Tehokasta logistiikkaa kestävillä mobiililaitteilla NAUTIZ X2 parantaa toimitusketjun hallintaa

Lujitettu Nautiz X2 auttaa Tuomi Logistiikkaa nostamaan suorituskykynsä seuraavalle tasolle parantamalla lukuisia sen toimitusketjun hallinnan ja kuljetusjärjestelmien osa-alueita 

Haaste

Älykkään lujitetun tiedonkäsittelyratkaisun käyttöönotto toimitusketjun hallinnan ja viestinnän parantamiseksi suuressa terveydenhuollon logistiikkayrityksessä. 

Ratkaisu

Kuljetuspalveluosastolla otetaan käyttöön 70 kappaletta 2D-skannerilla varustettuja Nautiz X2 -kämmenmikroja, joissa on toimitusketjun hallintaohjelmisto. 

Tulos

Parempi toiminnan tehokkuus ja merkittäviä viestinnän ja työntekijätyytyväisyyden parannuksia. 

Koko suurkaupunkialueen julkisrahoitteisen terveydenhuollon logistiikkajärjestelmän uudenaikaistaminen on vaikea tehtävä. Tuomi Logistiikka Oy, suomalainen suuri logistiikka-alan yritys, jolla on yli 660 000 jakelulinjaa, 800 toimittajasopimusta, 3 500 toimitusosoitetta ja 20 000 saatavissa olevaa tuotteita kynistä leikkausinstrumentteihin, on kuitenkin tottunut suurien tilausten käsittelyyn. 

Tuomi Logistiikka hallinnoi Handheldin Nautiz X2 -kämmentietokoneiden avulla edistynyttä digitaalista toimitusketjun hallintaa ja kuljetusratkaisuja sen yhteisomistajien, Tampereen kaupungin ja julkisrahoitteisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, puolesta. Lujitetut Handheld-kämmenmikrot yksinekertaistavat logistiikkatehtäviä ja parantavat työntekijöiden ja esimiesten välistä viestintää ja parantavat siten nopeutta, tarkkuutta, tietoturvaa, työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja asiakaskokemuksia. 

Joustavaa logistiikkatoimintojen hallintaa

Tuomin materiaalien kuljetus- ja varastointidivisioona on erikoistunut kolmeen toiminta-alueeseen: sisäiset kuljetuspalvelut, mukaan lukien elintarvikkeiden, postin, pyykkien, jätteiden ja lääkkeiden toimitus sairaalan kampuksen sisällä; ulkoinen kuljetus, kuten toimipaikan ulkopuolisten näytteiden ja apuvälineiden toimitus; ja kotitoimitukset, johon kuuluvat elintarvikkeiden ja hoitotuotteiden toimitukset julkisen avun piiriin kuuluville. 

Yritys päätti kehittää uuden automaattisen varasto- ja viestintäjärjestelmän, ja osana uuden järjestelmän käyttöönottoa arvoketjupäällikkö Jesse Turkka valvoi 70 kappaleen 2D-skannerilla varustetun Handheld Nautiz X2 -laitteen käyttöönottoa. Yrityksen sisäisen logistiikan työntekijät käyttävät Nautiz X2:ta päivittäisten tehtävien ja asiakastilausten vastaanottamiseen, toteuttamiseen ja raportointiin, ja kuljetusautojen kuljettajat käyttävät telakoitua Nautiz X2:ta ja sen sisäistä GPS-järjestelmää palvelualueilla navigointiin. 

”Pienikokoinen, suurella näytöllä varustettu ja integroituja ominaisuuksia sisältävä Nautiz X2 osoittautui upeaksi ratkaisuksi Tuomi Logistiikalle. Vielä kun hinta osoittautui kilpailijoita alemmaksi, oli valinta selvä”, Turkka kertoo. 

Lujitettu Nautiz X2 -kämmenmikro on tehokas monitoimilaite, jossa yhdistyvät mobiilitietokone, Android-älypuhelin ja 2D-skanneri-tiedonkeruulaite. Se on myös äärimmäisen lujitettu laite, joka toimii keskeytyksettä ja kestää kovaa käsittelyä, sotkua, ankaria sääolosuhteita ja ajoneuvon aiheuttamaa tärinää. 

Selkeämmät vastuut, nopeampi tehtävien hoitaminen

Tuomin parannetussa yrityksen sisäisessä logistiikkajärjestelmässä Nautiz X2 mahdollistaa työohjeiden, vaadittujen sijaintien ja määräaikojen tarkistamisen vain yhtä kättä käyttäen. Työntekijät käyttävät skanneria viivakoodien ja QR-koodien lukemiseen työkohteissa ja paketeista. Näin he saavat välittömästi tietoja asiakkaista, maksajista ja toimitettavista palveluista. Ohjelmistossa on myös useita suoraan kannettavalla laitteella käytettäviä integrointeja laskutusta ja tilaamista varten. 

Tuomi Logistiikalla työskentelevä Pekka kertoo: ”Uudet kannettavat laitteet ovat tehostaneet työtämme todella paljon. Käytämme niitä jatkuvasti, ja ne ovat paljon käyttäjäystävällisempiä kuin aiemmin käyttämämme laitteet. Viivakoodien lukeminen on nopeaa, verkko-ongelmat ovat menneisyyttä, ja viestiminen on helpompaa.” 

Parempaa viestintää ja raportointia

Työntekijöiden ja esimiesten välinen viestintä ja työnkulku ovat myös parantuneet huomattavasti. Handheld-järjestelmän avulla työntekijät voivat antaa reaaliaikaisia tilapäivityksiä työtilanteesta vain painiketta koskettamalla ja yksityiskohtaisia, kuvilla varustettuja ongelmien kuvauksia laitteen sisäisen kameran avulla.  

Esimiehet voivat hallita ja valvoa töitä ja tilauksia toimitusketjun hallintaohjelmistolla ja päivittää tarpeen mukaan logistiikkatyöntekijöiden tehtävät. Laite tarjoaa jopa työntekijöille tietoja heidän suoriutumisestaan. 

”Nautiz X2 ja sen normaalit viestintäominaisuudet ovat helpottaneet viestintää suurella sairaala-alueella. Logistiikkatyöntekijät voivat ottaa helposti yhteyttä esimiehiin ja asiakkaisiin ja hoitaa tehtävänsä yhdellä ainoalla laitteella”, kertoo logistiikka-apulainen Lauri Laine. 

Hyödyt työntekijöille ja asiakkaille

Turkka kertoo yrityksen sisäisen logistiikan työntekijöiden työergonomian parantuneen ja työtyytyväisyyden lisääntyneen. Lisäksi hän kertoo, että Nautiz X2 käyttöönotto on tuottanut huomattavia työaikasäästöjä ja parantanut toiminnan tehokkuutta. 

Laine, joka on viestinyt aktiivisesti Tuomin työntekijöiden kanssa saadakseen palautetta käyttäjäkokemuksista, kertoo helppokäyttöisyyden olevan usein mainittu seikka. ”Laitteen käyttäminen on intuitiivista, ja ladattu akku kestää helposti työvuoron ylikin. Tämä yksinkertaistaa työtä, säästää aikaa ja parantaa työntekijätyytyväisyyttä”, hän kertoo. 

Työntekijöiden tyytyväisyys on äärimmäisen tärkeää kaikille yrityksille, mutta tämä pätee erityisesti organisaatioihin, jotka työskentelevät läheisesti suuren asiakaskunnan kanssa. Turkka kertoo kuljetustenhallintaosaston työntekijöiden olevan ”onnellisia Nautiz X2 -tuotteiden omistajia”. Kuten tiedetään, tyytyväiset työntekijät tekevät asiakkaista tyytyväisiä, mikä puolestaan edesauttaa organisaation menestymistä.