Om Handheld - en tillverkare av stryktåliga mobila datorer

Handheld är en privatägd tillverkare och leverantör av stryktåliga mobila datorer, såsom handdatorer och robusta tablets (tåliga datorplattor). Vi är ett av de snabbast växande företagen inom vår sektor och tillsammans med våra återförsäljare runtom i världen bildar vi partnerskap som erbjuder produkter och lösningar som tål de tuffaste förhållanden, för nästan alla tänkbara applikationer.

De senaste åren har Handheld gått från en affärsmodell som som sålt andra företags produkter till en tillverkningsmodell där vi själva utvecklar, producerar, marknadsför och säljer våra egna unika produkter under egna varumärken. Den här övergången är ett strategiskt steg där vi byggt upp ett långsiktigt värde för våra produkters slutanvändare, återförsäljare samt våra anställda och ägare.

Handhelds huvudkontor ligger i Lidköping, vid Vänern i Västsverige. Vi har dotterbolag i Finland, Italien, Nederländerna, USA, Australien, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Med lokala baserade dotterbolag kan vi ha en nära relation med våra kunder och ge dem bättre service. För att verkligen fullfölja våra mål och vår vision att vara ett globalt företag med lokalt tankesätt, har vi byggt upp ett omfattande partnernätverk med fler än 1 000 auktoriserade partners, som täcker in alla typer av marknader.

+