Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

Lisätietoa tästä tuotteesta

Ota yhteyttä

Tehokkaampia varastotarkistuksia NFC-ominaisuudella ja viivakoodilukijalla varustetun Nautiz X2:n avulla

EU-alueella sijaitsevat varastojen hallinnoijat täyttävät turvallisuusstandardien vaatimukset ja säästävät aikaa erittäin lujitetun NAUTIZ X2 -kämmenmikron avulla 

Haaste

Varastointijärjestelmien säännöllisiin silmämääräisiin tarkistuksiin liittyvän tietojen keruun, tallennuksen ja hakemisen parantaminen. 

Ratkaisu

Koko raportointijärjestelmä digitalisoidaan erittäin lujitetun NAUTIZ X2 -kämmenmikron ja Freetec Consultingin kehittämän ylläpito- ja laadunvalvontasovellus TASKOn avulla. 

Tulos

Nopeammat ja tarkemmat tarkistukset, tehokas raportointi ja turvallinen pilvipohjainen tiedontallennus – ja paljon säästynyttä työaikaa.

Handheldin erittäin lujitettu Nautiz X2 -kämmenmikro ja Freetec Consultingin TASKO-sovellus auttavat EU-alueella sijaitsevia varastoja noudattamaan valtiohallinnon tarkastusvaatimuksia sekä tehostavat toiminnan nopeutta, tarkkuutta ja tietojen kirjausta. 

DIN EN 15635 -standardi sekä EU:n määrittelemät toiminnan turvallisuutta koskevat määräykset edellyttävät varastointilaitteistojen tarkistuksia ja varastojen toimintaympäristöt turvallisena pitämistä. Jotta varaston omistajat voivat noudattaa määräyksiä, niiden on tarkistettava säännöllisesti varastointilaitteistonsa, mm. hyllymoduulit, kuormalavat, uloketeline- ja monikerrosjärjestelmät, ja ilmoitettava tarkistuksen tulokset EU-vaatimusten mukaisesti. 

Vaikka tarkkuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä näissä tarkistuksissa, monissa tarkistustoimenpiteissä käytetään edelleen aikaavieviä paperipohjaisia tarkistusluetteloja, käsin piirrettyjä luonnoksia ja tulostettuja valokuvia. Etevimmät varastojen hallinnoijat ovat kuitenkin jo siirtyneet käyttämään Bremenissä sijaitsevan Freetec Consultingin kehittämää TASKO-sovellusta, joka digitalisoi koko raportointijärjestelmän. 

TASKO poistaa kokonaan paperille tehtävien tietojen kirjauksen tarpeen ja opastaa työntekijöitä kaikissa tarkistus- ja testitoimenpiteissä. Tehtävät näytetään Nautiz X2:n suurella 4,7 tuuman kosketusnäytöllä loogisessa järjestyksessä, ja ne poistuvat näkyvistä vasta, kun tarkistus on valmis. Nautiz X2 on GMS-sertifioitu, joten TASKO-sovellus on ladattavissa suoraan Google Play -kaupasta. 

Pilvipohjainen sovellus mahdollistaa reaaliaikaisen näkyvyyden

Kun työntekijät ilmoittavat turvallisuusuhasta Nautiz X2:n kautta, he pystyvät lisäämään raporttiin myös digitaalisen luonnoksen ja ottamaan sekä tallentamaan kuvia suoraan laitteella. Kaikki saatu tieto tallennetaan välittömästi pilveen, ja se voidaan välittää turvallisuusvastaavan Nautiz X2-laitteeseen tai reaaliaikaisesti takaisin konttorille WLAN- tai matkaviestintäyhteydellä (GSM, GPRS, UMTS tai LTE). 

Tämän varastointitehtäviin tarkoitetun kämmenmikron avulla raportointi ja tarkistustulosten lähettäminen sähköpostitse voidaan tehdä automaattisesti heti tietojen tallentamisen jälkeen. Kaikki kerätty pilveen tallennettu tieto on käytettävissä aina analyysejä ja jatkokäsittelyjä varten. 

Virheetön tunnistus

Nautiz X2:n viivakoodien skannaustoiminnon ja lähikenttätiedonsiirron (NFC) ansiosta varastot voivat tunnistaa nopeasti tietyt tarkistusalueet ja näillä alueilla sijaitsevat hyllyt. Kun työntekijät lukevat kevyen Nautiz X2 -viivakoodilukijaeriyksikön avulla hyllyalueiden tunnistetiedot, laite näyttää automaattisesti sijainnin mukaisen tarkistusluettelon. 

Tämä mahdollistaa erittäin selkeät tarkistusluettelot ja takaa, ettei mikään hylly jää tarkistamatta. Samalla varmistetaan myös arkaluonteisten tietojen suojaus ja vähennetään virheiden mahdollisuutta estämällä tiettyjen kriittisten tiedonkeruupaikkojen lukeminen NFC-yhteydellä, ellei laite ole hyväksytyssä sijainnissa. 

Erittäin lujitettu kämmenmikro vaativiin ympäristöihin

Pienikokoinen ja luotettava Nautiz X2, jossa on sisäänrakennettu skanneri ja NFC-lukija, on ihanteellinen mobiililaite vaativiin teollisympäristöihin, kuten huolinta- ja logistiikkaympäristöihin. Laitteella on IP65-kotelointisuojausluokitus, ja se täyttää vaativien MIL-STD-810G-testistandardien lujitettavuutta koskevat vaatimukset, mikä tarkoittaa sitä, että se kestää toistuvia pudotuksia, äärilämpötiloja sekä pölylle ja vedelle altistumista. 

Erittäin lujitetun Nautiz X2:n ja TASKO-sovelluksen avulla EU-alueella toimivat varastot pystyvät sekä varmistamaan määräysten noudattamisen että tehostamaan liiketoimintaansa lisäämällä tehokkuutta ja antamalla työntekijöille mahdollisuus käyttää työaikansa tehokkaammin tuottavaan työhön.