä. Asiakaskohtaisia tekstiruutuja ja luetteloruutuja lisäämällä tiedonsaapumisprosessia kyettiin yksinkertaistamaan ja muokkaamaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Ohjelmaan sisällytettiin lisäksi luotettavuustestejä, joiden ansiosta kyettiin varmistamaan, että kaikkien tarvittavien tehtävien suoritus tapahtuisi järjestyksessä. 

Nautiz X5: Monipuolinen, kaikkiin olosuhteisiin soveltuva kenttäsuorittaja

Aiemmat kokemukset käyttäjätason älypuhelimista ja yritystaskutietokoneista vakuuttivat Wellsin siitä, että kenttäolosuhteisiin soveltuvaa laitetta tarvittiin. Tavallisilla kannettavilla ongelmia tuottivat sateessa työskentely, pölyn kerääntyminen näyttöruudun alle ja herkkä rikkoontuminen työkalupakkiin heitettäessä. Kenttätyöskentelyn haasteisiin vastatakseen Wells valitsi Nautiz X5 :n, taskukokoisen kenttätietokoneen, joka tarjosi voittavan yhdistelmän toiminnallista monipuolisuutta, lujaa suorituskykyä ja poikkeuksellista arvoa. Nautiz X5 -laitteella on sisäänrakennettu viivakoodinlukija syöttövirheiden vähentämiseksi, teräväpiirtokamera työpaikkakuvien ottamista varten, GPS-valmius, langaton yhdistettävyys kuvien ja kenttätyötietojen synkronisoimiseksi, suuren kapasiteetin 4400 mAh:n akku pitkiä työpäiviä varten ja IP65-luokitus äärimmäisissä työ- ja sääolosuhteissa työskentelyä varten. Wells tilasi lisäksi hihnakoteloita Nautiz X5-laitteilleen tehdäkseen niistä ergonomisesti mukavia kenttätyöntekijöille.

Laajan työprosessin helpottaminen

Con-X -ohjelmaa ja Nautiz X5 -laitetta käyttämällä Wellsin kenttäteknikot tekevät turvallisuustarkastuksia, ottavat kuvia paikoista ja vastaanottavat GPS-tietoja, suorittavat sähkösuunnitteluun liittyviä testauksia, tarkistavat soveltuvan matkapuhelinsignaalin läsnäolon älykkäitä mittareita varten ja vastaanottavat kuittauksen kunkin työn jälkeen joka mittausalueella.

Koska Con-X on yhteensopiva kolmansien osapuolien tietokantojen kanssa, Wells kykenee yhdistämään ja tuomaan uusia töitä asiakkaidensa tietokannasta ja lähettämään täydennettyjä työtietoja näille takaisin ilman, että asiakkaan tarvitsee tehdä muutoksia. Lisäksi e-merge suunnitteli sarjan asiakaskohtaisia kenttätieto- ja laatutakuuraportteja niin, että Wells kykenee muuntamaan kaikki reaaliajan tiedot sekä oikea-aikaiseksi että hyödylliseksi, todellisessa maailmassa tarvittavaksi tiedoksi.

Tulokset puhuvat puolestaan

Mutkattomien Con-X :n verkkokonfiguraatiovälineiden ja ohjelman helposti ja nopeasti tapahtuvan kenttävalmiiseen Nautiz X5 -laitteeseen lataamisen ansiosta Wells sai täydellisen ratkaisun käyttöönsä vain muutamassa päivässä.

Tärkeiden työtietojen ja kuvien siirtäminen reaaliajassa tarkoittaa käytännössä sitä, että teknikot ja toimistohenkilökunta kykenevät saattamaan päätökseen enemmän töitä - ja tarkemmin. Teknikkojen ei tarvitse palata joka päivä toimistoon kuvien lataamista varten ja kaikki mahdolliset virheet voidaan havaita jo paikan päällä, jolloin turhilta työmatkoilta säästytään. Automatisoitujen sähkötestien tulokset antavat tarkkaa ja merkityksellistä tietoa nopeammin.

Asiakaskohtaisen ohjelman ja kenttälaskentatyökalun yhdistelmä tuo projektijohtajille mielenrauhaa. “Voin tehdä prosessimuutoksia nopeasti ja käyttää niitä kentällä Con-X -ohjelman välityksellä ollen samalla varma siitä, että muutokset hoituvat luotettavasti mitä vaativimmissa ja vaikeimmissa olosuhteissa Nautiz X5 -laitteen avulla,” sanoo David Boyle, Wellsin operations manager.

Mukautuvuus edistyy

Con-X -ohjelman ja Nautiz X5 -laitteen monipuolisuuden ansiosta Wells on valmis mukautumaan muutoksiin siirtymällä eteenpäin. Verkossa käytettäviä Con-X -työkaluja käyttämällä Wells voi lisätä, muuttaa tai poistaa mitä tahansa Nautiz X5 -laitteen asiankäsittelyn tehtäviä pysyen samalla uusimpien suoritus-, yhdenmukaisuus- ja säännösstandardien tasolla.