Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Lisätietoa tästä tuotteesta

Ota yhteyttä

Puiden todellisen arvon tunteminen

Haaste

Huipputeknologian käyttö karuissa ulko-olosuhteissa tiedon tarkkuuden parantamiseksi ja tiedonkeruun sekä metsänhoidon suunnittelun helpottamiseksi.

Ratkaisu

Handheld Groupin Nautiz X3- ja and X5 - kannettavat kenttätietokoneet, joilla on työn suorittamiseen vaaditut kehittyneet tiedonsiirtokyvyt, laskentateho, lujitettu rakenne ja pitkä akun kesto.

Tulokset

Painettuun paperiin perustuvien tiedonkeruun ja kartoituksen poisto, tarkempi ja tehokkaampi keruuprosessi sekä vahvemmin tietoihin perustuvat metsäalueen arvioinnit.

 

Kannettavat kenttätietokoneet tarjoavat suomalaisille metsäpäälliköille paljon selkeämmän kuvan yhtiöiden omistuksista.

On olemassa vanha sanonta, joka tarkoittaa, että joku on takertunut yksityiskohtiin niin lujasti, ettei kykene näkemään kokonaiskuvaa: “Ei näe metsää puilta”.

Ehkäpä henkilö, johon sanonta viittaa, tarvitsisi yksinkertaisesti hyvän taskutietokoneen; kyseessä on nimittäin laite, jota suuri suomalainen metsänhoitoyhtiö Tornator OY käyttää saadakseen hyvän käsityksen sekä puista että metsästä. Handheldin kannettavien Nautiz X3-ja X5 -kenttätietokoneiden käytön ansiosta Tornator on mullistanut laajojen metsäalojensa kartoitus- ja arviointijärjestelmän.

Tarkat tiedot ratkaisevat

Tornator on 600 000:lla hehtaarillaan Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja. Tornatorin pääliiketoimintaan kuuluvat puuntuotanto ja hakkuuoikeuksien myynti. Yhtiö tarjoaa myös metsänhoitopalveluja, myy laadukkaita loma-asuntopalstoja ja maa-ainesvaroja sekä vuokraa maaoikeuksiaan. Tornatorin pääkonttori sijaitsee Venäjän rajan tuntumassa Imatralla; yhtiöllä on lisäksi 14 toimipaikkaa ympäri Suomea ja tytäryhtiöt Virossa ja Romaniassa.

Yksi tärkeimmistä asioista myytävien tai kaadettavien metsien hoidossa on kyseisiä alueita koskevat yksityiskohtaiset ja tarkat tiedot. Monien yksinkertaisesti “metsäksi” nimittämä alue koostuu todellisuudessa monista osioista, jotka sisältävät lukuisia puulajeja, ikä- ja kokovaihteluita ja tilavuuksia. Koska on erittäin epäkäytännöllistä - paremminkin mahdotonta - määrittää kunkin yksittäisen puun arvo, metsämaa jaetaan niinsanottuihin "metsikkökuvioihin" eli metsän osiin, jolla on yhtenäiset kasvuolosuhteet ja puulajit. Kyseiset kuviot ovat kooltaan keskimäärin 2-3 hehtaaria.

Tehokkain tapa arvioida metsää on saada haltuun varmat tiedot kustakin yksittäisestä kuviosta – kyseisiin tietoihin kuuluvat johtava lajityyppi, pohjan pinta-ala, puiden keskimääräinen halkaisija, pituus tai ikä. Tämän lisäksi kuvio tulee luonnollisesti kartoittaa mahdollisimman tarkasti.

Paperista ja lyijykynästä uuteen teknologiaan

Perinteisesti tietojen keruu ja tallentaminen on ollut metsätyöntekijöiden vastuulla: nämä "inventoivat" puut lyijykynänpätkillä pieniin muistivihkosiinsa ja käyttivät asiantuntemustaan apuna kirjoittaessaan numeroita, suorittaessaan laskutoimituksia päässälaskuna tai paperilla ja täyttäessään myöhemmin kenttämuistiinpanojen pohjalta raportin. Tietovirheet olivat yleisiä jopa silloin, kun työntekijöinä olivat kokeneet ammattilaiset, ja prosessi oli aikaavievä.

Kannettava tietokoneteknologia sai aikaan muutoksen. Metsäpäälliköt huomasivat ensin toimistotietokoneiden edut tietojen laskennassa ja tallennuksessa ja ymmärsivät sitten, että tietokoneen käyttö metsässä tiedonkeruuvaiheessa yksinkertaistaisi prosessia entisestään.

Mutta metsässä ympäriinsä tarpominen ei ole turvallisin paikka herkälle tietokoneelle ja pian "kämmenmikron" ja "taskukokoisen tietokoneen" välisestä erosta tuli ratkaiseva. Useimmat markkinoilla olevat taskukokoiset tietokoneet eivät kestäneet kenttäolosuhteita – suoritus alkoi vastata potentiaalia vasta täysin lujitettujen taskutietokoneiden kehittämisen myötä.

Tarpeeksi lujan työkalun löytäminen työtä varten

Ja niin Tornator päätti siirtyä eteenpäin käyttämistään vanhentuneista kämmenmikroista lujempiin, nykypäivän teknologiaominaisuuksin varustettuihin työkaluihin. Parasta ratkaisua etsiessään kaksi pääominaisuutta nousivat pinnalle: kenttäkäyttöisyys ja akun kesto. Koska kyseessä on ulkoilmassa ympäri vuoden tehtävä työ, olosuhteet vaihtelevat kesän tukahduttavasta kuumuudesta talven jäätävään kylmyyteen; näiden ääripäiden välillä on sateisten kausien jatkuva kosteus. Työntekijä on ulkoilmassa koko päivän ilman akun latausmahdollisuutta, joten pitkä akun kesto on olennainen.

Tornator valitsi Handheld Groupin Nautiz X3- ja X5- kenttätaskutietokoneiden yhdistelmän. Molemmat laitteet ovat kompakteja, erittäin kannettavia, monin ominaisuuksin varusteltuja ja lisäksi ne on luotu kestämään karuja olosuhteita. Laitteissa on nopea 806 MHz Xscale -prosessori, 256 MB RAM-muistia (X3-laitteella SDRAM-muisti) ja 512 MB Flash-muistia. Laitteet käyttävät Windows Mobile käyttöjärjestelmää – 6.1 X5-laitteella ja 6.5 Professional X3-laitteella – ja sisältävät integroidun GPS:n, Bluetoothin ja 3 megapikselin automaattitarkennuksella ja salamalla varustetun kameran. Laitteiden tiedonsiirto tapahtuu matkapuhelimen tai langattoman lähiverkon kautta ja molemmilla on koko päivän kestävät litiumioniakut. IP65-luokituksensa mukaisesti laitteet kestävät pölyä ja vettä erittäin hyvin; tämän lisäksi ne kykenevät toimimaan äärimmäisissä lämpötiloissa ja kestämään pudotuksia.

Nautiz-yksiköt saatuaan Tornator latasi niihin oman räätälöidyn TornaMaasto-ohjelmistonsa, joka antaa työntekijöille kaiken tarvittavan työn parempaa suorittamista varten.

Teknologian käyttöön valjastaminen helpottaa prosessia

Kun työntekijä saapuu arviointia kaipaavalle alueelle senhetkiset, rajatut tiedot ladataan Tornatorin keskusjärjestelmästä Nautiz-laitteen GPRS-yhteyttä käyttämällä. Kun työntekijä on ladannut tiedot, hän aloittaa TornaMaasto-sovelluksen käytön kerätäkseen todelliset tiedot paikasta, lajeista, koosta, tiheydestä ja muista seikoista, minkä jälkeen tiedot syötetään asiakaskohtaisen tiedonsyöttölomakkeen kautta. TornaMaastolla on mobillikarttaominaisuus, joten taskutietokone korvaa sekä painetut kartat että painetut tiedonsyöttökaavakkeet.

Nautiz tarjoaa lisäksi tarkkoja paikkatietoja. Käyttäjät tarvitsevat tarkkaa GPS-toimintoa kartoitusta varten voidakseen jäljittää alueet, joilla he ovat olleet; kullakin tiedonsyötöllä on oma paikkakohtansa. Kyseessäolevaa GPS-tietoa käytetään keskuskartoitusjärjestelmän sisäisesti myös metsikkökuvion rajojen hallintaan.

Kun käyttäjä on lopettanut tiedonkeruun, kerätyt ja päivitetyt tiedot ladataan uudelleen pääjärjestelmään GPRS-yhteyden kautta.

Kunkin kuvion tiedot auttavat Tornatoria luomaan selkeän suunnitelman tulevaisuuden hakkuiden sekä uusien metsikköjen istutuksen ja taimien ja nuorten metsiköiden hoidon varalle. Yksinkertaisen laitteisto-ohjelmistojärjestelmän käyttö tuottaa tarkempia tietoja nopeammin poistamalla virheet ja lisäämällä tehokkuutta.

“Tarvitsemme tietoja johtaaksemme liiketoimintaamme, joka koostuu puuntuotannosta ja hakkuuoikeuksien myynnistä”, sanoo Tornatorin tietohallinnan asiantuntija Mika Rieppo. “Ilman tarkkoja tietoja metsävaroista emme kykenisi edes tietämään, minkä arvoinen metsämme on ja mitkä osiot soveltuvat parhaiten hakkuuoikeuksien myymiseen.”